Kary pieniężne za niestosowanie się do obowiązków rejestracyjnych

Kary za niestosowanie się do obowiązków rejestracyjnych Anrita z Pixabay

Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce obowiązywać będą istotne zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Ustawa wprowadza obowiązek przerejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni od nabycia na terenie kraju lub sprowadzenia z zagranicy. Wyjątki dotyczą przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami oraz posiadaczy tablic dealerskich.

Nowe przepisy eliminują obowiązek zawiadamiania o nabyciu zarejestrowanego pojazdu, zastępując go obowiązkiem przerejestrowania w określonym czasie.

Ustawa wprowadza nowe kary pieniężne za niestosowanie się do obowiązków rejestracyjnych. Właściciel pojazdu, który nie złoży wniosku o przerejestrowanie w terminie 30 dni, podlega karze w wysokości 500 zł. Dealer, który tego nie uczyni w ciągu 90 dni, poniesie karę w wysokości 1000 zł od pojazdu. Kary będą rosły w przypadku opóźnień przekraczających 180 dni od terminu.

Warto również zaznaczyć, że solidarnie kary pieniężne poniosą współwłaściciele pojazdu. Nowe przepisy mają na celu skuteczniejsze egzekwowanie obowiązków rejestracyjnych i zabezpieczenie przed skutkami kradzieży tożsamości.

W sytuacji, gdy wniosek o rejestrację pojazdu nie zostanie złożony po upływie co najmniej 180 dni od ustalonego terminu, kary ulegną podwyższeniu. Dla zwykłego właściciela z obowiązującym terminem 30-dniowym kara wzrośnie do 1000 zł od pojazdu. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność związaną z obrotem pojazdami, w tym dla dealerów, którym przysługuje 90-dniowy termin, kara zostanie podniesiona do 2000 zł od pojazdu. Nowe regulacje mają na celu skuteczniejsze egzekwowanie przepisów dotyczących rejestracji pojazdów, zwłaszcza w przypadku opóźnień przekraczających 180 dni.

Źródło: Moto Esencjalista

Tagi artykułu

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę