Firma MAHLE z dobrą oceną klimatyczną

Firma MAHLE z dobrą oceną klimatyczną MAHLE

Organizacja non-profit zajmująca się zrównoważonym rozwojem, Carbon Disclosure Project (CDP), wyróżniła Grupę MAHLE za jej działania w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

  • W 2022 CDP Rating MAHLE uzyskuje ocenę „B” za działania w obszarze ochrony klimatu
  • Ocena CDP potwierdza skuteczność strategii zrównoważonego rozwoju działającej globalnie grupy technologicznej
  • W porównaniu z innymi firmami z sektora MAHLE plasuje się powyżej średniej

W niedawno opublikowanym ratingu CDP na rok 2022 firma MAHLE otrzymała ocenę B w obszarze ochrony klimatu (Climate Change). W obszarze zaopatrzenia w wodę (Water Security) ocena poprawiła się do „B-” w porównaniu z poprzednim rokiem. W porównaniu z innymi firmami w sektorze MAHLE plasuje się powyżej średniej. Zgodnie ze szczegółową i niezależną metodologią CDP firmy, które otrzymują ocenę „B”, zajęły się wpływem swojej działalności na środowisko i podjęły odpowiednie działania w celu ich zmniejszenia zgodnie z celem klimatycznym 1,5 stopnia.

– Rating CDP potwierdza skuteczność strategii naszej firmy w zakresie ochrony klimatu. To ważny sygnał dla naszych klientów i dostawców, ale także dla banków i inwestorów, którzy zwracają większą uwagę na aspekty zrównoważonego rozwoju i zielone finansowanie – powiedział Georg Dietz, członek zarządu grupy MAHLE, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój, zarządzanie środowiskiem i bezpieczeństwo pracy.

– Ocena CDP jest wyrazem uznania dla naszej pracy i naszych wysiłków w zakresie stosowania technologii efektywnie wykorzystujących zasoby, zrównoważonych produktów i nowoczesnych procesów produkcyjnych, aby wywierać coraz mniejszy wpływ na środowisko – wyjaśniła Kathrin Apel, globalny szef ds. zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa pracy i zarządzania środowiskiem.

Na przykład ocena ochrony klimatu honoruje zewnętrzne badanie emisji Scope 1 i 2, a także zużycia energii w ramach raportowania zrównoważonego rozwoju. Ponadto w 2022 roku po raz pierwszy kompleksowo zbadano emisje w całym łańcuchu wartości. W przypadku zaopatrzenia w wodę wysiłki MAHLE w zakresie analizy globalnych zagrożeń wynikających z niedoboru wody należały do czynników wyróżniających się w rankingu.

Zrównoważony rozwój jest częścią integralną tożsamości MAHLE. Grupa technologiczna jest w pełni zaangażowana w cele paryskiego porozumienia klimatycznego i wyznaczyła sobie jasne cele: do 2040 roku MAHLE będzie neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla w swojej produkcji. Grupa technologiczna osiągnęła już ważny kamień milowy na drodze do neutralności węglowej: od końca 2021 r. niemieckie lokalizacje są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla (zakres 1 i 2). MAHLE postawiło sobie również ambitne cele w zakresie redukcji emisji w łańcuchu dostaw i przy wykorzystaniu produktów (zakres 3). Emisje w łańcuchu dostaw i z użytkowania produktów mają zostać zredukowane do 2030 r. o 28% każda.

Niezależna organizacja Carbon Disclosure Project (CDP) z siedzibą w Londynie ma na celu stworzenie globalnej przejrzystości w zakresie emisji gazów cieplarnianych i wykorzystania zasobów wodnych. W 2022 r. ponad 18 700 firm z ponad 90 krajów przekazało swoje dane. To sprawia, że ​​platforma danych CDP jest jednym z najbardziej wszechstronnych źródeł informacji istotnych dla środowiska na świecie. Ocena CDP jest uważana za złoty standard korporacyjnej sprawozdawczości środowiskowej.

Dalsze informacje na temat zaangażowania MAHLE w zrównoważony rozwój można znaleźć w aktualnym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju na stronie internetowej MAHLE.

Źródło: MAHLE

 

Tagi artykułu

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę