Nowe technologie kontroli poziomu emisji spalin lekiem na zanieczyszczenie powietrza

Pixabay
16.3.2018

Technologie kontroli poziomu emisji spalin będą podstawowym rozwiązaniem problemu zanieczyszczonego powietrza. Dane technologie wspomagają działania związane ze zdrowiem publicznym oraz są wsparciem dla idei miast neutralnych z punktu widzenia emisji dwutlenku węgla.

Postępująca urbanizacja sprawia, że w centrach wielkich miast całego świata mieszka największa w dziejach ludzkości liczba populacji. Ze względu na rosnącą liczbę pojazdów, które poruszają się po drogach, rośnie stężenie szkodliwych substancji w powietrzu, co niekorzystnie wpływa zarówno na stan środowiska naturalnego, jak i ludzkiego zdrowia.
Najnowsza analiza opracowana przez Frost & Sullivan pt.: „Technologie kontroli emisji spalin w sektorze motoryzacyjnym i transportowym”, (Emission Control Technologies in Automotive & Transportation) przedstawia ocenę skuteczności rozwiązań pozwalających na zmniejszenie ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przez pojazdy, a także identyfikuje bariery utrudniające ich wprowadzenie, wyzwania o charakterze globalnym oraz obszary, w których skoncentrowane są działania badawczo-rozwojowe.

Reklama

Branża zajmująca się urządzeniami kontrolującymi poziom emisji spalin będzie musiała opracować oraz wdrożyć systemy nadające się do zamontowania w użytkowanych już pojazdach (tzw. retrofit). W celu spełnienia nowych norm emisji oraz poprawy jakości powietrza, niezbędne będzie zastosowanie w nich wysokowydajnych, zaawansowanych katalizatorów oraz zoptymalizowanych układów zarządzania temperaturą procesu spalania. Aby przyspieszyć proces wdrażania tych usprawnień, w wielu krajach uchwalono restrykcyjne przepisy związane z poziomem spalin, które wymagają zastosowania nowej generacji technologii pozwalających na kontrolowanie poziomu emisji spalin. Rozwiązania ECT są postrzegane jako kluczowe w zmniejszaniu poziomu gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza, a także w ograniczaniu marnotrawstwa paliwa.

Średni wiek samochodu w Polsce wynosi ponad 10 lat, dlatego najlepszym rozwiązaniem na spełnienie wymogów norm emisji spalin Euro 6 jest modernizacja i doposażenie starych systemów układów kontroli zanieczyszczeń. Kolejnym przykładem takich rozwiązań jest wprowadzanie stref niskiej emisji, co z kolei jest dodatkowym impulsem dla największych miast w Polsce, aby sukcesywnie inwestować w hybrydyzację i elektryfikację transportu miejskiego – podkreśla Nadzeya Viktarovich, analityk z warszawskiego biura Frost & Sullivan.

Nasza niezależna analiza wykazała, że katalizatory są najbardziej wydajną z technologii neutralizujących. Poza tym, technologie ograniczające zawartość NOx w spalinach, takie jak selektywna redukcja katalityczna, układy recyrkulacji spalin oraz urządzenia do wychwytywania NOx powstających podczas spalania ubogiej mieszanki są najczęściej stosowanymi rozwiązaniami pozwalającymi spełnić normy emisji NOx – zauważa Shrinivas Chandrakanth Tukdeo – Program Manager w firmie Frost & Sullivan.

Reklama

Do obszarów, w których oczekiwane są największe postępy, należą:

  • Zastosowanie na szeroką skalę rozwiązań transportowych z zaawansowanymi architekturami silnika zapewniającymi zmniejszenie zużycia paliwa i pozwalającymi na ograniczenie ilości emitowanych spalin;
  • Katalizatory niskotemperaturowe, pozwalające na ograniczenie ilości tlenków azotu już przy niskiej temperaturze gazów spalinowych w warunkach rzeczywistej eksploatacji pojazdów, np. przy uruchamianiu zimnego silnika lub podczas jazdy miejskiej, z częstym zatrzymywaniem się;
  • Miejskie strefy niskoemisyjne, wymuszające szybszą modernizację parku samochodowego oraz stymulujące projektowanie nowych rozwiązań zmniejszających poziom emisji spalin.

Wysokie koszty oraz niedoskonałość techniczna istniejącychych rozwiązań stanowią główne wyzwania utrudniające wdrożenie technologii ECT na szeroką skalę. Konieczność częstej wymiany urządzeń, a także niedopracowanie techniczne katalizatorów oraz wykorzystanie w nich metali szlachetnych dramatycznie podnosi koszty technologii ECT. Jednak zastąpienie metali szlachetnych stosowanych w tradycyjnych katalizatorach tlenkami tańszych metali lub ich kombinacjami – przy zapewnieniu podobnej skuteczności działania – z pewnością przyspieszyłoby rozwój technologii ECT.

Technologie kontroli poziomu emisji spalin mogą zminimalizować negatywny wpływ pojazdów na środowisko naturalne. Zintegrowane, wielostopniowe rozwiązania podnoszą skuteczność tego rodzaju systemów nawet do 100% oraz pozwalają na wyeliminowanie ze spalin wszystkich niepożądanych zanieczyszczeń. Dzięki technologiom ECT miasta stają się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Poprawia się także poziom naszego zdrowia i samopoczucia – dodaje Viktarovich.

Źródło: Frost&Sullivan

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę