Grupa Auto Partner po 2017 roku: dobre wyniki finansowe, dalszy dynamiczny rozwój grupy

Auto Partner SA
10.4.2018

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych,zwiększyła w 2017 roku sprzedaż o 30% do 915,4 mln zł. Sprzedaż rosła zarówno w Polsce (+21%) jak i za granicą (+61%). Wzrost przychodów ze sprzedaży to efekt zwiększania skali działalności Grupy m.in. poprzez rozwój sieci dystrybucji i rozszerzanie asortymentu.

Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 26% i 25% r/r. Z kolei zysk netto Grupy w 2017 roku utrzymał się na zbliżonym poziomie r/r: 34,9 mln zł. Wynik ten był związany z niższym zyskiem w IV kwartale, na który wpłynęły przede wszystkim czynniki takie jak: ekspansja w nowych sektorach rynku, sezonowe wyprzedaże, strata odnotowana przez nowo uruchomioną spółkę zależną w Czechach i koszt zabezpieczeń walutowych związany z umocnieniem się złotego.

Po 2017 r. Grupa odnotowała wzrost marży na sprzedaży o 0,8 pp. do 26,5%. Marże EBITDA i EBIT wyniosły odpowiednio 6,8% (spadek o 0,1 pp. r/r) i 6,0% (spadek o 0,3 pp. r/r). Marża netto spadła o 1,1 pp. i wyniosła 3,8%.

W 2017 roku Grupa otworzyła 9 nowych filii zwiększając ich liczbę do 80 (wobec 71 oddziałów na koniec 2016 r.) oraz powiększyła powierzchnię logistyczno-magazynową do 75,5 tys. mkw. (wobec 50 tys. mkw. na koniec 2016 r.). Wzmocnienie sieci dystrybucji i infrastruktury logistyczno-magazynowej umożliwia Grupie lepsze pokrycie geograficzne polskiego rynku, szybsze i częstsze dostawy i tym samym dalszy wzrost skali działalności.

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PO 2017 ROKU

PLN’000

2017

2016

Zmiana%

Przychody ze sprzedaży

915 438

705 385

+30%

Polska

663 282

548 751

+21%

Eksport

252 156

156 634

+61%

Zysk brutto ze sprzedaży

242 266

181 311

+34%

Marża brutto na sprzedaży

26,5%

25,7%

+0,8 pp.

EBITDA

61 975

49 005

+26%

Marża EBITDA

6,8%

6,9%

-0,1 pp.

EBIT

55 268

44 104

+25%

Marża EBIT

6,0%

6,3%

-0,3 pp.

Zysk brutto

44 116

43 065

+2%

Zysk netto

34 870

34 489

+1%

Marża netto

3,8%

4,9%

-1,1 pp.

Grupa kontynuuje realizację dwucyfrowych wzrostów sprzedaży zarówno w Polsce jak i za granicą. Na eksport Grupa dostarcza swoje produkty do krajów takich jak: Czechy, Słowacja, Austria, Łotwa, Litwa, Ukraina, Austria, Niemcy, Węgry i inne. W Czechach – jednym z kluczowych rynków eksportowych – Grupa uruchomiła magazyn spółki zależnej, który ma na celu usprawnienie obsługi klientów na tym rynku jak i w krajach sąsiadujących. Spółka czeska rozpoczęła działalność operacyjną w grudniu 2017 r., co oznacza, że nie wygenerowała jeszcze wystarczających przychodów, by pokryć koszty działalności i odnotowała stratę. Jest to naturalna sytuacja mająca miejsce w przypadku każdych nowych uruchomień, również filii na rynku krajowym.

Wzrost przychodów ze sprzedaży w 2017 roku to efekt zwiększania skali działalności Grupy w szczególności poprzez: rozwój sieci dystrybucji i tym samym lepsze pokrycie geograficzne polskiego rynku, rozszerzanie asortymentu, lepsze dopasowanie asortymentu do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych, systematyczną optymalizację i poprawę obsługi klientów. Grupie sprzyja także dobre otoczenie rynkowe (ogólny wzrost rynku w Polsce o ok. 7–8%).

Grupa w 2017 roku rozbudowała ofertę o kolejne produkty dla samochodów osobowych i dostawczych m.in.: marki TRW, Triscan, Beru, Ate, Stabilus, Turbo Motor Inyección, Quaro, Mahle oraz dla motocykli: JT Sprockets oraz K&N Filters. Głównym odbiorcą produktów Grupy są warsztaty samochodowe. Grupa rozwija asortyment i sprzedaż marek własnych.

RYNEK CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH W POLSCE

Wraz z rosnącą siłą nabywczą Polaków oraz większymi zakupami firm widoczny jest wzrost liczby rejestrowanych samochodów. Rozwojowi branży części samochodowych w Polsce sprzyja zmieniająca się struktura parku samochodowego. Z jednej strony rośnie stosunkowo stary park samochodowy (samochody w wieku ok. 13 lat), a z drugiej - zwiększa się liczba rejestracji nowych aut. Branży dystrybucji części samochodowych sprzyja także dodatkowo zmiana regulacji (od 13 listopada 2017 r.) dotyczących usuwania wad w samochodach przed wizytą w stacji diagnostycznej i tym samym obligatoryjne, szybkie usuwanie ewentualnych wad/ usterek.

SIEĆ MAXSERWIS

Grupa pod marką MaXserwis zrzesza sieć niezależnych warsztatów, które nabywają części samochodowe z oferty Grupy Auto Partner. Obecnie sieć liczy 130 warsztatów (stan na 31 marca 2018). Spółka będzie nadal powiększać sieć MaXserwis, a jej celem na 2018 rok jest zwiększenie liczby podmiotów do min. 150 serwisów.

Wypracowaliśmy w 2017 roku solidne wyniki mimo przejściowych wahań na poziomie zysku netto w IV kwartale 2017 r. W ostatnich dwóch latach dużo zainwestowaliśmy w rozbudowę sieci dystrybucji w kraju i logistykę, dzięki czemu nasze przychody rosły w wysokim dwucyfrowym tempie w Polsce i za granicą. Dynamiczny rozwój niesie ze sobą wzrost kosztów, co ma przejściowo przełożenie na marże. W tym roku naszym priorytetem jest praca nad rentownością, dlatego chcemy się skoncentrować na maksymalnym wykorzystaniu zbudowanego przez nas potencjału spółki i podnoszeniu efektywności istniejących filii. Chcemy także mocniej wykorzystać potencjał rynków eksportowych, dlatego uruchomiliśmy pod koniec 2017 roku spółkę w Czechach oraz zarejestrowaliśmy spółkę w Rumunii – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

– Pierwsze tegoroczne miesiące pozwalają z optymizmem patrzeć na cały 2018 rok. Mimo, że I kwartał roku jest zwykle słabszy, my notujemy dwucyfrowe dynamiki sprzedaży. Koniunktura naszej branży w dalszym ciągu stwarza korzystne warunki do wzrostu. Liczba rejestracji samochodów osobowychi dostawczych rośnie, co w dalszym ciągu będzie pozytywnie przekładać się na rynek napraw i popyt na części samochodowe – dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Źródło: Auto Partner

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę