BORG Automotive publikuje swój raport ESG na rok 2022

BORG Automotive publikuje swój raport ESG na rok 2022 BORG Automotive

Grupa BORG Automotive, największy niezależny producent regeneracyjnych części zamiennych dla motoryzacyjnego rynku wtórnego w Europie, opublikowała swój raport ESG na rok 2022. Firma rozlicza się z podróży w kierunku swoich ambicji ESG i daje wgląd w swoje działania niefinansowe.

Raportowanie ESG od dawna jest standardową praktyką odpowiedzialnych firm. Regularnie publikują one swoje postępy w obszarach „Środowisko", „Społeczności" i „Zarządzanie". Podobnie jak w przypadku raportu rocznego swojej spółki macierzystej Schouw & Co, duńska firma BORG Automotive Group już po raz czwarty przedstawiła swój własny raport ESG. Wymienia on działania firmy związane z ESG oraz wyniki roku 2022, który zostanie zapamiętany jako rok pełen niepewności i niestabilności geopolitycznej, ale także rok, w którym firma przyspieszyła rozwój w obszarze ESG.

Środowisko: Zużycie energii niezależnie od wzrostu sprzedaży

W ostatnich latach zużycie energii elektrycznej przez BORG Automotive wzrosło ze względu na silną strategię wzrostu. W 2022 roku Grupie BORG Automotive udało się odwrócić sytuację: Pośrednie emisje CO2 z zakupionej energii spadły o 2,6% pomimo zwiększonej aktywności biznesowej i wzrostu. Całkowite emisje wzrosły jednak o 4,5%, ale ten efekt wynikał przede wszystkim z przejęć firm.

W każdym razie Grupa dąży do zmniejszenia emisji CO2 o 30% do 2030 roku.Konkretne działania są już wprowadzane w życie. Obecnie BORG Automotive buduje nową siedzibę korporacyjną, w której około 80% zużycia energii elektrycznej w budynku zostanie pokryte przez panele słoneczne. Ponadto firma uruchamia systemy fotowoltaiczne w swoich dwóch zakładach produkcyjnych w Polsce. 

Społecznie: Więcej drobnych wypadków przy pracy w 2022 r.

Kluczowym celem w ramach części „Społecznej" raportu jest zmniejszenie wskaźnika częstotliwości występowania wypadków przy pracy o 30% w porównaniu z rokiem 2020. Jednak częściowo z powodu rotacji stanowisk, Grupa BORG Automotive odnotowała w 2022 roku 12,1 wypadków na milion przepracowanych godzin, co stanowi wzrost o 1,8 w stosunku do roku poprzedniego. Chociaż były to głównie drobne wypadki, firma intensyfikuje obecnie działania prewencyjne, świadomościowe i szkoleniowe, aby znacznie zbliżyć się do wartości docelowej 8,4 w 2025 roku.

miejsce_prawcy_w_borg_polska BORG Automotive

Zarządzanie: Koncentracja na bezpieczeństwie IT i Korporacyjnym Kodeksie Postępowania

W 2022 roku BORG Automotive ponownie poświęciła wiele działań na zapewnienie dobrych struktur zarządzania. Poruszono również tematykę antykorupcyjną, etyki biznesowej i odpowiedzialnego zarządzania dostawcami. Jeden z punktów ciężkości prac dotyczył poprawy bezpieczeństwa IT i świadomości użytkowników. Ponadto firma stworzyła platformę e-learningową do szkoleń antykorupcyjnych. W rezultacie 99% pracowników zastosowało się już do polityki antykorupcyjnej firmy i wspiera ją. Ponadto 86% dostawców przeszło obecnie audyt i podpisało firmowy Kodeks Postępowania.

Nasza spółka macierzysta Schouw & Co. przywiązuje wagę do przejrzystości w zakresie zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego ładu korporacyjnego. My również zawsze poważnie traktowaliśmy odpowiedzialność korporacyjną. Dla nas publikacja tego raportu na zasadzie dobrowolności jest po prostu kwestią przejrzystości tego, jak prowadzimy działalność – wyjaśnia Kim Kruse Andersen, dyrektor generalny w BORG Automotive. 

Źródło: BORG Automotive

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę