Audi przedstawia ambitne plany produkcji przyszłości

Audi przedstawia ambitne plany produkcji przyszłości Audi

Od roku 2026 Audi będzie wprowadzać na światowe rynki wyłącznie modele w pełni elektryczne, wygaszając stopniowo produkcję modeli spalinowych do roku 2033. Na podstawie tej decyzji Audi podejmuje działania mające na celu odpowiednie przygotowanie zakładów na całym świecie, stawiając tym samym wszystkie swoje karty na elektromobilność i zrównoważony rozwój.

  • Do roku 2029 wszystkie zakłady produkcyjne Audi będą wytwarzać samochody w pełni elektryczne;
  • Koncern planuje zmniejszyć o połowę koszty funkcjonowania fabryk do roku 2033;
  • Członek zarządu AUDI AG ds. produkcji i logistyki Gerd Walker mówi: Droga, którą podąża Audi, pozwala oszczędzać zasoby i przyspiesza transformację marki w kierunku dostawcy zrównoważonej mobilności premium.

Audi stawia na elektromobilność

W przeciwieństwie do wielu swoich konkurentów, Audi, aby zrealizować swoją wizję, bazuje na istniejącej już globalnej sieci produkcyjnej.

Krok po kroku wprowadzamy wszystkie nasze zakłady w przyszłość – mówi Gerd Walker, członek zarządu AUDI AG ds. produkcji i logistyki – Nie chcemy rozpoczynać żadnych nowych jednostkowych projektów na terenach typu „greenfield”. Zamiast tego inwestujemy w nasze istniejące fabryki, tak by finałowo były tak samo wydajne i elastyczne jak nowo budowane zakłady. Droga, którą podąża Audi, pozwala oszczędzać zasoby i przyspiesza transformację marki w kierunku dostawcy zrównoważonej mobilności premium – podkreśla Walker.

Członek zarządu AUDI AG ds. produkcji i logistyki chce uczynić produkcję elastyczną i odporną na zawirowania rynkowe, tak aby w dłuższej perspektywie zapewnić jej rozwój, opłacalność i stałość. Zgodnie z tym celem, biorąc pod uwagę różne perspektywy, Audi opracowało kompleksową strategię. Walker i jego zespół skupili się na następujących pytaniach:

  • Czego oczekuje od nas społeczeństwo?
  • Czego domagają się nasi klienci?
  • Jakie są oczekiwania interesariuszy i czego będą potrzebować nasi pracownicy w przyszłości?

Rezultatem jest idea 360factory, czyli wizja przyszłości. Kładzie ona równy nacisk na opłacalność produkcji, jej zrównoważony rozwój, elastyczność i atrakcyjność.

Ambitny plan podążania drogą e-mobilności

Audi (docelowo do końca tej dekady) przestawi wszystkie swoje zakłady produkcyjne na całym świecie na wytwarzanie samochodów z napędem elektrycznym.

By osiągnąć nasz cel, podnosimy kwalifikacje naszej kadry i do roku 2025 uczynimy wszystkich naszych pracowników zdolnymi do pracy w warunkach przyszłości. Na szkolenia przeznaczamy budżet w wysokości około 500 milionów euro – mówi Gerd Walker.

Dwa zakłady produkcyjne, w Böllinger Höfe i w Brukseli, już teraz produkują pojazdy w pełni elektryczne. Od przyszłego roku Audi Q6 e-tron będzie pierwszym całkowicie elektrycznym modelem, który zjedzie z linii produkcyjnej w Ingolstadt.

Audi_zaklady_produkcyjne_samochodow_w_pelni_elektrycznych Audi

Produkcja samochodów w pełni elektrycznych stopniowo rozpocznie się także w Neckarsulm, w San José Chiapa w Meksyku i w Győr na Węgrzech. W 2029 roku we wszystkich zakładach produkcyjnych będzie produkowany co najmniej jeden model samochodu całkowicie elektrycznego. W zależności od warunków lokalnych produkcja pozostałych modeli spalinowych będzie stopniowo wygaszana do początku następnej dekady.

Transformacja katalizatorem wzrostu produktywności

Elektryfikacja zakładów to tylko jeden z aspektów na drodze do realizacji wizji Audi dotyczącej produkcji przyszłości. – Wykorzystamy przejście na e-mobilność, aby, wprowadzając niezbędne modyfikacje, dokonać znaczącego skoku w wydajności i optymalizacji produkcji – mówi Walker.

W przyszłości sieć produkcyjna Audi ma być ekonomiczna, zrównoważona, atrakcyjna, a także elastyczna. Audi chce obniżyć roczne koszty fabryki o połowę do roku 2033. By to osiągnąć, marka z czterema pierścieniami w logo planuje zredukować złożoność swoich pojazdów tam, gdzie nie przynosi to korzyści klientowi.

Producent premium będzie również kontynuował cyfryzację produkcji, na przykład dzięki rozwiązaniu Edge Cloud 4 Production. Umożliwi to zastąpienie drogich komputerów przemysłowych oraz zmniejszenie nakładów na IT. W przyszłości, w celu uproszczenia prac przy dużej zmienności produktu, Audi będzie stosować także inne nowe rozwiązanie – niezależny od cyklu montaż modułowy. Wirtualne planowanie montażu oszczędza zasoby materiałowe i umożliwia innowacyjną, elastyczną współpracę w różnych lokalizacjach.

Elastyczna i zrównoważona produkcja

By zapewnić sobie możliwość bardziej elastycznego reagowania na wahania popytu lub programu produkcyjnego, Audi jeszcze bardziej uelastyczni swoje procesy produkcyjne. W tym celu, na przykład nowe Audi Q6 e-tron będzie początkowo produkowane w Ingolstadt na tej samej linii, co Audi A4 i A5. Następnie modele elektryczne będą stopniowo zastępować na liniach samochody spalinowe.

Audi od 2019 roku realizuje program ekologiczny Mission:Zero, którego założeniem jest zmniejszenie śladu węglowego związanego z produkcją i logistyką. Centralnym celem programu jest to, by do 2025 roku wszystkie zakłady produkcyjne Audi na świecie stały się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Fabryki Audi w Brukseli, w Győr, w Böllinger Höfe i w Neckarsulm zostały już pod tym kątem przekształcone.

Audi_nowoczesny_zaklad Audi

Audi planuje także do 2035 roku zmniejszyć o połowę dzisiejszą, ważoną ekologicznie wartość zużycia wody w swoich zakładach produkcyjnych. W 2018 roku Audi México stało się pierwszym na świecie producentem samochodów segmentu premium, który produkuje całkowicie bez ścieków. W zakładzie w Neckarsulm, w ramach pilotażowego projektu partnerskiego pomiędzy fabryką a sąsiadującą z nią miejską oczyszczalnią ścieków, stworzono obieg wody zmniejszający zapotrzebowanie na słodką wodę o ponad 70%.

Na drodze do stania się fabryką 360factory, Audi stawia sobie jeszcze ambitniejsze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do roku 2030 przedsiębiorstwo zamierza zmniejszyć swój bezwzględny wpływ na środowisko w zakresie zużycia energii pierwotnej, emisji z elektrowni, ekwiwalentów CO2, zanieczyszczeń powietrza, lokalnego zagrożenia wód oraz ilości ścieków i odpadów o połowę, w porównaniu z danymi z roku 2018. Ważne kroki w kierunku osiągnięcia tego celu obejmują generowanie energii odnawialnej we własnym zakresie i stosowanie innowacyjnych technologii w celu stworzenia większej ilości cyrkularnych łańcuchów wartości, w których wykorzystywane zasoby są utylizowane w zamkniętych cyklach.

Atrakcyjne zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie

Audi 360factory będzie również prezentować markę i koncern jako atrakcyjnego, szczególnie w obszarze produkcji, pracodawcę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W ramach tego zaangażowania, Audi pracuje obecnie nad koncepcjami uelastycznienia godzin pracy, także w obszarach związanych z konkretnymi zmianami. Audi dba o to, by środowisko pracy i pokoje przerw były bardziej komfortowe dla pracowników.

Chcemy być najlepszym pracodawcą zarówno dla naszych pracowników już zatrudnionych, jak i dla wszystkich kandydatów, studentów i profesjonalistów. Nasza transformacja w 360factory będzie wymagała najlepszych umysłów, nawet w dyscyplinach niekojarzonych powszechnie z produkcją, takich jak elektronika i rozwój oprogramowania – mówi Gerd Walker.

Źródło: Audi

Tagi artykułu

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę