Globalne wyniki za 2022 rok: Bosch osiąga założone cele w trudnym otoczeniu gospodarczym

Globalne wyniki za 2022 rok: Bosch osiąga założone cele Bosch

Pomimo trudnej ogólnej sytuacji ekonomicznej, firma Bosch, dostawca technologii i usług, zwiększyła sprzedaż i zysk w 2022 roku.

  • Zrealizowane cele sprzedaży i zysku: wzrost obrotów ze sprzedaży do 88,4 mld euro, zwiększenie zysku do 3,7 mld euro.
  • Dr Stefan Hartung, prezes globalnego zarządu Bosch: „Działania na rzecz klimatu wymagają międzynarodowej współpracy”.
  • Dr Christian Fischer, wiceprezes zarządu Bosch: „Transformacja systemów energetycznych musi być przystępna kosztowo”.
  • Dr Markus Forschner, członek zarządu i dyrektor finansowy Robert Bosch GmbH: „Bosch zrealizował ubiegłoroczne założenia biznesowe, pomimo trudnego otoczenia gospodarczego”.
  • Filiz Albrecht, członkini zarządu i dyrektor ds. zasobów ludzkich: „Bosch wkrótce będzie zatrudniać ponad 50 000 programistów”.

Powiązane firmy

Bosch - Robert Bosch Sp. z o.o.

Według wstępnych danych1 całkowite obroty ze sprzedaży Grupy Bosch wyniosły 88,4 mld euro. Oznacza to wzrost o ok. 12%, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o ok. 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. EBIT wyniósł 3,7 mld euro. Firma spodziewa się też, że marża EBIT wyniesie ok. 4%.

– Trudny rok 2022 po raz kolejny dowiódł, że Bosch jest odporną na kryzysy, a jednocześnie niezwykle innowacyjną firmą – powiedział dr Stefan Hartung, prezes globalnego zarządu Bosch, podczas prezentacji wstępnych wyników finansowych firmy. – W warunkach, które są niezmiennie wymagające, zapewniamy sobie możliwość globalnego wzrostu dzięki ukierunkowanym inwestycjom i rozszerzaniu działalności w skali międzynarodowej. Chcemy oferować na całym świecie technologię „bliżej nas”, wspierając społeczeństwa naszymi rozwiązaniami – od przyjaznego dla klimatu ogrzewania, przez energooszczędne produkty, po zrównoważoną mobilność.

Handel światowy: potrzeba współdziałania na rzecz dobrobytu i klimatu

Zmiany uwarunkowań rynkowych i technologicznych: łączność w sieci, automatyzacja, a w szczególności elektryfikacja, oraz coraz większe znaczenie zrównoważonego rozwoju, będą dla Bosch motorem wzrostu w nadchodzących latach. Prezes Hartung ostrzegł jednak przed tworzeniem bloków gospodarczych: – Rozdrobnienie systemów gospodarczych zagraża innowacyjności i dobrobytowi wszystkich. A co najważniejsze, działania na rzecz klimatu wymagają współpracy międzynarodowej.

Dr Stefan Hartung upatruje w dalszym rozwoju odnawialnych źródeł energii sposobu na pogodzenie celów odpowiedzialności środowiskowej i stabilności gospodarczej: –Transformacja systemów energetycznych musi pozostać kosztowo przystępna, nie może powodować przerw w dostawie energii do przedsiębiorstw czy gospodarstw domowych i w miarę możliwości powinna zakładać odchodzenie od paliw kopalnych. Dodał także, że Bosch uczestniczy w tych przemianach i przyspiesza rozwój ogniw paliwowych i technologii wodorowych: – Liczba zamówień, które otrzymujemy w obszarze elektromobilności, stale rośnie. W rezultacie Bosch przewiduje, że jego sprzedaż w tym segmencie już w 2026 r. wyniesie 6 mld euro. Natomiast według prognoz jeszcze w tym roku biznes w tym obszarze powinien zacząć przynosić firmie zyski w Chinach.

Technika neutralna klimatycznie: kryzys energetyczny zwiększa popyt

Bez względu na wszystkie związane z nim wyzwania, kryzys energetyczno-klimatyczny zwiększa światowe zapotrzebowanie na technologię neutralną dla klimatu. To otwiera nowe perspektywy także dla Bosch: już teraz obroty firmy ze sprzedaży produktów dla domu przekraczają 20 mld euro. W Niemczech Bosch zwiększył sprzedaż jednostkową pomp ciepła w 2022 r. o 50%. Według prognoz do 2025 r. europejski rynek pomp ciepła będzie rósł o 25-35% rocznie, a w Bosch – o prawie 40%, co pozwoli firmie zwiększyć udział w rynku. Dlatego spółka rozbudowuje swoje fabryki pomp ciepła w Europie. Bosch dostrzega potencjał dalszego wzrostu w transformacji systemów energetycznych: – Transformacja ta musi być jednak kosztowo przystępna. W budownictwie nie można lekceważyć kosztów remontów i modernizacji – powiedział dr Fischer. Właśnie dlatego Bosch stawia na ogrzewanie hybrydowe złożone z pompy ciepła i kotła gazowego.

Atrakcyjny pracodawca: zrównoważony rozwój przyciąga wykwalifikowanych pracowników

W 2022 roku Bosch osiągnął też postęp w realizacji własnych celów zrównoważonego rozwoju i klimatu. W ciągu roku firma zwiększyła udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii elektrycznej z 89% do 94%. – W 2022 roku zaoszczędziliśmy blisko połowę z 1,7 TW energii, czyli celu redukcji, który postawiliśmy sobie do 2030 roku – powiedziała Filiz Albrecht, członkini zarządu i dyrektor ds. relacji przemysłowych, która odpowiada również za zrównoważony rozwój. – Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zwiększają też atrakcyjność Bosch jako pracodawcy. Zdaniem Filiz Albrecht strategia zrównoważonego rozwoju firmy staje się czynnikiem, który kandydaci coraz częściej biorą pod uwagę wybierając pracodawcę: – W czasach, w których brakuje wykwalifikowanych pracowników, znalezienie największych talentów
z całego świata staje się wyzwaniem także dla Bosch
. Podkreśliła również, że rośnie znaczenie Indii w rywalizacji o programistów. Bosch zatrudnia w tym kraju 17 000 specjalistów w obszarze IT. Łącznie na całym świecie liczba osób zatrudnionych w tym obszarze w Bosch wzrosła z 38 000 do 44 000. Zapotrzebowanie na programistów pozostaje wysokie; do połowy tej dekady firma planuje zatrudnić kolejne 10 000 ekspertów w dziedzinie programowania. – Bosch wkrótce będzie zatrudniać ponad 50 000 programistów – powiedziała Filiz Albrecht.

Rozwój działalności w 2022 r.: największy wzrost sprzedaży w sektorze mobilności

– Wszystkie sektory naszego biznesu zdołały zwiększyć sprzedaż pomimo niedoboru półprzewodników i słabej koniunktury ekonomicznej – powiedział dr Markus Forschner, członek globalnego zarządu i dyrektor finansowy Bosch. W 2022 r. największy dział Bosch, Mobility Solutions, po raz kolejny osiągnął najwyższe łączne obroty ze sprzedaż –  52,6 mld euro. Ich poziom wzrósł więc o 17% r/r, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 12%. – Nasza sprzedaż rosła szybciej niż produkcja w sektorze motoryzacyjnym – powiedział dr Forschner. – Mimo to firma Bosch nie może być zadowolona z odnotowanych zysków: obciążeniem dla marży były rosnące koszty w całym łańcuchu dostaw, a także inwestycje wymagane w procesie transformacji biznesu motoryzacyjnego – dodał. Sektor Industrial Technology zwiększył sprzedaż o 14% r/r do 6,9 mld euro. Po uwzględnieniu różnic kursowych wzrost ten wyniósł 11%. Jak mówi dr Forschner, zakup HydraForce i przejęcie Elmo to ważne wydarzenia w historii działu. Ponadto zauważył, że dział Consumer Goods zdołał nieznacznie zwiększyć sprzedaż, mimo ograniczenia popytu na urządzenia AGD i elektronarzędzia wśród konsumentów. Sprzedaż działu wzrosła o 2% r/r do 21,5 mld euro, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 3%. Z kolei wzrost w dziale Energy and Building Technology był przejawem niesłabnącego zapotrzebowania na energooszczędne rozwiązania domowe i dla budynków komercyjnych. Dr Forschner poinformował o wzroście sprzedaży w tym obszarze do 7 mld euro, czyli o 15% r/r, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 13%.

Bosch – wzrost sprzedaży w sektorach

Rozwój działalności w 2022 r.: większy wzrost w drugiej połowie roku

– Fakt, że wszystkie regiony odnotowały dwucyfrowy wzrost sprzedaży, napawa optymizmem. Szczególnie dynamiczny wzrost zaobserwowaliśmy w drugiej połowie 2022 r. – powiedział dr Forschner. W Europie sprzedaż wyniosła 44,8 mld euro, czyli o 8% więcej r/r, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 10%. – Skutki wojny w Ukrainie najsilniej odbiły się na wzroście w Europie – powiedział dr Forschner. W Ameryce Północnej sprzedaż wzrosła o 25% r/r (o 11% po uwzględnieniu różnic kursowych) do 14,3 mld euro – to drugi najwyższy wynik we wszystkich regionach, w których działa Grupa Bosch. Według dr. Forschnera szczególnie obiecujący jest rozwój działalności Bosch w obszarze ogrzewania i klimatyzacji. W Ameryce Południowej sprzedaż wyniosła 1,8 mld euro i rosła tu szybciej niż w jakimkolwiek innym regionie – o 30% r/r, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 21%. Jak zauważył dr Forschner, kluczowym czynnikiem tego wzrostu w była silna gospodarka. W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż wzrosła do 27,5 mld euro, czyli o 12% r/r, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 8%. Według dr. Forschnera region ten skorzystał na silnym wzroście w Indiach. Z kolei zmiana polityki Chin wobec pandemii COVID-19 pod koniec roku zahamowała rozwój działalności w tym kraju.

Bosch – wzrost sprzedaży w regionach

Wzrost zatrudnienia w 2022 r.: ok. 18 000 nowych pracowników

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Grupa Bosch zatrudniała na całym świecie ok. 420 300 osób – o ok. 4% lub ok. 18 400 pracowników więcej niż tego samego dnia w roku poprzednim.

Bosch – wzrost zatrudnienia

Perspektywy na rok 2023: zahamowanie globalnego ożywienia gospodarczego

Bosch spodziewa się osłabienia koniunktury i przewiduje, że w bieżącym roku światowa gospodarka wzrośnie o mniej niż 2%. – Już teraz trudności ekonomiczne odbijają się na koniunkturze. Rosnące stopy procentowe hamują inwestycje, zwłaszcza w działalność budowlaną i konsumpcję prywatną – powiedział dr Forschner. W Europie nakłada się na to wzrost kosztów energii, który nawet po ostatnich spadkach jest wyraźny. Z kolei w Chinach, które zerwały z polityką „zero COVID”, po ustąpieniu fal masowych zakażeń prawdopodobnie nastąpi ożywienie gospodarcze. Jak wskazuje dyrektor finansowy, Bosch odczuwa spowolnienie gospodarcze w ważnych sektorach i spodziewa się stałej presji kosztowej w łańcuchach wartości. Jednocześnie do sfinansowania wzrostu w technologiach przyszłości potrzebne są znaczne nakłady kapitału: – Innowacyjna firma, taka jak Bosch, musi dokonywać dużych inwestycji początkowych”. Dlatego w 2023 roku Bosch będzie dążyć do zwiększenia sprzedaży i dalszej poprawy rentowności. – Jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć marżę docelową w wysokości co najmniej 7%. W niestabilnej sytuacji gospodarczej zachowamy równowagę, dbając o rentowność i silną pozycję finansową, a jednocześnie inwestując i – ewentualnie – dokonując przejęć – dodał dr Forschner.

1 Na podstawie raportów wewnętrznych; wyniki mogą różnić się od danych zewnętrznych, które zostaną opublikowane w późniejszym termonie w sprawozdaniu rocznym.

Źródło: Bosch

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę