Auto Partner: Przychody przekroczyły 2 mld zł po trzech kwartałach

Przychody Auto Partnera przekraczają 2 mld zł za 2022 rok Auto Partner

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, po dziewięciu miesiącach 2022 r. zanotował przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 2,1 mld zł, co oznacza wzrost o 25,3% rok do roku. W okresie trzech kwartałów br. mocno wzrosła sprzedaż Grupy zarówno poza granicami – to aż 37,3%, jak i w Polsce, gdzie zwiększyła się o 15,3%.

W okresie trzech kwartałów wynik EBITDA wyniósł prawie 236 mln zł (+16% r/r), a zysk netto Grupy Auto Parnter sięgnął 156,5 mln zł (+8,4% r/r). Warto podkreślić, że w 2021 r. Grupa otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach związne z pandemią COVID w wysokości ok. 8,9 mln zł, co wpłynęło na niższy przyrost zysku operacyjnego i netto rok do roku.

Po raz pierwszy w naszej historii przebiliśmy barierę 2 mld zł przychodów już po trzech kwartałach roku, tym samym zbliżając się do wyniku sprzedaży za cały rekordowy rok 2021. Było to możliwe dzięki zwiększeniu przychodów ze sprzedaży aż o 25%. Wzrost ten w znacznej mierze wynikał z istotnego – aż o 37,3% r/r – zwiększenia sprzedaży generowanej poza Polską. Dziś około 50% naszych przychodów pochodzi z eksportu. Warto podkreślić, że choć sprzedaż zagraniczna charakteryzuje się niższą marżą brutto, to jest dla nas korzystna m.in. ze względu na niższe koszty operacyjne. Jednocześnie nasza dynamika sprzedaży w Polsce wyniosła 15% – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Źródło: Auto Partner, YouTube

Poza utrzymującym się dużym popytem na części samochodowe, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, pozytywny wpływ na wyniki Grupy miał szereg czynników wynikających z wewnętrznych decyzji. Do głównych z nich zaliczamy rozszerzanie asortymentu oraz jego lepsze dopasowanie do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych, a także dostosowanie cen produktów do rosnących kosztów. Należy też zaznaczyć, że pomimo wysokiej inflacji utrzymaliśmy rentowność marży brutto ze sprzedaży na wysokim, ponad 29-procentowym, poziomie – podkreśla Aleksander Górecki.

Zaniżona baza i efekty pandemii

Analizując wyniki Grupy, należy pamiętać o zaniżeniu bazy do porównania kosztów operacyjnych rok do roku (i tym samym zawyżenia bazy w przypadku rentowności EBIT) z powodu wpływu uzyskanego wsparcia z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (w kwocie 8,9 mln zł), przyznanego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Za sam III kwartał przychody Grupy przekroczyły 751,2 mln zł (+22,8% r/r), EBITDA wyniosła 84 mln zł (+15,3% r/r), a zysk netto był na poziomie 53,7 mln zł (+5,3% r/r).

Auto Partner realizuje sprzedaż łącznie na ponad 30 rynkach. Grupa utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA znajduje się na poziomie 1,3.

Tabela_wybrane_dane_finansowe_po_III_kwartale_2022 Źródło: Auto Partner

Jesteśmy pozytywnie nastawieni do naszych perspektyw dalszego rozwoju. Bardzo dobrze rozpoczęliśmy ostatni kwartał roku – szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy za październik 2022 r. wyniosły 254,7 mln zł, czyli ponad 25% więcej niż rok temu. Oznacza to, że po 10 miesiącach już przebiliśmy ubiegłoroczny poziom sprzedaży – ocenia Aleksander Górecki.

Źródło: Auto Partner

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę