Pilotażowe testy opon podłączonych do Internetu

Pilotażowe testy opon podłączonych do Internetu Yokohama
23.3.2021

Yokohama Rubber Co. Ltd., Alps Alpine Co. Ltd. i Zenrin Co. Ltd. prowadzą pilotażowe testy integracji danych uzyskanych z podłączonych do Internetu opon z danymi mapowymi. Partnerzy projektu rozpoczęli ponadto analizę możliwości wprowadzenia nowych opon na rynek.

Yokohama Rubber, Alps Alpine i Zenrin, prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad inteligentnymi oponami podłączonymi do IoT1 (Internet rzeczy). W tym celu wykorzystywany jest pojazd testowy wyposażony w oponę z czujnikiem SensorTire umożliwiającym pozyskanie szerokiego spektrum danych o nawierzchni dróg. W oparciu o integrację informacji o natężeniu ruchu i szczegółowych map, firmy badają potencjał biznesowy wprowadzenia usług podnoszących bezpieczeństwo i komfort życia w społeczeństwie CASE2.

Kontekst pilotażu

Yokohama Rubber i Alps Alpine, mając na uwadze zapotrzebowanie na ogumienie dostosowane do standardu CASE (połączony ze światem, autonomiczny, współdzielony z innymi użytkownikami, elektryczny) i stanowiące część IoT (Internet rzeczy), od 2019 r. prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad potencjałem wprowadzenia rozwiązań polegających na cyfrowym przetwarzaniu i zarządzaniu danymi uzyskanymi z czujników opon. Czujniki są w stanie mierzyć zużycie bieżnika, warunki panujące na nawierzchni drogi i ciśnienie w oponach. Partnerzy uważają, że opracowanie systemów i aplikacji służących do przekazywania użytkownikom oraz pojazdom autonomicznym danych uzyskanych z ogumienia będzie miało istotne znaczenie w reagowaniu na zmiany w zakresie zapotrzebowania na mobilność. Firma Zenrin zadeklarowała zaangażowanie w tworzenie biblioteki danych rzeczywistych i, stosując oryginalną metodologię badań, zebrała różnorodne dane z 1741 miast, miasteczek i wsi w Japonii. Przetwarzanie tych danych następuje w oparciu o bazę kartograficzną. Firma zbadała potencjał rozwoju nowej dziedziny działalności poprzez powiązanie danych kartograficznych z różnorodnymi danymi dynamicznymi, takimi jak Big Data będącymi w posiadaniu koncernów.

Perspektywy na przyszłość

Analiza danych uzyskanych w wyniku testów będzie prowadzić do opracowania przyszłych rozwiązań, w tym narzędzi wspomagających bezpieczną jazdę i kontrolę pojazdów autonomicznych. Będzie to na przykład nawigacja omijająca drogi o dużym nachyleniu i ostrych zakrętach po wykryciu poważnego zużycia bieżnika lub niewystarczającego ciśnienia w oponach oraz dostarczanie informacji o takich zagrożeniach, jak zamarznięta nawierzchnia czy wyboje.

Struktura prac rozwojowych

ALPS ALPINE
Opracowanie czujników loT
Udostępnienie platformy systemowej

ZENRIN
Dostarczanie danych mapowych

 

YOKOHAMA
Opracowanie i wdrożenie opon loT
Producenci samochodów
Firmy logistyczne
Rynek wtórny pojazdów

Podział ról

Yokohama Rubber
  • Opracowanie technologii wykrywania zużycia bieżnika i stanu nawierzchni drogi
  • Opracowanie i produkcja opon wyposażonych w czujniki
  • Zaproponowanie nowej wartości dodanej dla opony IoT
Alps Alpine
  • Opracowanie technologii wykrywania zużycia bieżnika i stanu nawierzchni drogi
  • Opracowanie i produkcja czujników do wykrywania zużycia bieżnika i stanu nawierzchni drogi
  • Udostępnienie platformy systemowej do przesyłania danych do chmury
Zenrin
  • Dostarczanie szczegółowych map i informacji o ruchu
  • Uwzględnienie danych uzyskanych za pomocą opony IoT w mapowaniu i analizie danych
  • Zaproponowanie nowej wartości dodanej dla opony IoT i danych mapowych


    

   


    

   

 

Informacje o uczestnikach projektu

Alps Alpine jest producentem komponentów elektronicznych i samochodowych systemów informacyjnych. Przedsiębiorstwo opracowuje, wytwarza i sprzedaje komponenty informatyczne i komunikacyjne wykorzystywane w smartfonach i innych urządzeniach, samochodowym sprzęcie audio oraz urządzeniach informacyjnych i komunikacyjnych. Oprócz rozwoju czujników, Alps Alpine posiada możliwości projektowania systemów i tworzenia oprogramowania, które kreują perspektywy rozwoju synergii w nowym modelu biznesowym w przemyśle produkcji opon. Zenrin jest dostawcą informacji mapowych. Podmiot gromadzi i przetwarza różnorodne dane w celu budowania platformy wiedzy i czasoprzestrzeni oraz dostarcza atlasy dróg osiedlowych i inne mapy, kartograficzne bazy danych oraz treści powiązane. Przedsiębiorstwo posiada ogromny zasób dodatkowych informacji o cechach dróg, takich jak trasy, nachylenie, zakręty i systemy sterowania ruchem, co w połączeniu z czujnikiem wbudowanym w oponie przyczynia się do osiągnięcia wysokiej precyzji systemu. W 2004 r. firma Yokohama Rubber jako pierwszy producent opon w Japonii opracowała system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS – Tire Pressure Management System) dla samochodów osobowych. Sprzedaż systemu pod nazwą AIR watch rozpoczęła się w ograniczonym zakresie w 2005 roku. Ponadto, od 2003 roku Yokohama Rubber sprzedaje swój system HiTES (system zarządzania pomiarem ciśnienia opon dla samochodów ciężarowych i busów) jako TPMS firmom transportowym, które wymagają precyzyjnego zarządzania oponami w celu poprawy bezpieczeństwa eksploatacji samochodów ciężarowych i autobusów wchodzących w skład ich floty, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i obniżeniu zużyciu paliwa, co z kolei przyczynia się do ochrony środowiska. Połączenie historii eksploatacji ogumienia i innych danych z systemem zarządzania oponami (TMS – Tire Management System) firmy Yokohama Rubber umożliwia użytkownikom analizowanie trendów eksploatacji pojazdów i otrzymywanie powiadomień o terminie kontroli opon, podnosząc w ten sposób kompleksowe zarządzanie flotą na nowy poziom i promując stosowanie opon bieżnikowanych.

1 IoT – Internet of Things, Internet rzeczy to koncepcja urządzeń mogących połączyć się z Internetem lub innymi urządzeniami, korzystając bezpośrednio z sieci bezprzewodowych.

2 CASE – pierwsze litery słów: „Connected” (podłączony do Internetu), „Autonomous” (autonomiczny), „Shared” i „Services” (usługi współdzielone) (czasami tylko „Shared”) i „Electric” (elektryczny). Skrót od wspólnego użytkowania samochodów i usług powiązanych oraz e-samochodów.

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę