Oświadczenie Grupy PSA w sprawie podejrzeń o manipulacje testami spalin

Peugeot
13.2.2017

Francuska Grupa PSA, w skład której wchodzą takie marki motoryzacyjne jak Peugeot, Citroen oraz DS, wydała oświadczenie w sprawie postępowania, jakie jest prowadzone przeciwko koncernowi w związku z podejrzeniami o fałszowanie wyników testów emisji spalin.

Grupa PSA przyjęła do wiadomości decyzję Dyrekcji Generalnej ds. Ochrony Konkurencji, Konsumentów i Zwalczania Oszustw (DGCCRF) o przekazaniu wniosków z postępowania Prokuratorowi Generalnemu, jednocześnie jednak wyraziła swoje zaskoczenie powyższą decyzją. Fracuski koncern zamierza dochodzić swoich racji w celu usunięcia wszelkich wątpliwości oraz obrony swoich interesów, a także interesów swoich 180 tys. pracowników oraz klientów i partnerów.

Grupa PSA przypomina, że:

  • przestrzega przepisów obowiązujących we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność,
  • pojazdy produkowane przez Grupę nigdy nie były wyposażone w oprogramowania lub urządzenia umożliwiające wykrywanie testów zgodności z przepisami oraz aktywowanie układów usuwania zanieczyszczeń, które byłyby nieaktywne podczas użytkowania pojazdów przez klientów,
  • wyniki testów przeprowadzonych przez francuskie i europejskie instancje potwierdziły zgodność pojazdów Grupy z testami przeprowadzanymi na podstawie obowiązujących przepisów.

W oświadczeniu możemy przeczytać, że postępowanie dotyczy silników wysokoprężnych poprzedniej generacji Euro5 (norma obowiązująca od 2009 do 2015 r.). Tymczasem testy przeprowadzone ostatnio przez Francuski Instytut ds. Ropy Naftowej i Nowych Energii IFPEN na samochodzie Euro 5 produkcji Grupy PSA nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Wyniki testów potwierdzają, że Grupa PSA, zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi władzom i mediom, stosuje ustawienia silników oparte na użytkowaniu samochodu w warunkach rzeczywistych.

Prace nad dopracowaniem silników Grupy mają w pierwszej kolejności na celu redukcję emisji NOx (tlenków azotu) w mieście, przy równoczesnym zapewnieniu lepszej równowagi NOx i CO2 podczas jazdy poza miastem, w szerokim zakresie temperatur i w ciągły sposób.

Co więcej, Grupa PSA zobowiązała się do przestrzegania, poczynając od bieżącego roku, czyli z 3-letnim wyprzedzeniem, granicznej wartości progu wskaźnika emisji w warunkach rzeczywistych (RDE – Real Driving Emissions), który będzie obowiązywał od 2020 roku w ramach przyszłej normy. Nowa procedura zastąpi procedurę aktualnie stosowaną, niereprezentatywną dla faktycznego sposobu użytkowania samochodów przez klientów.

Ponadto PSA jest jedynym producentem samochodów na świecie, który wprowadził zasadę całkowitej przejrzystości w zakresie zużycia paliwa i emisji CO2 w swoich modelach w rzeczywistych warunkach użytkowania.

  • Protokół przeprowadzania pomiarów został zdefiniowany wspólnie z dwiema organizacjami NGO i jedną instytucją certyfikującą,
  • ponad 50 modeli objętych pomiarem emisji i 35 000 km jazd testowych,
  • wyniki pomiarów są dostępne na stronach internetowych marek Peugeot, Citroën i DS.

W bieżącym roku działania na rzecz zapewnienia przejrzystości informacji zostaną rozszerzone o emisję NOx.

– Jesteśmy zaskoczeni tą informacją w sytuacji, gdy Grupa PSA jest dumna ze swej roli prekursora w rozwijaniu technologii oczyszczania spalin (filtr cząstek stałych i SCR), jest liderem w obniżaniu emisji CO2 i pionierem w zapewnianiu pełnej przejrzystości wobec swoich klientów, jeśli chodzi o zużycie paliwa w rzeczywistych warunkach użytkowania – powiedział Gilles Le Borgne, Dyrektor pionu badawczo-rozwojowego. Dlatego też PSA będzie walczyć w obronie swoich technologii, know-how i konkurencyjności, a także francuskiego przemysłu, którego jest największym eksporterem, jeśli chodzi o samochody.

Źródło: Grupa PSA

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę