Kursy rzeczoznawców

2.3.2016

Kurs kwalifikacyjny w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Organizowany jest specjalistyczny kursy dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje  w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego oraz rekonstrukcji wypadków drogowych i uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy i/lub biegłego sądowego.

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę teoretyczną i jednocześnie odbywają praktyczne szkolenie w charakterze asystenta rzeczoznawcy. Dzieki temu uczestnicy kursu otrzymują nie tylko zaświadczenie ukończenia kursu (jak to ma miejsce w większości firm szkoleniowych) lecz zyskują kwalifikacje i przygotowanie do zawodu rzeczoznawcy a kurs kończy się uzyskaniem tytułu rzeczoznawcy. 

INFORMACJE OGÓLNE:
Kurs trwa około 1,5 roku i kończy sie egzaminem. W okresie tym kandydat odbywa staż asystencki pod kierownictwem doświadczonego rzeczoznawcy oraz uczestniczy w  szkoleniach teoretycznych.

Kurs organizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Wałbrzychu. Uczestnicy kursu zostają członkami Stowarzyszenia i odbywają staż asystencki. Wszyscy asystenci po ukończeniu stażu i zdaniu egzaminu oraz spelnieniu wymagań okreslonych w Regulaminach Rzeczoznawstwa SIMP otrzymują tyuł rzeczoznawcy w zakresie techniki motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego (w ramach specjalności rzeczoznawczej SIMP nr 705). Dodatkowo można jednocześnie uzyskać także uprawnienia w specjalności nr 830, tj. wycena maszyn, urządzeń i pojazdów.
W następnej kolejności możliwe jest uzyskanie certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego i wpisu na listę Ministerstwa Infrastruktury i/lub uzyskanie statusu biegłego sądowego (osoby o odpowiednich kwalifikacjach uzyskają rekomendację Instytutu oraz Oddziału SIMP, jako organizacji zawodowej kandydata na biegłego).

Po uzyskaniu powyższych tytułów i uprawnień można ubiegać się o tytuł BIEGŁEGO INSTYTUTU, uprawniający do podjęcia współpracy z Instytutem (wybitni absolwenci kursu mają możliwość zatrudnienia w Instytucie).

WYMAGANIA:
Mnimalne wymagania, które musi spełniać kandydat w chwili rozpoczęcia szkolenia są następujące:
- wiek minimum 25 lat;
- wykształcenie wyższe o specjalności związanej z pojazdami samochodowymi;
- minimum 4 lata praktyki w branży motoryzacyjnej;
- prawo jazdy kat. B.

W przypadku osób o szczególnych kwalifkacjach zawodowych możliwe są następujące odstepstwa od powyższych wymagań:
- dla osob legitymujących sie 10-letnią praktyką zawodową na stanowiskach bezpośrednio związanych z obsługą, naprawą i kontrolą pojazdów ( np. diagnosta ) warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia kursu jest rozpoczęcie studiów wyższych kierunkowych;
- od osób w wieku powyżej 45 lat, mających co najmniej 15 lat praktyki j/w, wymagane jest minimum wykształcenie średnie kierunkowe i tytuł technika.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:
Rozpoczęcie nowej edycji kursu (już piątej) zaplanowano na wiosnę 2016r. (maj/czerwiec). Planowane ukończenie kursu w czerwcu 2017r.
Planowane są regularne zjazdy odbywajace się raz w miesiącu w piątek i sobotę, połączone z noclegiem. Miejscem zjazdów będzie malowniczo położona miejscowość Rzeczka k/Wałbrzycha.
W ramach opłaty za kurs uczestnicy otrzymają zakwaterowanie z piątku na sobotę i wyżywienie od obiadu w piątek do obiadu w sobotę.

Więcej informacji: www.biegli.com

Źródło: Informacja prasowa.

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę