Wzrost liczby zarejestrowanych samochodów osobowych w Polsce w 2021 roku

Wzrost liczby zarejestrowanych samochodów osobowych w Polsce KPMG PZPM
4.2.2022

W 2021 roku w Polsce zarejestrowano 446,6 tys. nowych samochodów osobowych – o 4,3% więcej w porównaniu z 2020 rokiem. Wzrost rejestracji dotyczy również aut dostawczych (+23,9%), ciężarowych (+58,1%) oraz przyczep i naczep, których zarejestrowano o blisko 95% więcej r/r. Dynamiczne tempo wzrostu utrzymuje segment samochodów osobowych z napędami alternatywnymi. W 2021 roku w Polsce liczba rejestracji samochodów tego typu wyniosła 152 tys. i była wyższa o 82% niż w 2020 roku. W całym 2021 roku w Polsce wyprodukowano ogółem 437,4 tys. pojazdów, co oznacza spadek o 3,1% r/r i przedłużenie trwającego od 4 lat z rzędu spadkowego trendu. Najbardziej zmniejszyła się produkcja samochodów osobowych – o 7,2%.

Ogółem w całym 2021 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce wzrosła o 4,3% i wyniosła 446,6 tys. Klienci instytucjonalni w omawianym czasie zarejestrowali 331 tys. pojazdów – co oznacza wzrost o 6,4% r/r. W segmencie klientów indywidualnych w tym okresie zarejestrowano 115,6 tys. samochodów, o 1,4% mniej w porównaniu z 2020 rokiem.

– Wynik rejestracji samochodów osobowych w 2021 roku, który dla branży był kolejnym rokiem kryzysowym, jest zbliżony do poziomu rejestracji w poprzednim – 2020 roku. To nie dziwi, bo w roku 2020 doświadczyliśmy skutków wybuchu pandemii i związanych z nią kilkumiesięcznych przerw w produkcji, natomiast w drugim półroczu 2021 roku mieliśmy do czynienia z poważnymi zastojami w dostawach półprzewodników, które także bardzo spowolniły dostawy samochodów na rynek. Optymizmem napawa świetny wynik rejestracji pojazdów ciężarowych oraz przyczep i naczep, a także bardzo dobry rezultat rejestracji samochodów dostawczych. Jest to optymistyczny prognostyk, który pokazuje, że niektóre firmy, pomimo licznych problemów, radzą sobie – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

rejsetracja nowych pojazdów 2021

W 2021 roku zarejestrowano łącznie blisko 357 tys. nowych samochodów osobowych marek popularnych, co przekłada się na wzrost o 1,5% względem 2020 roku. Z kolei o 80% w porównaniu do 2020 roku zwiększyła się liczba rejestracji pojazdów o napędzie alternatywnym. Zakupy w zdecydowanej większości dokonywane były przez klientów instytucjonalnych, którzy odpowiadali za 70% (251 tys.) wszystkich nowych rejestracji tego typu aut, co przełożyło się na 3,2% wzrost r/r.

Liczba nowych rejestracji samochodów premium+ w 2021 roku była rekordowa – wyniosła 89,8 tys. i była większa o 17,2% niż w 2020 roku. Nowe rejestracje dotyczyły w większości samochodów premium+ z napędem alternatywnym, które odnotowały 87% wzrost względem 2020 roku. Pojazdów napędzanych benzyną i olejem napędowym przybyło mniej niż 2020 roku, odpowiednio o -2,6% oraz -33,9%. Blisko 90% (80,3 tys.) zakupów dokonywanych było przez klientów instytucjonalnych, co przełożyło się na wzrost o 17,9% r/r. Liczba rejestracji w segmencie klientów indywidualnych wzrosła o 11,6% względem 2020 roku.

O ponad 80% więcej rejestracji pojazdów z napędami alternatywnymi niż w 2020 roku

W 2021 roku liczba rejestracji samochodów osobowych napędzanych paliwami alternatywnymi wyniosła 152 tys. sztuk i była wyższa o 82% niż w 2020 roku. Za niemal trzy czwarte rynku odpowiadały hybrydy (+84% r/r), natomiast wyższą dynamikę odnotowano wśród hybryd typu plug-in (+106% r/r) oraz samochodów elektrycznych (+95% r/r). Blisko 115 tys. pojazdów z napędami alternatywnymi kupili klienci instytucjonalni, co przełożyło się na 80,3% wzrost r/r. Natomiast klienci indywidualni w całym 2021 roku kupili 37,2 tys. tego typu aut – 87,3% więcej w porównaniu do 2020 roku.

Segment pojazdów z napędami alternatywnymi wciąż utrzymuje bardzo wysoką dynamikę wzrostu. Najsilniejszy wzrost sprzedaży zanotowano w grupie samochodów hybrydowych typu plug-in. W całym 2021 roku sprzedano blisko 9,3 tys. tego typu aut, o blisko 106% więcej niż w 2020 roku. Klienci coraz chętniej decydują się na zakup aut w pełni elektrycznych. W 2021 roku Polacy zarejestrowali 7,2 tys. pojazdów tego typu. Jest to wzrost o 94,5% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Potwierdza to umocnienie się trendu rozwojowego na rynku samochodów z napędem alternatywnym – mówi Mirosław Michna, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Lider doradztwa dla sektora motoryzacyjnego w KPMG w Polsce.

Wzrost sprzedaży samochodów ciężarowych oraz przyczep i naczep

W 2021 roku liczba rejestracji samochodów ciężarowych wzrosła o ponad 58% względem 2020 roku i wyniosła 32,7 tys. sztuk. Największy wzrost odnotowano w kategorii DMC>=16t, gdzie sprzedaż powiększyła się o 65% r/r. W omawianym okresie liczba nowych przyczep i naczep wzrosła o blisko 95% względem 2020 roku. Liczba sprzedanych jednostek wyniosła ponad 32 tys. sztuk.

2021 rok był bardzo udany pod kątem sprzedaży nowych samochodów dostawczych. Liczba nowych rejestracji wyniosła 73,9 tys. co przełożyło się na 24% wzrost r/r, ale także wynik wyższy o 5,8% względem rekordowego 2019 roku. Choć samochody dostawcze ponad sześciokrotnie częściej kupowane były przez klientów instytucjonalnych (+23,6% r/r) to wzrost sprzedaży nastąpił także u nabywców indywidualnych (+26% r/r). Za blisko 94% nowych rejestracji odpowiadały pojazdy z silnikiem Diesla.

W 2021 roku liczba rejestracji w segmencie autobusów i autokarów wyniosła 1 356 sztuk i była o 8,7% niższa niż w poprzednim roku. Jedyną kategorią, która zwiększyła wolumen rejestracji są autobusy turystyczne (+55% r/r). Liczebność autokarów jest ciągle jednak na bardzo niskim poziomie i w całym ubiegłym roku przybyło ich mniej niż 150 szt.

Niska sprzedaż jednośladów

Rok 2021 przyniósł dla rynku motorowerów kontynuację trendu spadkowego. W 2021 roku zarejestrowano 12,7 tys. nowych motorowerów, czyli o 30,7% mniej niż w roku 2020. Spadek liczby rejestracji odnotował także segment motocykli, ale był on tylko śladowy. W 2021 roku zarejestrowano 21,6 tys. nowych motocykli, czyli o 1,1% mniej w porównaniu z 2020 rokiem.

Spadła liczba pojazdów wyprodukowanych w Polsce w 2021 roku

W 2021 roku w Polsce wyprodukowano 437,4 tys. pojazdów samochodowych. Oznacza to spadek dynamiki o 3,1% r/r i przedłużenie trendu spadkowego do 4 lat z rzędu. Niższy wynik produkcji dotyczy przede wszystkim samochodów osobowych (-7,2% r/r). Mniej o 13,8% (5,2 tys.) względem poprzedniego roku wyprodukowano także autobusów.

Pełną wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres biuroprasowe@kpmg.pl oraz anna.materzok@pzpm.org.pl.

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q1/2022 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

Źródło: PZPM / KPMG

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę