Zrównoważona produkcja i łańcuch dostaw

Firma ZF stanie się całkowicie neutralna dla klimatu ZF Aftermarket

Jednym z największych wyzwań w dzisiejszych czasach jest dostosowanie procesów gospodarczych w taki sposób, aby były bardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska. Dla ZF zapewnienie zgodności z normami środowiskowymi i społecznymi w łańcuchu dostaw ma najwyższy priorytet.

  • ZF redukuje emisję CO2 na wszystkich etapach produkcji. 
  • Cyfrowe prognozowanie oraz planowanie sprzedaży, zarządzanie zasobami magazynowymi oraz działaniami operacyjnymi w celu skrócenia czasu dostaw i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.
  • Współpraca z klientami w zakresie zarządzania inwentarzem minimalizuje zapotrzebowanie na przesyłki ekspresowe nawet o 70%. 

 Do 2040 r. firma ZF stanie się całkowicie neutralna dla klimatu. Plan ten obejmuje również emisje z poziomu 3 (ang. Scope 3 emissions), które występują w łańcuchu dostaw i w fazie użytkowania produktu. Działalność na rynku części zamiennych odgrywa zatem ważną rolę w osiągnięciu tego celu. 

Everton da Silva 

Zadaniem zrównoważonego procesu logistyki ZF Aftermarket jest dostarczanie odpowiedniej liczby produktów we właściwe miejsce i we właściwym czasie, w odpowiedniej jakości i cenie, przy możliwie najniższym zużyciu zasobów i najniższej możliwej emisji – wyjaśnia Everton da Silva, Dyrektor Działu Global Operations Excellence ZF Aftermarket i dodaje – Poprawiamy też procesy dla zrównoważonego rozwoju dzięki cyfryzacji łańcucha dostaw.

Zmiana zaczyna się od zrównoważonego zaopatrzenia 

Droga do cyfryzacji ZF ma na celu zwiększenie przejrzystości firmy w zakresie pozyskiwania surowców i umożliwienie szybkiej reakcji na zakłócenia w łańcuchu dostaw. Poprzez symulacje można zmniejszyć zapotrzebowanie na transport lotniczy, a wraz z nim emisję CO2 nawet o około 5%. Obliczenia przeprowadzone przez Międzynarodową Radę ds. Czystego Transportu (ICCT) w 2019 r. wykazały, że ruch lotniczy odpowiadał za 918 mln ton globalnej emisji CO2. Fracht lotniczy stanowił 19% z tych 918 mln ton. 

Zintegrowane, całościowe spojrzenie jest ważne, aby sprostać rosnącym kosztom i wyzwaniom związanym z dekarbonizacją. W przyszłości odległości ponownie się skrócą: dostawcy będą bliżej miejsc produkcji, a centra logistyczne bliżej klientów. 

Zalety cyfrowej platformy produkcyjnej 

Firma ZF zawsze opracowywała swoje produkty z myślą o jak największej redukcji emisji CO2. Produkty ZF są światowymi liderami pod względem wydajności i pomagają producentom pojazdów zmniejszyć zużycie paliwa, a tym samym emisje dwutlenku węgla. Produkty wytwarzane w sposób zrównoważony są dostępne na rynku części zamiennych jako jeden z elementów naszej zielonej mapy rynku aftermarketowego. Przykłady obejmują np. klocki hamulcowe TRW, które są produkowane w procesie neutralnym pod względem emisji CO2 oraz regenerowane fabrycznie części zamienne, takie jak sprzęgła SACHS. 

ZF_regeneracja_części ZF Aftermarket

Wykorzystanie cyfrowej platformy produkcyjnej minimalizuje straty energii. Przykładami są: zarządzanie sprężonym powietrzem, zarządzanie wyłączaniem produkcji, redukcja temperatury mycia, automatyczne zarządzanie obciążeniem, kontrola oparta na potrzebach systemów technicznych budynków i dużych odbiorników energii, takich jak prasy i narzędzia maszynowe, zastępowanie procesów opartych na gazie, takich jak hartowanie, oraz zaawansowane systemy konserwacji zapobiegawczej linii produkcyjnych. 

ZF stara się zmniejszyć emisję CO2 na wszystkich etapach produkcji – zaczynając od wytwarzania energii potrzebnej do produkcji, np. poprzez samodzielnie obsługiwane elektrociepłownie lub systemy fotowoltaiczne.

Everton da Silva podkreśla – Energia jest tak samo ważna dla ZF jak stal i aluminium. Zobowiązaliśmy się, że do 2030 r. będziemy wykorzystywać energię elektryczną wyłącznie ze źródeł odnawialnych. 

Priorytet wydajności i dalekowzroczności 

Osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych (GHG) nie jest nierealistycznym celem środowiskowym. Jest to raczej konieczność spełnienia rosnących oczekiwań interesariuszy, przy jednoczesnym osiągnięciu dekarbonizacji gospodarki. 

Zaawansowane narzędzia do prognozowania i cyfrowego planowania sprzedaży, magazynowania i działań operacyjnych (SIOP) poprawiają jakość magazynowanych towarów, ograniczają dostawy ekspresowe, niepotrzebną produkcję i utratę zasobów. ZF Aftermarket codziennie rejestruje ponad 5 mln punktów danych ze swojego łańcucha dostaw, od surowców po klientów końcowych, tworząc tym samym jedno źródło danych. Samoobsługowa analityka pomaga zespołowi łańcucha dostaw przekształcać dane w czasie rzeczywistym i zbliżonym do rzeczywistego w praktyczne i przydatne informacje. 

Nadal dostarczamy produkty na czas zgodnie z oczekiwaniami klientów, oferując wysoką jakość, ale w sposób najbardziej przyjazny dla środowiska – podkreśla Everton da Silva

Wysokiej klasy działania operacyjne w centrach logistycznych 

Dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym w realizację zamówień, stan zapasów magazynowych i aktualizacje wysyłek, cyfrowa logistyka zapewni lepszą obsługę klienta, a jednocześnie umożliwi bardziej wydajne procesy wewnętrzne. 

Everton da Silva szczegółowo wyjaśnia te procesy w następujący sposób – Dzięki dokładnemu przewidywaniu zapotrzebowania klientów przy użyciu inteligentnej analityki predykcyjnej, będziemy w stanie umieścić towary bliżej naszych klientów, aby skrócić czas dostawy i emisję dwutlenku węgla, obniżając liczbę przejechanych kilometrów i koszty operacyjne. 

Wysoka dostępność produktów w magazynach ZF Aftermarket i współpraca z klientami w zakresie zarządzania zapasami zmniejszają potrzebę przesyłek ekspresowych o 70%, a tym samym redukują emisję CO2

Ponadto, bardziej wydajna struktura magazynu oszczędza czas, energię, przestrzeń i pieniądze - a także pomaga zmniejszyć emisję spalin. Inteligentne technologie i automatyzacja mogą w tym pomóc.

Redukcja ilości odpadów to dla ZF Aftermarket również priorytet, który realizuje dzięki zautomatyzowanym procesom pakowania, na przykład dbając o działania operacyjne bez użycia papieru i zmieniając matrycę energetyczną na źródła odnawialne na całym świecie. W 2023 r. ZF Aftermarket zmniejszy zużycie energii o około 6% w skali globalnej poprzez usprawnienie procesów, automatyzację i zmianę źródeł energii (np. panele słoneczne). 

Rozwiązania cyfrowe dla flot 

Zrównoważona logistyka polega głównie na dostarczaniu produktów z punktu A do punktu B, przy jak najmniejszej emisji CO2. Jednak aż 73% całej emisji CO2 nie jest generowane przez własne operacje logistyczne ZF, ale podczas innych procesów transportu dostaw. Zaawansowane narzędzia poprawią wykorzystanie pojazdów ciężarowych, np. w celu zmniejszenia liczby niepotrzebnych przejazdów lub optymalizacji ich załadunku. 

Ponadto ZF Aftermarket oferuje rozwiązania cyfrowe dla operatorów flot, którzy chcą poprawić wydajność działań operacyjnych, rekomendując im odpowiednie trasy, ładunki i narzędzia do śledzenia, których potrzebują, aby zmniejszyć swój ślad ekologiczny. 

Zrównoważony rozwój jako unikalna cecha oferty (USP) 

W ostatnich latach temat zrównoważonego rozwoju stał się priorytetem dla wielu klientów. W badaniu przeprowadzonym przez PULS, niemiecką firmę zajmującą się badaniami rynku, oraz ZF Aftermarket, klienci warsztatów ocenili, że szczególnie ważne jest, aby warsztaty działały w sposób świadomy ekologicznie. Warsztaty mogą skorzystać z tych informacji i konsekwentnie poddawać materiały recyklingowi, generować energię elektryczną za pomocą systemu fotowoltaicznego lub wprowadzać środki oszczędzania energii. Dzięki produktom ZF Aftermarket mogą również pokazać klientom, że sam produkt, produkcja i transport do warsztatu są zrównoważone

Działając w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, warsztaty tworzą trwałe wartości. Dotyczy to wszystkich uczestników rynku aftermarketowego. Dzięki temu są godnymi zaufania partnerami biznesowymi dla swoich klientów i odpowiedzialnymi orędownikami zrównoważonego społeczeństwa – podsumowuje Everton da Silva

Źródło: ZF Aftermarket

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę