Ładowanie aut elektrycznych w praktyce wygląda inaczej niż sądzi większość Polaków

Co sadzą Polacy o ładowaniu aut elektrycznych Volkswagen

Większość badanych wyobraża sobie, że przerwy w trasie na ładowanie auta elektrycznego budzą negatywne emocje u podróżujących, a na swoją kolej przy ładowarce często trzeba czekać. Tymczasem doświadczenia użytkowników „elektryków” pokazują zgoła inny obraz – wynika z badania, przeprowadzonego wśród polskich kierowców przez InsightOut Lab na zlecenie Volkswagena.
 

  • Co czwarty uczestnik badania uważa, że kolejki do ładowarek na dłuższej trasie to rzadkość. Jednak osoby używające takich aut w rzeczywistości uważają tak aż w 87%.
  • O tym, że samochód elektryczny można ładować z domowego gniazdka wie zaledwie co trzeci badany. Oznacza to minimalny spadek od stycznia 2022 r. (wówczas podobną opinię miało 36%).
  • Jedynie co siódmy spośród ankietowanych w ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym przez InsightOut Lab na zlecenie Volkswagena uważa, że postój w trasie na ładowanie „elektryka” nie wzbudza negatywnych emocji. Tymczasem faktyczni użytkownicy takich pojazdów odpowiedzieli w ten sposób aż w 83%.

Elektryfikacja transportu to jedno z największych wyzwań dla współczesnego przemysłu, ale również szansa na uwolnienie się od paliw kopalnych i ratunek dla naszego środowiska. Kluczowe znaczenie w tych planach ma rozwój infrastruktury ładowania aut elektrycznych. Według danych PSPA, na koniec listopada 2022 r. w Polsce funkcjonowało 4913 ogólnodostępnych punktów ładowania, co oznacza wzrost aż o 39% rok do roku. Mimo postępu, Polska wciąż wypada blado na tle lepiej rozwiniętych państw europejskich.

Raport Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) podaje, że w 2021 r. liczba punktów ładowania w Holandii na 100 km dróg (od autostrad po drogi gminne) wyniosła aż 64, a w Niemczech – 26. Natomiast w Polsce wskaźnik ten wynosił jedynie 0,7, a za nami uplasowały się tylko takie kraje jak Estonia (0,6), Cypr (0,4), Grecja (0,4), i Litwa (0,2).

InsightOut Lab i marka Volkswagen postanowili sprawdzić, jakie wyobrażenie o ładowaniu samochodów elektrycznych mają statystyczni Polacy, i skonfrontować ich odpowiedzi z praktycznymi doświadczeniami użytkowników „elektryków”. Okazuje się, że różnice są spore, a potoczna wiedza często zawiera mity, które warto obalać.

Mit 1: Przerwy na ładowanie w trasie budzą irytację

InsightOut Lab i marka Volkswagen przeprowadzili badanie na próbie ponad tysiąca Polaków, w którym m.in. zapytano o to, czy przerwy w pokonywaniu dłuższych tras na ładowanie samochodu elektrycznego wywołują negatywne emocje wśród podróżujących takim pojazdem. Dwóch na trzech ankietowanych (66%) odpowiedziało, że tak. Po drugiej stronie skali („zdecydowanie nie” i „raczej nie”) opowiedziało się jedynie 14%, a co piąty pytany nie miał zdania na ten temat. 

Okazuje się, że odpowiedzi użytkowników „elektryków” są zupełnie inne niż statystycznego „Kowalskiego”. Na te same pytania odpowiedzieli członkowie EV Klub Polska. Klub jest jedną z największych organizacji zrzeszających użytkowników samochodów elektrycznych w naszym kraju. W tej grupie aż 83% pytanych zadeklarowało, że postój w długiej trasie na ładowanie nie wzbudza negatywnych emocji, z czego ponad połowa (52%) powiedziała „zdecydowanie nie”. Jedynie 6% członków EV Klub Polska odpowiedziało „raczej tak”. 

Volkswagen

Mit 2: Kolejki przy ładowarkach w trasie to częsty widok

Ciekawe jest również porównanie odpowiedzi przekrojowej próby Polaków z tymi udzielonymi przez członków EV Klubu na temat kolejek przed stacjami ładowania. Przyjrzyjmy się najpierw wyobrażeniom tej pierwszej z grup – 43% badanych Polaków twierdzi, że w trakcie pokonywania długiej trasy „elektrykiem” trzeba często czekać na swoją kolej przy ładowarce, a 27% jest przeciwnego zdania. Aż trzech na dziesięciu ankietowanych nie miało zdania na ten temat. Tymczasem, tylko 13% członków EV Klubu doświadczyło częstego stania w kolejce do swojej „wtyczki”, przy przytłaczającej większości 87% tych, którzy na długiej trasie nie musieli czekać.

Volkswagen_doswiadczenia_uzytkownikow Volkswagen

Upowszechnianie się wiedzy o ładowaniu z gniazdka lekko zwalnia

Cykliczne badania InsightOut Lab i marki Volkswagen pokazują, że wciąż względnie niewielu Polaków wie, że auto elektryczne można ładować ze zwykłego domowego gniazdka. W ostatniej ankiecie z grudnia 2022 r. co trzeci pytany odpowiedział, że – zgodnie z prawdą – taki sposób ładowania „elektryka” jest możliwy. Choć jest to odsetek wyższy niż w kwietniu 2020 r. (27%), to jednak w porównaniu ze styczniem 2022 r. nastąpił lekki spadek (36%). 

Volkswagen_swiadomosc_elektrykow Volkswagen

Podsumowując – wyżej opisane dane wskazują, jak wiele jeszcze wysiłku wymaga popularyzacja wiedzy o praktycznej stronie posiadania i użytkowania samochodu elektrycznego. Nietrudno wyciągnąć wniosek, że zwiększenie świadomości Polaków w tej kwestii bez wątpienia ułatwi złożoną transformację transportu ku napędom elektrycznym.

Notka metodologiczna
Badania na ogólnopolskich próbach, liczących ponad tysiąc osób każda, przeprowadzone zostały na panelu Ariadna. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Terminy realizacji: 21-24 stycznia, 16-19 grudnia 2022 r., oraz 3-8 kwietnia 2020 r. Metoda: CAWI. Badanie wśród członków EV Klub Polska zostało przeprowadzone w dn. 22.09-2.10.2021 r. Ankietę, przygotowaną przez InsightOut Lab i markę Volkswagen, wypełniło 160 osób. 

Źródło prasowe: Volkswagen

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę