Rekordowe wyniki Auto Partner za 2021 rok. Rośnie udział eksportu w przychodach

Rekordowe wyniki Auto Partner za 2021 r. Raven Media – Maciej Blum
12.4.2022

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, w 2021 roku kontynuowała trend dynamicznych, dwucyfrowych wzrostów przychodów ze sprzedaży osiągając poziom 2,26 mld zł, co oznacza +35,4% rok do roku. Są to najlepsze w historii roczne przychody Grupy.

Znaczne wzrosty Auto Partner wypracował w eksporcie (+46,3% r/r), przekraczając barierę 1 mld zł. W kraju także Grupa osiągnęła silną dynamikę – wzrost przychodów o 27,43% r/r do blisko 1,23 mld zł. Imponująco przedstawia się również zysk netto Grupy, który wzrósł aż o blisko 68% do 186 mln zł, czyli również był historycznie rekordowy.

Znaczny wzrost rentowności Grupy na poziomie operacyjnym w 2021 r. to efekt głównie wzrostu marży brutto na sprzedaży, utrzymywania silnej dyscypliny kosztowej od początku pandemii Covid-19 oraz wykorzystania dźwigni operacyjnej po ustaniu ograniczeń związanych z pandemią. Rentowność marży brutto ze sprzedaży utrzymywała się na wysokich poziomach zbliżonych do poprzednich kwartałów (narastająco wynosiła 29,1% wobec 28,5% rok wcześniej).

Po raz kolejny Grupa umocniła swoją pozycję zarówno w eksporcie, jak i na krajowym rynku, zwiększając skalę działania. Auto Partner realizuje sprzedaż łącznie na 30 rynkach. Na koniec roku eksport stanowił blisko 46% sprzedaży (1,03 mld zł), Poska nadal pozostaje największym rynkiem zbytu stanowiąc ponad 54% przychodów Auto Partner (blisko 1,23 mld zł).

Grupa utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA znajduje się na poziomie 1,2.

Dalszy rozwój sieci dystrybucji

Grupa kontynuuje rozwój sieci dystrybucji. W 2021 r. Auto Partner otworzył 14 nowych filii w Polsce i w efecie łączna ich liczba wynosi 106. Istotnym elementem w rozwoju Grupy w 2021 r. było także rozszerzenie sieci zrzeszonych niezależnych warsztatów pod marką MaXserwis, a także rozwijanie zakresu wysokomarżowego asortymentu marki własnej MaXgear. Łączna powierzchnia magazynowa Auto Partner wynosi ponad 100 tys. mkw.

– Po raz kolejny udowodniliśmy, że znakomicie wykorzystujemy obecną sytuację w branży, czyli rosnący popyt na części samochodowe. Dodatkowo ceny części także są coraz wyższe, m.in. w wyniku czynników makroekonomicznych. Na tym wszystkim zyskują ich dystrybutorzy, czyli rynek aftermarket. Połączenie bardzo dobrej sytuacji w branży i mocnej marki Auto Partner przełożyło się na nasze rekordowe wyniki. Co więcej, nadal widzimy spore perspektywy do dalszego rozwoju – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

– Duży wpływ na osiągane przez nas dziś wyniki miały odważne decyzje, które podjęliśmy na początku padnemii Covid-19. Dzięki niezwykle dynamicznemu zarządzaniu sytuacją kryzysową dwa lata temu i optymalizacją procesów w celu sprostania występującym wtedy utrudnieniom, dziś możemy pokazać efekty tych decyzji i zaprezentować rekordowe wyniki finansowe. Dodatkowo rozszerzyliśmy asortyment, a także lepiej dopasowaliśmy asortyment do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych. Szczególnie cieszy nas dynamicznie rosnący udział eksportu w przychodach Grupy, do czego przyczyniło się otwarcie kilkunastu nowych kierunków i tras eksportowych. W 2021 r. z tytułu sprzedaży zagranicznej nasze przychody osiągnęły poziom ponad 1 mld zł. Nadal jednak wiemy, że na zagranicznych rynkach mamy jeszcze sporo do osiągnięcia, dlatego w 2022 r., jak i kolejnych latach, będziemy dążyli do dalszego zintensyfikowania działalność eksportowej – dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE PO 2021 ROKU

w tys. zł   2021    2020    Zmiana %
Przychody ze sprzedaży  2 262 018    1 670 441  35,41%
Sprzedaż w Polsce  1 227 550    963 332    27,43%
Sprzedaż zagraniczna   1 034 468    707 109    46,30%
Zysk brutto ze sprzedaży   657 614  476 879    37,90%
Rentowność brutto na sprzedaży    29,1%    28,5%    0,52 p.p.
EBITDA  265 187  173 787  52,59%
Rentowność EBITDA    11,72%    10,40%    1,32 p.p.
EBIT    239 010    150 282  59%
Rentowność EBIT    10,57%  9,00%    1,57 p.p.
Zysk netto     186 024    110 982  67,61%
Rentowność netto  8,22%    6,64%  1,58 p.p.

Wpływ sytuacji geopolitycznej

– Początek roku przyniósł niepokojące informacje geopolityczne, czyli agresję zbrojną Rosji w Ukrainie. Na bieżąco analizujemy obecną sytuację za naszą wschodnią granicą. Jako Grupa, jak i indywidualnie pracownicy Auto Partner, robimy wszystko, aby wspierać obywateli Ukrainy, zarówno tych, którzy pozostali w swojej ojczyźnie, jak i tych, którzy szukają bezpiecznego schronienia w Polsce. Z biznesowego punktu widzenia nie spodziewamy się wyraźnego negatywnego przełożenia się wojny na nasze wyniki finansowe w 2022 r. Ekspozycja Grupy na rynek ukraiński jest znikoma i obejmowała poniżej 0,5% generowanych przez Grupę obrotów miesięcznych. W geście solidarności z Ukrainą Grupa wstrzymała współpracę z rynkiem rosyjskim i białoruskim, a także wycofała wszelkie przedstawicielstwa oraz eksport części aftermarket na terytoria Rosji i Białorusi. Eksport Grupy na rynek rosyjski stanowił 0,1% a na rynek białoruski 0,02% generowanych przez Grupę przychodów miesięcznych. Długofalowy wpływ wydarzeń za wschodnią granicą na ogólną sytuację gospodarczą w tej chwili trudny jest do przewidzenia – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Źródło: Auto Partner

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę