Łatwy biznes, czysty zysk?

Stacja kontroli pojazdów może okazać się bardzo intratnym biznesem. Koszt takiej inwestycji, choć niemały, zwraca się już w ciągu kilku lat dzięki stabilnym przychodom. Jak więc wybudować taki obiekt?

Budowa stacji kontroli pojazdów musi być prowadzona zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a więc wymagane są tutaj: odpowiednia działka, dostęp do wszystkich wymaganych mediów, projekt budowlany, a na końcu pozwolenie na budowę. Jest to oczywiście duży skrót, bo dokładny zakres wymaganych dokumentów i procedur zależy od tego, czy skp powstaje od podstaw jako nowy obiekt, czy też znajdzie się w budynku, który jest na ten cel adaptowany. Tak, jak w przypadku budowy domu, możemy taką inwestycją zająć się sami i korzystać z pomocy firm wykonujących poszczególne etapy budowy (fundamenty, mury, dach, instalacje itd.), a potem zadbać o odpowiedni, wymagany na skp sprzęt lub też wykonanie całej inwestycji zlecić wyspecjalizowanym firmom, które zajmą się tym od początku do końca. Są to przeważnie dystrybutorzy wyposażenia warsztatowego, który kompleksowo budują i wyposażają skp.

Pomysł znany od lat

Skoro takie kompleksowe wykonawstwo skp firmy wprowadziły do swojej oferty, oznacza to, że było takie zapotrzebowanie. Okazuje się też, że nie jest to wcale nowy pomysł.

- Pomysł na taką ofertę powstał już w pierwszych latach działania WSOP, czyli w połowie lat 90. XX wieku. Pokazywaliśmy wtedy na różnych targach motoryzacyjnych model stacji kontroli jako budynku wraz z wyposażeniem technicznym – mówi Jarosław Cichoń, prezes zarządu WSOP. - Dzisiaj liczba przekazanych inwestorom projektów technologicznych sięga półtora tysiąca.

Po polskich drogach porusza się około 19 mln samochodów i ich liczba stale rośnie. Jesteśmy więc zmotoryzowanym społeczeństwem i w miarę wzrostu zamożności jednym z najwcześniej kupowanych produktów jest samochód. W Polsce sprzedawanych jest rocznie około 300 tysięcy nowych aut, import indywidualny to 700 tysięcy, a liczba transakcji kupna-sprzedaży samochodów używanych na rynku krajowym to około 1,5 mln. Z kolei polski rynek sprzedaży samochodów ciężarowych jest jednym z większych w Europie. Generuje to popyt na usługi naprawy i obsługi pojazdów, w tym na stacje kontroli pojazdów – dodaje.

W 2006 r. pierwszą realizację skp wykonała firma Sosnowski. Jak opowiada prezes Rafał Sosnowski, była to okręgowa stacja kontroli pojazdów wraz ze stanowiskami naprawczymi, dużym przestronnym biurem obsługi i pomieszczeniami dla załogi. Umowa z inwestorem zakładała zaprojektowanie całej inwestycji, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę obiektu, wszelkie prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz oraz oczywiście wyposażenie stacji kontroli pojazdów we wszelkie niezbędne urządzenia oraz pozostałe elementy wyposażenia. Uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie kompletując niezbędną dokumentację oraz reprezentowaliśmy właściciela w urzędach i innych biurokratycznych działaniach. Na koniec w imieniu inwestora otrzymaliśmy odbiór TDT. Klient otrzymał od nas klucz do gotowego obiektu. Pomysł na wprowadzenie do oferty programu „Global Project - inwestycje pod klucz” - bo taką nazwę handlową otrzymał ten program - jest w zasadzie odpowiedzią na potrzeby rynku i inwestorów. W momencie naszej pierwszej wspomnianej wyżej realizacji żadna firma nie oferowała takiego kompleksowego rozwiązania. 

Od wielu lat kompleksową realizacją skp zajmuje się też firma JTMS. W tej chwili usługa ta stanowi znaczną część ich działalności.

- Nasze doświadczenie w temacie wyposażania i obsługi skp oraz innych obiektów dla motoryzacji gromadzimy wraz ze współpracownikami od 10 lat – podkreśla Michał Zwierzchowski z JTMS automotive. - Specjalizując się w tym zakresie jesteśmy w stanie przypilnować realizacji skp od samego początku do momentu uzyskania pozytywnych odbiorów, co bardzo ułatwia naszym klientom nadzór i kontrolę nad realizacją swoich planów. A zainteresowanie stworzeniem od podstaw skp wciąż rośnie. Wynika ono przede wszystkimi z kompleksowości takiej usługi. Klienci poszukują firmy, która jest w stanie poprowadzić ich inwestycję od początku do końca. Największą korzyścią jest ograniczenie liczby osób odpowiedzialnych za dany projekt oraz większa kontrola nad wydawanymi przez siebie pieniędzmi. Jedna firma zajmująca się całością jest w stanie zaoferować klientowi gwarancję pozytywnego odbioru inwestycji przez poszczególne instytucje na różnych etapach jej realizacji.

Innym przykładem jest firma Cartec, która już od 21 lat zajmuje się kompleksowo omawianym tematem. – Wtedy podpisaliśmy umowę na przedstawicielstwo firmy CARTEC na rynku polskim. Produkty tej firmy wpisywały się dokładnie w polskie wymogi dotyczące wyposażenia stacji kontroli pojazdów. W ciągu roku jest to kilkadziesiąt realizacji, które prowadzimy z inwestorami już od początkowego etapu projektu aż do prac końcowych i odbioru stacji przez właściwy organ – mówi Krzysztof Wiśniewski, współwłaściciel firmy Cartec Polska.

Wymagania techniczne

Jak jednak wygląda sama realizacja inwestycji? Czy wymaga zastosowania specjalistycznych technologii, np. w zakresie instalacji? - Trzeba zacząć od tego, że każda tego typu realizacja dzieli się na kilka etapów: projekt, budowę i wyposażenie. Dodatkowo ważnym elementem jest rodzaj planowanej skp, a mianowicie, czy będzie to stacja podstawowa czy okręgowa – wyjaśnia Michał Zwierzchowski. - Najważniejszą rzeczą jest określenie warunków zabudowy dla miejsca, gdzie ma powstać skp. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania nie będziemy mogli od razu przystąpić do projektowania. Konieczne będzie wystąpienie o ich określenie, co trwa średnio ok. 2-3 miesiące. Etap przygotowania samego projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oceniamy na ok. 3-4 miesiące. Głównym czynnikiem mogącym przeciągać tą część inwestycji są terminy urzędowe. Budowa i wyposażenie trwają średnio nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu uzyskania pozwolenia na budowę do ostatecznych odbiorów skp.

Zdaniem Rafała Sosnowskiego dużo zależy od stanu działki, na której rozpoczynamy inwestycję oraz technologii, w jakiej zaprojektowany został obiekt (hala stalowa, budynek murowany) i od złożoności samego projektu. - Z naszego doświadczenia wynika, że najkrócej powstają obiekty oparte o konstrukcję stalową i płytę warstwową. Są to z reguły proste konstrukcje bez wymagających i w zasadzie zbędnych ozdób i udziwnień architektonicznych. Nasza najszybsza kompleksowa realizacja trwała 6 miesięcy, z reguły trwa kilka miesięcy dłużej.

Kwestia montażu wyposażenia

Budowa obiektu to jedno, ale wyposażenie go jest już inną sprawą. Zakres prowadzonych badań technicznych jest uregulowany w prawie, tak jak i urządzeń, które mają się znaleźć na wyposażeniu skp, jednak są kwestie, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Jednym z takim elementów – jak przyznaje Ryszard Kłos z best products - jest zabudowa linii diagnostycznej z podnośnikiem lub w opcji z kanałem przeglądowym. Urządzenia te muszą bowiem znajdować się w odpowiednich miejscach i odległościach, aby można było przeprowadzić badania techniczne pojazdów o różnych naciskach oraz rozstawach osi i kół. Bardzo ważne jest, wynikające z tego rozstawienia, uzyskanie właściwych wymiarów ławy pomiarowej, która jest „oczkiem w głowie” inspektorów TDT.

- Przy wyborze konkretnego dostawcy urządzeń diagnostycznych już na samym początku każdy inwestor otrzymuje plany wykonania wnęk – mówi Daniel Knabel z firmy MAHA Polska. - Bardzo ważnym czynnikiem jest dokładność wykonania fundamentów przez firmę budowlaną i właściwe, zgodne z projektem, ich umiejscowienie. W przypadku naszych urządzeń dokładnie wykonane wnęki fundamentowe to podstawa do montażu, poprawnego uruchomienia stanowiska oraz dokładnych wskazań badanych pojazdów – dodaje.

Jak podkreśla Sebastian Nycz z firmy WIMAD, ważnym aspektem są również zalecane warunki techniczne, dostarczane przez sprzedającego w celu prawidłowego zamontowania sprzętu, np. podłączenie prądowe, prace budowlane itd. Nie powinniśmy również zapominać o funkcjonalności rozmieszczenia urządzeń, np. konsolę do obsługi linii diagnostycznej powinno umieszczać się po lewej stronie, czyli po stronie kierującego pojazdem diagnosty w celu łatwiejszego odczytu pomiarów.

Zdaniem Mariusza Jurasia z firmy Italcom, jeśli chodzi o urządzenia wymagające trwałego montażu na skp (np. linia diagnostyczna, szarpak czy też podnośnik), należy stosować się bezwzględnie do zaleceń producenta lub uprawnionego dystrybutora urządzenia. Już na etapie projektowym należy właściwie umiejscowić urządzenie w ciągu ławy pomiarowej, aby zapewnić właściwy przebieg badania pojazdu, dbając równocześnie o komfort pracy diagnosty (np. zapewnić jak najkrótszy czas otwarcia bram i wychłodzenia stanowiska). Szczególnie ważne jest właściwe umiejscowienie urządzeń w przypadku stacji nieprzelotowych. Łatwo tutaj popełnić błąd, który może skutkować problemami przy odbiorze stacji przez TDT. 

Serwis, kontrola, kalibracja

Wszystkie urządzenia w trakcie użytkowania podlegają okresowej kontroli, legalizacji, sprawdzeniu lub kalibracji. Obowiązek zapewnienia stosownych certyfikatów, ważnych świadectw legalizacji lub protokołów kalibracji leży po stronie właściciela skp.

- Oczywiście wszystkie nowe przyrządy muszą być zaopatrzone we właściwe deklaracje zgodności CE. Niektóre przyrządy z kolei, jak analizator spalin czy przyrząd do pompowania kół, muszą posiadać również stosowne potwierdzenia legalizacji wydawane przez uprawnione laboratoria. Świadectwa legalizacji wystawiane są na określony czas (w przypadku analizatora spalin na okres 6 miesięcy), po którym trzeba ponowić procedurę legalizacji. Oczywiście zanim przyrząd zostanie dostarczony do punktu legalizacyjnego warto, aby autoryzowany serwis dokonał przeglądu i kalibracji. Pozwoli to uniknąć decyzji negatywnej i ponoszenia zbędnych kosztów – wyjaśnia Mariusz Juraś.

- Przed oddaniem stacji kontroli pojazdów do eksploatacji wszystkie urządzenia dostarczone przez naszą firmę są odpowiednio skalibrowane i, jeśli jest to wymagane, posiadają odpowiednią legalizację. Ponadto zostaje dołączona kompletna dokumentacja niezbędna przy pierwszym odbiorze przez TDT. W dalszej eksploatacji za nadzór i okresowe sprawdzenie wyposażenia pomiarowego, formalnie rzecz ujmując, odpowiada kierownik stacji. Ale patrząc na sprawę od strony praktycznej, w przypadku kluczowego wyposażenia, takiego jak urządzenie rolkowe i tester zawieszenia, należy wezwać serwis. Naprawdę warto sobie uświadomić, że koszt takiej wizyty zwraca się po paru godzinach funkcjonowania urządzeń, a efektem jest precyzyjny, pewny i niezawodny sprzęt. Do tego warto dodać, że przy okazji nadzorem objęte są pozostałe urządzenia znajdujące się na stacji. Zaleca się wykonywać przeglądy techniczne połączone ze sprawdzeniem wskazań i ewentualną kalibracją 2 razy w roku – dodaje Przemysław Turuk z Unimetalu.

Ile kosztuje skp

Trudno jednoznacznie określić koszt kompleksowego wyposażenia skp dla samochodów do i powyżej 3,5 t, gdyż po pierwsze na rynku występuje szeroka oferta urządzeń posiadających stosowne certyfikaty od producentów rodzimych i zagranicznych zwykle droższych, a po drugie na koszt rzutuje opcja skp z kanałem lub podnośnikiem diagnostycznym. Z dużym marginesem błędu – zdaniem Ryszarda Kłosa - dla skp do dmc 3,5 t można podać cenę ok. 190 tys. zł netto, a powyżej dmc 3,5 t – 300 tys. zł netto. Krzysztof Wiśniewski podaje, że ceny mogą sięgać nawet odpowiednio 150-250 tys. zł netto i 250-350 tys. zł netto.

Jak wyjaśnia Daniel Knabel, koszty wyposażenia okręgowej i podstawowej stacji kontroli pojazdów mogą być bardzo zróżnicowane. Inwestor przy wyborze urządzeń ma bowiem bardzo szeroki wachlarz produktów naszej firmy. Możliwe jest zastosowanie rolek hamulcowych badających pojazdy z napędami 4x4, bezprzewodowe sterowanie pracą urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami, analizatora spalin najnowszej generacji MAHA MET 6.3 lub przyrządu do sprawdzania i ustawiania świateł w pojazdach MAHA MLT 3000.

Podliczając wszystkie wydatki, można stwierdzić, że koszt budowy, wyposażenia i uruchomienia skp może sięgać około 700 tys. i zł. Przy miesięcznych dochodach na poziomie 15-30 tys. zł inwestycja zwraca się przynajmniej po 3-5 latach.

Ryszard Kłos, dyrektor ds. technicznych best products
Kwestie przeglądów (terminy, zakres) regulują przepisy dotyczące skp, urządzeń metrologicznych (analizatory spalin, dymomierze itp.), urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz zalecenia producentów urządzeń. Badania urzędowe muszą być wykonywanie w okresach określonych w stosownych przepisach, natomiast przeglądy odnotowane w karcie przeglądów urządzeń na skp mogą być wykonywane przez osoby nieposiadające autoryzacji producenta. Serwis tych urządzeń wykonuje firma specjalistyczna tylko w przypadku dobrowolnego zlecenia ze strony skp. Jest to z pewnością jakaś patologia dopuszczona starą dyrektywą 2009/40/WE, która starci swoją moc 20.05.2018. w związku z wprowadzeniem nowej dyrektywy 2014/45/UE z dnia 3.04.2014 dotyczącej badań technicznych pojazdów. Wówczas będzie musiała być przeprowadzana okresowa kalibracja przez autoryzowany serwis w obowiązkowych terminach.

Jarosław Cichoń, prezes zarządu WSOP
Pierwszym i bardzo ważnym krokiem w projektowaniu stacji kontroli jest przemyślany projekt technologii. Obejmuje on zagospodarowanie powierzchni działki, ciągi komunikacyjne, parkingi, place, optymalne ustawienie budynku, wymagania dla wszystkich projektantów branżowych, instalacje techniczne itp. Sam budynek stacji można wykonać na kilka sposobów. Najczęściej stosuje się tradycyjną technologię murowaną lub konstrukcję stalową wypełnianą płytami warstwowymi. Najwięcej specjalistycznej wiedzy wymaga prawidłowe wykonanie kanału diagnostycznego i niektórych instalacji (na przykład wentylacyjnej). Mamy tu tak duże doświadczenie, że możemy zaproponować inwestorowi optymalnie dobrane technologie i materiały, eliminując niepotrzebne wydatki na przewymiarowane rozwiązania.

Rafał Sosnowski, prezes SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp.k.
Często skp otwierają ludzie całkowicie spoza branży, zajmujący się do tej pory zupełnie inną profesją. Właściciele tartaków, firm budowlanych, masarni, zakładów meblarskich, a nawet wesołych miasteczek czy kilku innych bardzo ciekawych i dochodowych profesji. Nie spotkałem się, aby ludzie o wykształceniu i doświadczeniu tak odległym od motoryzacji zabierali się np. za warsztaty samochodowe. A czemu tak dużym zainteresowaniem cieszy się „GLOBAL”? Myślę, że odpowiedź jest prosta. Po pierwsze ludzie mają coraz mniej czasu i zajmowanie się całym procesem inwestycyjnym jest dla nich utrudnieniem, a po drugie zlecenie całości inwestycji jednej wyspecjalizowanej firmie jest na pewno tańsze i szybsze niż „walka” z wieloma wykonawcami. Od czasu debiutu programu „Global Projekt – inwestycje pod klucz” corocznie realizujemy kilka stacji kontroli pojazdów zarówno okręgowych, jak i podstawowych. W ramach programu realizujemy również kompleksowe realizacje myjni samochodowych, warsztatów, a nawet zajezdni autobusowych. Bierzemy w swoje ręce cały proces inwestycji. Swojego czasu posługiwaliśmy się sloganem, że klient musi mieć trzy rzeczy: działkę, chęci i pieniądze, a reszta należy do nas. Ale od pewnego czasu powiedzenie to stało się nieaktualne, bo pomagaliśmy nawet uzyskać dla klienta kredyt czy leasing na sprzęt. Pozostały z tego więc tylko dwie rzeczy. Popyt na tego rodzaju usługę wynika przede wszystkim z faktu przekazania odpowiedzialności za realizację inwestycji firmie zewnętrznej, która ma doświadczenie w tego typu realizacjach.

Krzysztof Wiśniewski, współwłaściciel firmy Cartec Polska
Wyposażając obiekt, należy wziąć pod uwagę zarówno wymogi formalne, jak i własne możliwości. W przypadku skp dochodzi jeszcze wiele różnych uwarunkowań wynikających ze szczególnych wymogów stawianych samym obiektom i urządzeniom. Jak każda skomplikowana maszyna ma swoje wymogi montażowo-instalacyjne narzucane przez producenta, tak i poszczególne elementy wyposażenia skp muszą spełniać rygorystyczne normy. Kluczową kwestią jest bowiem szeroko pojęte bezpieczeństwo związane z pracą skp zarówno jeśli chodzi o obsługujących, jak i same pojazdy. Dzięki naszemu ponad 20-letniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zagwarantować spełnienie powyższych wymogów poprzez wszelkie konsultacje i poprowadzenie prac nad nowo powstającą skp czy też oskp. Nasze hasła to niezawodna diagnostyka i perfekcja w warsztacie.

Mariusz Juraś, wicedyrektor handlowy Italcom Sp. z o.o.
Obowiązkiem właściciela stacji jest posiadanie przez urządzenia i przyrządy stosownych certyfikatów, ważnych świadectw legalizacji lub protokołów kalibracji. Oczywiście wszystkie nowe przyrządy muszą być zaopatrzone we właściwe deklaracje zgodności CE. Niektóre przyrządy z kolei, jak analizator spalin czy przyrząd do pompowania kół, muszą posiadać również stosowne potwierdzenia legalizacji wydawane przez uprawnione laboratoria (np. urzędy miar). Świadectwa legalizacji wystawiane są na określony czas (w przypadku analizatora spalin na okres 6 miesięcy), po którym trzeba ponowić procedurę legalizacji. Oczywiście zanim przyrząd zostanie dostarczony do punktu legalizacyjnego warto, aby autoryzowany serwis dokonał przeglądu i kalibracji – pozwoli to uniknąć decyzji negatywnej i ponoszenia zbędnych kosztów. Są również przyrządy, które nie podlegają okresowej legalizacji ani certyfikacji, a mające ogromny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Mam tu na myśli przyrządy do ustawiania świateł pojazdu. Warto dokonywać okresowych kalibracji przyrządu, aby mieć pewność właściwej kontroli kluczowych parametrów, jak np. granicy światła i cienia czy też światłości.

Michał Zwierzchowski, JTMS automotive
W przypadku budowy skp konieczne jest pozwolenie na budowę. Samo zgłoszenie mogłoby wystarczyć w przypadku modernizacji już istniejącego obiektu, jednakże pod warunkiem braku konieczności zmiany kubatury budynku wraz i innymi licznymi zastrzeżeniami. Bardzo ważną sprawą jest konieczność posiadania pozwolenia na użytkowanie obiektu, w którym uruchomiona zostanie skp. Odbiór budowlany obiektu sam w sobie nie pozwala nam na prowadzenie skp. Dopiero poświadczenie Transportowego Dozoru Technicznego i późniejszy odbiór odpowiedniej jednostki administracyjnej, do którego niezbędne jest wyżej opisane pozwolenie na użytkowanie jako skp, uprawnia do prowadzenia takiej działalności wraz z wpisem do rejestru. Podsumowując, w przypadku nowego obiektu musimy przejść przez etap projektowy zakończony uzyskaniem pozwolenia na budowę, etap budowy zakończony uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu jako skp i na końcu etap wyposażenia zakończony uzyskaniem obioru lokalnej jednostki administracyjnej między innymi na podstawie poświadczenia zgodności warunków lokalowych i sprzętowych wydanego przez TDT.

Daniel Knabel, kierownik regionu śląskiego i dolnośląskiego MAHA Polska Sp. z o.o.
Przy wyborze konkretnego dostawcy urządzeń diagnostycznych już na samym początku każdy inwestor w naszym przypadku otrzymuje plany wykonania wnęk. Najlepiej jest, jeżeli na etapie projektowania obiektu wszystko jest konsultowane z projektantem i wykonawcą. Nasi pracownicy pomagają w fazie projektu przy wyborze rozmieszczenia poszczególnych urządzeń linii diagnostycznej w obiekcie i dopasowaniu do indywidualnych potrzeb klienta, zwracając szczególną uwagę na obowiązujące przepisy dotyczące skp. Kolejnym etapem jest rozpoczęcie budowy i konsultacje na konkretnym obiekcie. Bardzo ważnym czynnikiem jest dokładność wykonania fundamentów przez firmę budowlaną i właściwe zgodne z projektem ich umiejscowienie. W przypadku naszych urządzeń dokładnie wykonane wnęki fundamentowe to podstawa do montażu, poprawnego uruchomienia stanowiska oraz dokładnych wskazań badanych pojazdów. Dla każdego urządzenia jest osobny plan wykonania fundamentu zgodny z wytycznymi producenta.

Przemysław Turuk, dyrektor operacyjny Unimetal
Dla części urządzeń wchodzących w skład wyposażenia stacji kontroli pojazdów wymagane są certyfikaty zgodności Instytutu Transportu Samochodowego lub Transportowego Dozoru Technicznego (wydawane przez te instytucje na okres 5 lat). Spośród gamy urządzeń produkowanych przez firmę UNIMETAL certyfikat posiadają:

 • urządzenia rolkowe do badania hamulców RHO-6/L-A oraz RHE-30/6S-A, RHC-30 (wszystkie z funkcją badania pojazdów napędzanych w systemie 4x4);
 • tester zawieszenia TUZ -1/L (o zwiększonej wytrzymałości nacisku na oś do 18 t, dzięki czemu nie ma potrzeby stosować jakichkolwiek pokryw ochronnych);
 • urządzenie do badania siły nacisku na hamulec najazdowy przyczepy BTT-500;
 • bezprzewodowy czytnik informacji diagnostycznych do układów EOBD/OBD II Uni-EOBD.
 • Oczywiście certyfikaty to bardzo ważna kwestia. Ale mimo wszystko to tylko formalność. Należy pamiętać, aby przy wyborze wyposażenia wziąć pod uwagę również takie kwestie, jak:
 • ergonomia użytkowania oprogramowania i generowania raportów, np. możliwość integracji programów komputerowych różnych urządzeń używanych na stacji, tworzenie wspólnych raportów z różnych badań (np. wyniki badania zbieżności, hamulców, zawieszenia, spalin/zadymienia oraz świateł mogą być ujęte w jednym wspólnym raporcie),
 • ergonomia związana z procesem pomiaru, np. możliwość odczytu komunikatów i wyników oraz sterowania jedynie za pomocą tabletu lub smartfona czy możliwość instalacji dowolnej ilości bezprzewodowych repetytorów,
 • możliwość transmisji wyników badań do innych urządzeń znajdujących się w sieci komputerowej (np. do biura, do bazy danych lub na e-mail klienta), co daje się zapewnić przy zastosowaniu sterownika mikroprocesorowego linii diagnostycznej komunikującego się w technologii Ethernet,
 • zabezpieczenie danych kalibracyjnych w pamięci sterownika linii diagnostycznej (eliminacja ryzyka związanego z awarią sprzętu komputerowego),
 • skrócenie obsługi serwisowej przy pomocy diagnostyki online (najlepiej poprzez bezpośrednie połączenie ze sterownikiem mikroprocesorowym linii diagnostycznej),
 • szybki i niezawodny dostęp do części zamiennych, co wiąże się z rzeczywistymi możliwościami serwisu,
 • możliwość przyszłej rozbudowy i modernizacji linii diagnostycznej.

Sebastian Nycz, regionalny koordynator ds. sprzedaży WIMAD
Głównym dokumentem, którym powinniśmy się kierować montując urządzenia w skp, jest Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów z dnia 10 lutego 2006 r. Określa ono np. dobór prawidłowego dźwignika i ewentualnego zagłębienia spełniającego wymagania dotyczące ławy pomiarowej itd. Ponadto szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy np. zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. oraz dyrektywie maszynowej 2006/42/WE (2006/42/EC) dotyczące odległości pomiędzy urządzeniami lub wymaganej przestrzeni roboczej itd. Ważnym aspektem są również zalecane warunki techniczne dostarczane przez sprzedającego w celu prawidłowego zamontowania sprzętu, np. podłączenie prądowe, prace budowlane itd.

Nie powinniśmy również zapominać o funkcjonalności rozmieszczenia urządzeń, np. konsolę do obsługi linii diagnostycznej powinno umieszczać się po lewej stronie, czyli po stronie kierującego pojazdem diagnosty w celu łatwiejszego odczytu pomiarów.

Sylwia Lewandowska-Klauza
Redaktor
Co Twoim zdaniem należałoby zmienić w funkcjonowaniu skp? Opisz to na naszym forum: www.autoexpert.pl/forum

Tagi artykułu

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę