Jak powinna wyglądać wymiana tarcz hamulcowych?

Delphi Technologies
26.12.2019
Reklama
Reklama

Wymiana tarcz i klocków hamulcowych w większości przypadków nie wydaje się skomplikowana. Pamiętajmy jednak, że jest to bezpośrednia ingerencja w układ, który odpowiada za bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.

Wśród najpopularniejszych usterek zgłaszanych przez klientów po naprawie układu są wibracje podczas hamowania oraz piszczenie klocków. Na ich powstanie ma wpływ szereg czynników związanych ze stanem układu hamulcowego i zawieszenia, a także jakość montowanych produktów.
Na podstawie analizy reklamacji tarcz hamulcowych można wysnuć wniosek, że większość problemów wynika z niewłaściwego montażu podzespołów, braku podstawowych narzędzi i niskiego poziomu wiedzy dotyczącej obsługi układów hamulcowych. Czynnikami wpływającymi na zaistnienie takiej sytuacji są presja czasu i ceny wywierane przez klientów, właścicieli serwisów i samych mechaników. W celu przyspieszenia obsługi pomijane są czynności związane z czystością i kontrolą wykonanej pracy.

Reklama

Dokonując prawidłowej wymiany tarcz i klocków hamulcowych, nie można pominąć żadnej z poniższych czynności.

 1. Kontrola układu hamulcowego (jakości płynu hamulcowego, stanu przewodów elastycznych, stanu zacisków i elementów gumowych).
 2. Ocena zużycia tarcz i klocków hamulcowych – w przypadku wymiany samych klocków hamulcowych należy zmierzyć grubość tarcz. Tarcze nadmiernie zużyte spowodują uszkodzenie klocków i ich piszczenie oraz niską skuteczność hamowania.
 3. Wciśnięcia tłoków zacisków należy dokonać za pomocą odpowiednich narzędzi. W przypadku hamulca elektrycznego tłoki należy cofnąć przy użyciu testera diagnostycznego.
 4. Wciskając tłok, należy poluzować odpowietrznik, a nadmiar płynu hamulcowego zlać do pojemnika.
 5. Przed zamontowaniem nowych tarcz należy dokładnie oczyścić piastę koła oraz jarzmo zacisku. Wskazana jest kontrola płaszczyzny piasty za pomocą liniału.
 6. Pomiędzy piastę i tarczę nie wolno nakładać żadnych smarów!
 7. Tarczę należy zamocować za pomocą śrub (w odpowiedniej kolejności) jednakowym momentem (zalecany: min. 50% nominalnego). Należy sprawdzić bicie tarczy przy użyciu miernika zegarowego.
 8. Przyjmuje się, że maksymalne bicie osiowe tarczy nie może przekroczyć 0,05 mm. W przypadku przekroczenia tej wartości należy skontrolować bicie piasty. Jeśli przekracza ono dopuszczalne 0,02 mm, należy dokonać jej naprawy lub wymiany.
Uwaga! Zawsze należy sprawdzić dopuszczalne bicie tarcz zalecane przez producenta. W przypadku BMW X5 z roku 2006 maksymalne dopuszczalne bicie tarcz nie powinno przekroczyć 0,01 mm.
 

Pomiar bicia zamontowanej tarczy jest niezwykle istotny dla całego procesu naprawy. Jeśli na tym etapie zostanie wykryte bicie tarczy, jesteśmy w stanie błyskawicznie zdiagnozować źródło problemu, którym może być:

 • błąd montażu – brud pod tarczą,
 • niedokładnie wyczyszczona piasta,
 • uszkodzona piasta koła,
 • wadliwie wykonana tarcza hamulcowa.

Powiązane firmy

Reklama

Należy zwrócić uwagę na fakt, że bicie tarczy najczęściej pojawia się po przejechaniu 1000–2000 kilometrów. Ma to związek z niewłaściwym ułożeniem tarczy na piaście. Tarcza, obracając się, ociera się o klocki – na przemian z zewnętrznej i wewnętrznej strony. Powoduje to powstanie charakterystycznych wgłębień rozmieszczonych po przeciwległych stronach tarczy. Tak zużyta tarcza powoduje odczuwalne bicie. Wgłębienia te można zaobserwować, dokonując pomiaru grubości tarczy maksymalnie co 45°. Dopuszczalna odchyłka grubości tarczy to 0,01 mm.

Reklamacja klienta jest najczęściej tym momentem, w którym mechanik decyduje się na zastosowanie miernika zegarowego. Niestety, decyzja ta jest spóźniona o tysiąc, dwa tysiące kilometrów. Wyczuwalne bicie przy hamowaniu jest najlepszym dowodem na niewłaściwą pracę układu. Wynik pomiaru oczywiście wykaże bicie tarcz, ale w tym momencie pomiar jest pozbawiony sensu, gdyż powinniśmy dokonać pomiaru tolerancji grubości tarcz, a nie bicia. Pomiar bicia ma sens jedynie bezpośrednio po montażu. 

Reklama

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama