Rynek: Grupa Volkswagen notuje solidne wyniki. Nowa prognoza na 2023

Rynek: Volkswagen notuje solidne wyniki po 9 miesiącach Volkswagen

W pierwszych dziewięciu miesiącach br. Grupa Volkswagen znacząco zwiększyła dostawy i przychody ze sprzedaży. Dostawy wzrosły o 11% rok do roku – do 6,7 mln pojazdów (III kwartał 2023 r.: 2,3 mln samochodów, +7,0%). Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 16% – do 235,1 mld euro (III kwartał 2023 r.: 78,8 mld euro, +12%). Portfel zamówień w Europie Zachodniej na koniec trzeciego kwartału pozostał na wysokim poziomie ok. 1,4 mln samochodów. Płynność netto działu motoryzacyjnego pozostała na bardzo dobrym poziomie 36,7 mld euro.

Jesteśmy na właściwym kursie i w trzecim kwartale ponownie zwiększyliśmy wolumeny sprzedaży i przychody. Nie możemy być Informacja prasowa NR 40/2023 strona 2 z 9 jednak zadowoleni z rentowności, która w trzecim kwartale była niższa od naszych ambitnych celów. Koncentrujemy się teraz na systematycznym wdrażaniu naszego 10-punktowego planu i programów zwiększających wydajność poszczególnych marek.

Arno Antlitz, dyrektor finansowy i operacyjny Grupy Volkswagen.

 

Solidne wyniki w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku

Zysk operacyjny Grupy spadł o 7% – do 16,2 mld euro, a rentowność operacyjna sprzedaży wyniosła 6,9% (zysk operacyjny w III kwartale 2023 r.: 5 mld euro, +17%; rentowność operacyjna sprzedaży w III kwartale 2023 r.: 6,2%). Zmiana ta wynikała głównie z ujemnej wyceny instrumentów zabezpieczających wartość towarów stosowanych poza rachunkowością zabezpieczeń, wynoszących -2,5 mld euro (2022: +0,8 mld euro). Po skorygowaniu o odpowiednie efekty wyceny, zysk operacyjny Grupy w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku wzrósł o 2 mld euro – do 18,7 mld euro.

Rentowność operacyjna sprzedaży wyniosła 8% i była prawie taka sama jak w poprzednim roku. W trzecim kwartale pozytywny wpływ na wyniki miał między innymi znaczny wzrost wolumenu w segmencie samochodów osobowych. Zostało to jednak zniwelowane przez koszty związane z przerwą w produkcji jednego z dostawców w wyniku powodzi w Słowenii oraz wyższe koszty produktów, które dotknęły w szczególności grupę marek Core.

Przepływy pieniężne netto w wysokości 4,9 mld euro w pierwszych dziewięciu miesiącach, w tym 2,5 mld euro w samym trzecim kwartale, były tylko nieznacznie niższe niż w ubiegłym roku, pomimo wąskich gardeł w łańcuchach dostaw. Dodatkowe obciążenia w wysokości 1,5 mld euro w trzecim kwartale wynikały ze spłat podatków za poprzednie okresy rozliczeniowe.

Uaktualniona prognoza na rok finansowy 2023

Grupa Volkswagen zmodyfikowała swoją prognozę na rok finansowy 2023. Firma przewiduje, że dostawy do klientów wyniosą od 9 do 9,5 miliona pojazdów. Volkswagen nadal oczekuje, że przychody ze sprzedaży Grupy będą o 10 do 15% wyższe niż w roku poprzednim. Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądać dalszy rozwój sytuacji na rynkach towarowych.

Jeśli chodzi o wpływ przeszacowania wartości godziwej transakcji zabezpieczających poza rachunkowością zabezpieczeń na wynik operacyjny, z dzisiejszej perspektywy firma nie spodziewa się już, że będzie w stanie w terminie do końca roku zrekompensować skutków w wysokości -2,5 mld EUR rozliczone w pierwszych dziewięciu miesiącach. W rezultacie firma oczekuje obecnie, że wynik operacyjny za cały rok 2023 będzie zbliżony do poziomu z poprzedniego roku przed uwzględnieniem pozycji specjalnych, który wyniósł około 22,5 mld euro (poprzednio: rentowność operacyjna sprzedaży między 7,5 a 8,5%). Prognoza ta obejmuje skutki ponownej wyceny wartości godziwej instrumentów zabezpieczających skumulowane w pierwszych dziewięciu miesiącach roku.

Grupa Volkswagen nadal spodziewa się znacznego wzrostu przepływów pieniężnych netto w dziale motoryzacyjnym. Oczekuje się, że płynność netto w dziale motoryzacyjnym będzie wynosić od 35 do 40 mld euro.

Źródło: Volkswagen

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę