Wyniki finansowe Auto Partner po 1Q 2020

Wyniki finansowe Auto Partner 1Q 2020
19.5.2020

Grupa Auto Partner po I kwartale 2020 roku wypracowała przychody ze sprzedaży sięgające 371,1 mln zł (+13,6% r/r). Sprzedaż eksportowa wzrosła dynamicznie o 25% r/r (do 153,5 mln zł), w kraju o 7% (do poziomu 217,6 mln zł). Istotny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży miały niższe obroty w marcu 2020, spowodowane pandemią koronawirusa, co istotnie ograniczyło ruch na granicach europejskich oraz mobilność i siłę nabywczą konsumentów. 

Zysk netto Grupy po trzech miesiącach 2020 roku wyniósł 12,7 mln zł, co oznacza spadek o 18,1% r/r. W I kwartale  Grupa odnotowała rentowność brutto na zbliżonym poziomie rok do roku (26,2% vs. 26,6%). W ujęciu wartościowym marża brutto wzrosła o 12% r/r (do 97,3 mln zł). Na pozostałych poziomach rentowność spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.  

Grupa w styczniu i lutym 2020 kontynuowała dynamiczny rozwój organiczny poprzez wzmacnianie obecności na rynkach zagranicznych i w Polsce, rozbudowę oferty produktowej i sieci dystrybucji. W dwóch pierwszych miesiącach roku odnotowała silny, dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, odpowiednio +26,5% i +20,5% r/r. W marcu 2020 w wyniku działań rządów europejskich mających na celu walkę z pandemią koronawirusa możliwości sprzedaży przez Grupę zostały ograniczone, co w efekcie spowodowało spadek przychodów o 3,3% r/r oraz niższą rentowność.

Rentowność brutto była na zbliżonym poziomie rok do roku pomimo istotnego zwiększenia udziału sprzedaży eksportowej charakteryzującej się niższą marżą brutto, ale jednocześnie niższymi kosztami stałymi. Na spadek rentowności na poziomie EBIT wpłynęło przede wszystkim poniesienie w marcu 2020 wysokich kosztów, na poziomie podobnym do poprzednich miesięcy, w szczególności kosztów sprzedaży i marketingu (koszty utrzymania filii w Polsce, utrzymanie sił sprzedażowych) przy jednoczesnym spadku przychodów.

Głównym rynkiem zbytu Grupy pozostaje rynek krajowy, który na koniec marca 2020 odpowiadał za 59% łącznej sprzedaży. Szybko rosnąca sprzedaż zagraniczna (41-proc. udział w przychodach) to efekt umacniania pozycji na rynkach, na których spółka działa od lat oraz silnej ekspansji i zdobywania nowych kierunków eksportowych. Grupa według stanu na 31 marca 2020 posiada 91 filii. 

Wyniki finansowe Auto Partner po 1Q 2020 zdjęcie w treści artykułu

Źródło: Auto Partner

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę