Instytut Transportu Samochodowego świętuje jubileusz 70-lecia

70 lat Instytutu Transportu Samochodowego ITS

Dziesiątki tysięcy opracowań naukowych, badań i analiz technicznych. Setki patentów, wdrożeń oraz projektów krajowych i międzynarodowych. Udział w tworzeniu prawa i certyfikacja wyrobów motoryzacyjnych. Dopuszczanie do ruchu pojazdów, studia oraz edukacja uczestników ruchu drogowego, to tylko część z siedemdziesięcioletniego dorobku Instytutu Transportu Samochodowego, lidera w dziedzinie badań nad problemami transportu drogowego. 

Co jest przyczyną wypadków i dlaczego kierowcy lekceważą kodeks drogowy? Dlaczego starsi kierowcy jeżdżą bezpieczniej niż młodsi? Jak zaadaptować pojazd na potrzeby osób z dysfunkcjami narządów ruchu? Dlaczego odblaski święcą, a wiele aut ma niewłaściwie ustawione światła? Jak transport kołowy oddziałuje na środowisko naturalne? Na ile wytrzymałe są elementy konstrukcyjne pojazdów oraz urządzenia zabezpieczające pieszych? Czy pojazd może nie zostać dopuszczony do ruchu? Zastanawiasz się także, kiedy pojazdy autonomiczne wyjadą na polskie drogi i czy będą bezpieczne? Czym napędzane będą samochody przyszłości? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych dostarczają eksperci Instytutu Transportu Samochodowego – nowoczesnego ośrodka badawczo-rozwojowego, który właśnie obchodzi 70. urodziny.

Przez siedem dekad działalności Instytut Transportu Samochodowego (ITS) współtworzył historię polskiej motoryzacji. Od początku lat 50. XX w. do dziś w Instytucie wykonano badania techniczne tysięcy samochodów osobowych i ciężarowych, motocykli, autobusów i innych pojazdów oraz ich podzespołów, a także nowatorskich rozwiązań technologicznych. W połowie minionego wieku w ITS powstała pierwsza w Polsce stacja kontroli pojazdów, która stanowiła pierwowzór dla tego typu obiektów. W Instytucie dostępna jest także największa baza o wypadkach drogowych i to tutaj wprowadzane są dane wszystkich pojazdów rejestrowanych w Polsce na potrzeby CEPiK. Również tu funkcjonuje pierwsze w kraju centrum usług dla osób niepełnosprawnych. 

ITS to też projekty krajowe i międzynarodowe, studia podyplomowe kursy w wielu specjalistycznych obszarach oraz ekspertyzy i rzeczoznawstwo samochodowe. Obecnie Instytut jest pionierem badań w zakresie pojazdów autonomicznych, stając się krajowym centrum kompetencji w tym obszarze, które wspiera prace rządu.

– Od momentu rozpoczęcia działalności naukowo-badawczej założenia statutowe Instytutu nie uległy zasadniczym zmianom. Obecnie Instytut jest aktywny w kilku kluczowych obszarach. Obejmują one zadania szczególnie ważne dla planowania i praktycznego wdrożenia polityki państwa, których realizacja jest konieczna dla zapewnienia m.in. bezpieczeństwa publicznego oraz poprawy jakości życia obywateli. Są to działania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, odziaływania motoryzacji na klimat, informatyzacji i ekonomiki transportu – podkreśla prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

To, co odróżnia Instytut od innych instytucji naukowych to fakt, że działania podejmowane w ITS mają ważny wymiar prospołeczny, ponieważ uwzględniają zagrożenia wynikające z dynamicznego rozwoju motoryzacji, a celem Instytutu jest eliminowanie lub minimalizowanie tych zagrożeń.

– Naszą misją jest prowadzenie badań ukierunkowanych na innowacyjność, których wyniki mogą jednocześnie wspomagać organy państwa w kreowaniu rodzimego transportu samochodowego czy w adaptacji przepisów unijnych. Dodatkowo tworzymy konsorcja z jednostkami naukowymi, akademickimi i podmiotami gospodarczymi, a także podejmujemy samodzielne inicjatywy, które są odpowiedzią na rynkowe oczekiwania, m.in. w zakresie paliw alternatywnych, elektromobilności, autonomizacji pojazdów oraz inteligentnych systemów transportowych. Dzięki tym działaniom przybliżamy dzisiejszą motoryzację do motoryzacji jutra – dodaje prof. Marcin Ślęzak.

Instytut Transportu Samochodowego rozpoczął działalność w 1952 roku. Problemy badawcze, którymi zajmowali się naukowcy ITS na przestrzeni minionych 70 lat ulegały naturalnym zmianom i były następstwem zapotrzebowania gospodarki, transportu samochodowego i społeczeństwa. 

Dziś główne obszary działalności ITS obejmują:

  1. Bezpieczeństwo w transporcie i ruchu drogowym – kompletacja i analiza danych o wypadkach w celu identyfikacji źródeł zagrożeń, badania zachowań uczestników ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu, działania powypadkowe, programowanie działań prewencyjnych, badania psychologiczne, bezpieczeństwo i badania techniczne pojazdów, badania urządzeń do kontroli i diagnostyki pojazdów.
  2. Oddziaływanie na klimat i środowisko – analiza wpływu transportu samochodowego na środowisko; badania emisji spalin, hałasu, wibracji; badania w zakresie zmniejszenia zużycia paliwa przez silniki spalinowe pojazdów i maszyn, rozwój pojazdów elektrycznych, w tym wodorowych oraz paliw alternatywnych.
  3. Informatyzacja transportu – rozwój systemów cyfrowych, automatyzacja transportu i systemy monitorowania oraz wspomagania kierujących pojazdami; analizowanie wpływu usług MaaS (Mobility as a Service) oraz Inteligentnych Systemów Transportowych w tym rozwiązań Smart City; informatyzacja procesów transportowych, rozbudowa baz danych (w tym CEPIK) i gromadzenie wiedzy dotyczącej transportu samochodowego, ruchu drogowego i jego użytkowników.
  4.  Ekonomika transportu drogowego – monitorowanie i analizowanie rynku transportowego, badania kosztów firm transportowych, ocena kompetencji zawodowych w transporcie, określanie ekonomicznych skutków negatywnego oddziaływania transportu drogowego na człowieka i jego środowisko.

W ramach czterech wyodrębnionych obszarów wyróżnia się dodatkowo:

  • innowacyjne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe oraz nowe technologie w transporcie samochodowym,
  • dostępność transportową i mobilność osób o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami,
  • normalizację, certyfikację przewoźników drogowych, homologację i ocenę zgodności,
  • edukację i działania profilaktyczne.

Więcej informacji: www.its.waw.pl

Źródło: ITS

Tagi artykułu

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę