Wstępne wyniki finansowe Inter Cars za 2022 rok

Wstępne wyniki finansowe Inter Cars za 2022 rok Anna Nekrashevich z Pexels

Zarząd Inter Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości wstępne, szacowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok.

Raport bieżący 8/2023

Wstępnie szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki wyniosły 15 285 mln zł w 2022 roku i są wyższe o ok. 25% od przychodów roku 2021, natomiast szacowany zysk netto za rok 2022 wyniósł około 746 mln zł i był o ok. 7% wyższy od zysku netto odnotowanego w roku 2021.

  • Wstępnie szacowany skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Spółki za IV kwartał roku 2022 wyniósł około 202 mln zł i jest niższy o ok. 10% od skonsolidowanego zysku netto za IV kwartał roku 2021.
  • Szacunkowy wskaźnik poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku, określony jako wartość długu netto do EBITDA wyniósł ok. 1,65 i jest wyższy o 39% od wartości tego wskaźnika na koniec roku 2021.
  • Szacowany poziom zapasów w Grupie Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł około 4096 mln zł i jest wyższy o ok. 32% w stosunku do stanu na koniec roku 2021.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową w roku 2022 zostaną przekazane w skonsolidowanym i jednostkowym raporcie okresowym za rok 2022, którego publikacja jest zaplanowana na dzień 27 kwietnia 2023 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Źródło: ESPI

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę