Dębica – dobra sytuacja finansowa po 9 miesiącach

Dębica – dobra sytuacja finansowa po 9 miesiącach Firma Oponiarska Dębica S.A

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, po dziewięciu miesiącach 2023 r. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 2 344,7 mln zł, co oznacza spadek o 3,4% r/r. Zysk EBIT w tym czasie osiągnął poziom 229,2 mln zł (+549,3% r/r), a zysk netto wyniósł 200,6 mln zł (+515,3% r/r).

W samym III kwartale br. przychody ze sprzedaży wyniosły 610,4 mln zł i były niższe o 26,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Spółka w III kwartale 2023 r. zanotowała stratę EBIT w wysokości 23,8 mln zł, a wynik netto był na poziomie -17,7 mln zł. Niższe rok do roku wyniki za III kwartał to przede wszystkim skutek pożaru, który miał miejsce w sierpniu 2023 r. w fabryce Spółki w Dębicy.

W III kwartale br. boleśnie odczuliśmy skutki sierpniowego pożaru, który miał miejsce w naszej fabryce. W konsekwencji utraciliśmy część zdolności produkcyjnych, co m.in. przełożyło się na mniejszą sprzedaż. Dodatkowo ponieśliśmy koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych oraz usuwania skutków pożaru, a także zniszczonych środków trwałych. Pomimo to, chcemy podkreślić, że nasza sytuacja finansowa jest stabilna i bezpieczna – mówi Leszek Szafran, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Pomimo strat poniesionych w III kwartale br., wyniki Spółki w dotychczasowej części roku są korzystne – zysk netto po dziewięciu miesiącach roku wyniósł 200,6 mln zł.

Na nasze bardzo dobre wyniki do czasu pożaru a także narastająco po trzech kwartałach wpływ miało kilka istotnych czynników. Jednym z nich był wzrost cen sprzedaży realizowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Dodatkowo w pierwszym półroczu wystąpił znaczący spadek poniesionych kosztów surowców i energii w stosunku do kosztów zakładanych w kalkulacjach cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymiocenia Leszek Szafran.

Źródło: Firma Oponiarska Dębica S.A.

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę