AUTO PARTNER poprawia przychody o blisko 31%

Grupa Auto Partner zwiększa przychody Auto Partner

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, w I kwartale 2023 roku znacznie zwiększyła poziom przychodów ze sprzedaży – sięgnął on 836,6 mln zł, co oznacza wzrost o 30,8% rok do roku. Z kolei EBITDA Grupy wyniosła blisko 72 mln zł, a zysk netto przekroczył poziom 43 mln zł.

W pierwszych miesiącach roku Auto Partner ponownie osiągnął znaczącą dynamikę sprzedaży eksportowej (+34,4% r/r), dzięki czemu ponad połowę swoich przychodów osiąga ze sprzedaży zagranicznej.

W I kwartale 2023 r. Grupa Auto Partner istotnie zwiększyła osiągane przychody ze sprzedaży. Na rynku krajowym wzrosły one o 27,2% do ponad 405,7 mln zł. Jeszcze większą dynamikę wzrostu osiągnięto poza granicami kraju. Przychody ze sprzedaży zagranicznej Grupa zwiększyła aż o 34,4% do 430,9 mln zł. Auto Partner realizuje sprzedaż łącznie na ponad 30 rynkach.

– Od dłuższego czasu intensyfikujemy nasze działania na zagranicznych rynkach, czego pozytywne rezultaty widzimy po raz kolejny w przychodach Grupy. Jest to kierunek, w którym nadal chcemy zmierzać, dlatego systematycznie zwiększamy powierzchnię magazynową -  pod koniec 2022 roku otworzyliśmy hub w Poznaniu, a na początku tego roku podpisaliśmy umowę na wynajem ponad 30 tys. m2 powierzchni w Zgorzelcu (planowane uruchomienie na przełomie 2024 i 2025 r.). Przede wszystkim druga z tych lokalizacji będzie pomocna przy dalszym rozwoju naszej działalności poza Polską – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A. 

W pierwszych trzech miesiącach roku rentowność marży brutto ze sprzedaży Grupy wyniosła 26,4% w porównaniu z 29,6% osiągniętą w analogicznym czasie ubiegłego roku.

Nasza działalność nadal generuje wysoką rentowność. Jednak marża brutto w I kwartale 2023 r. była niższa m.in. z powodu sprzedaży towaru zakupionego w drugiej połowie 2022 r., gdy mierzyliśmy się z rekordową słabością złotego i jednocześnie wyjątkowo wysokimi kosztami transportu. Obecnie – gdy towar ten sprzedajemy – trend dla kursów EUR/PLN i w szczególności USD/PLN jest spadkowy, niższe są też ceny frachtu. W pierwszym kwartale wzrosły także koszty operacyjne, z uwagi na wysoką inflację, a także koszty finansowe, co wynikało z podwyżek stóp procentowych. Co ważne, dobrze poradziliśmy sobie z wyzwaniami początku roku. Oceniamy też, że spadek rentowności był przejściowy i z optymizmem patrzymy na kolejne miesiące roku. Nieustannie staramy się zwiększać sprzedaż, poszukiwać nowych rynków oraz lepiej dopasowywać asortyment do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych. Dodatkowo nadal sprzyja nam dobra koniunktura w branży i duży popyt na części samochodowe – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Grupa nadal utrzymuje relatywnie niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA znajduje się na poziomie 1,0.

Wybrane dane finansowe po 2022 roku

w tys. zł

1Q 2023

1Q 2022

Zmiana%

Przychody ze sprzedaży

836 645

639 571

30,8%

Sprzedaż w Polsce

405 715

318 967

27,2%

Sprzedaż zagraniczna

430 930

320 604

34,4%

Zysk brutto ze sprzedaży

220 774

189 170

16,7%

Rentowność brutto na sprzedaży

26,4%

29,6%

-3,2 p.p.

EBITDA

71 974

73 988

-2,7%

Rentowność EBITDA

8,6%

11,6%

-3,0 p.p.

EBIT

61 998

66 600

-6,9%

Rentowność EBIT

7,4%

10,4%

-3,0 p.p.

Zysk netto

43 019

50 344

-14,5%

Rentowność netto

5,1%

7,9%

-2,8 p.p.

Znaczny wzrost przychodów w kwietniu

Grupa Auto Partner szacuje, że przychody ze sprzedaży w kwietniu wyniosły 288,2 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku stanowi ich wzrost aż o 36,4%.

Źródło: Auto Partner S.A.

 

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę