Surowsze kary dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych

Surowsze kary dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych KGP
14.7.2021

Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało projekt zmian w Kodeksie drogowym, zgodnie z którymi kary dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych mają być dużo bardziej surowe niż obecnie.

Zgodnie z policyjnymi statystykami w 2020 r. zgłoszono 23 540 wypadków drogowych, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, w wyniku których 2 491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko. Co istotne, prawie 90% z nich wydarzyło się z winy kierujących. W 2020 r. z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1 847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, sprawcy pod wpływem alkoholu stanowili 7,9%.

Wyższe mandaty karne

Zgodnie z zaproponowanym projektem ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw możliwe będzie nakładanie przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekanie przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wykroczenia. Podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne, m.in. naruszanie praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszanie dopuszczalnych prędkości jazdy. Podwyższono również maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych oraz maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym. Wyższy będzie także mandat za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h (do 5 tys. zł), natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 do 5 tys. zł. Wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Zaostrzenie kar będzie dotyczyć w szczególności:

  • prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;
  • przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozić;
  • przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Nowe przepisy umożliwią także orzekanie renty bezpośrednio w postępowaniu karnym. Obowiązek wypłaty renty będzie spoczywał na sprawcy przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym. Co istotne, przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

Wprowadzono także instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu – na okres 3 miesięcy, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia. Jednocześnie takiej osobie grozić będzie kara pieniężna w wysokości 10 tys. zł.

Punkty karne i ubezpieczenie OC

Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało również zmianę systemu dotyczącego punktów karnych. Punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Mają zostać zniesione szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Projekt ustawy uzależnia ponadto wysokość składki OC od liczby posiadanych punktów karnych. Firmy ubezpieczeniowe mają mieć dostęp do danych z CEPiK i będą mogły różnicować stawki ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów po dokonaniu korekt legislacyjnych oraz po finalnych uzgodnieniach między ministrem infrastruktury i ministrem sprawiedliwości w zakresie zmian w kodeksie karnym.

Źródło: Rada Ministrów

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę