Dealerzy określili swoje prognozy i wyzwania w 2023 roku

Dealerzy zaprezentowali wyniki z badań Rynku Dealerskiego Volkswagen

Związek Dealerów Samochodów prezentuje wyniki najnowszego „Badania Ankietowego Rynku Dealerskiego”
 

Rok 2022 w branży motoryzacyjnej minął pod ciągle obecnymi znakami zapytania. Pojawiały się nowe trudności, nadal odczuwalne były skutki pandemii i problemy podażowe. Związek Dealerów Samochodów aktywnie działający na rzecz poprawy stanu branży przeprowadził badanie ankietowe pośród kadry zarządzającej przedsiębiorstwami dealerskimi w Polsce, które ma pomóc w kreowaniu nowych strategii. W badaniu zostały postawione pytania dotyczące nie tylko tego jak do tej pory funkcjonowały firmy dealerskie, ale także jak osoby odpowiedzialne za prowadzenie dealerstw oraz ich właściciele widzą rynek i czego się po nim spodziewają w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

„Badanie Ankietowe Rynku Dealerskiego 2022” przeprowadzone przez Związek Dealerów Samochodów, będące swoistym pilotażem dla dalszej serii badań dotyczących rodzimego rynku, ma dać odpowiedź na najtrudniejsze pytania nurtujące nie tylko branżowych specjalistów, ale również klientów, czyli podstawowego odbiorcę towaru jakim są samochody.

Ogólne wyniki badania zostaną opublikowane w ramach serii „Dealerzy w 2023”, z pierwszym wypustem danych zatytułowanym „Dealerzy w 2023 – prognozy i wyzwania”. Cała seria będzie regularnie publikowana w nadchodzących tygodniach. Kolejne planowane opracowania, będą dotyczyć współpracy z ubezpieczalniami, funkcjonowania działów serwisu, a także sprzedaży samochodów używanych. W aktualnej publikacji, będącej pierwszą z serii, przedstawimy dane dotyczące tego jak dealerzy na przełomie roku ocenili swoją sytuację rynkową, jak wyglądały ich odczucia dotyczące minionego roku, ale także czego spodziewają się w przyszłym – między innymi w zakresie rentowności przedsiębiorstw czy pod kątem planowanych inwestycji. – Rafał Wietoszko, Związek Dealerów Samochodów

Pytania dotyczące roku 2022

Przed przytoczeniem wyników badania warto przyjrzeć się temu jak wygląda branża dealerska. Widząc wyniki badania, bez zaskoczenia dostrzegamy, że w większości mamy do czynienia z przedstawicielami firm posiadających więcej niż jeden salon, bo mowa tu o aż 61,3%. Jest to oczywiście spowodowane charakterystyką rodzimego rynku dealerskiego, a także postępującego od wielu lat zjawiska konsolidacji i przekształcania idącego w kierunku powiększania dotychczasowych dealerstw. Jak widać, firmy posiadające wyłączenie jeden obiekt zaczynają już stanowić mniejszość w branży, bo tylko 38,7%. Nie należy jednak zapominać, że często są to salony o ugruntowanej pozycji na lokalnych rynkach, gdzie nadal osiągają świetne wyniki.

Dealerzy bardzo dobrze oceniają miniony 2022 rok w zakresie sprzedaży aut nowych, czemu nie ma zresztą się co dziwić, ponieważ większą jego część znamionowały problemy podażowe przy jednoczesnym bardzo dużym popycie, a więc marże na samochodach nowych były dużo wyższe niż w latach poprzednich. Aż 71,5% respondentów wskazało, że w 2022 roku rentowność w tym dziale ich firmy dealerskiej była wyższa. Z kolei 19,4% określiło, że w zakresie aut nowych rentowność pozostała bez zmian. Spadek zanotowała zdecydowana mniejszość, bo tylko 8,1%.

Odpowiedzi na pytanie, które dotyczy rentowności przedsiębiorstwa w zakresie sprzedaży samochodów używanych w roku 2022, były już trochę gorsze, ale dalej niezłe. Zdecydowana większość, bo aż 48,7% respondentów udzieliła odpowiedzi „wzrośnie” wskazującej na coraz wyższe dochody generowane przez działy sprzedaży pojazdów z tzw. drugiej ręki. Ponad 1/4 wszystkich uczestników ankiety przyznała, że ich rentowność pozostaje bez zmian – takiej odpowiedzi udzieliło 26,9% ankietowanych. Jedynie 23,5% odpowiedzi wskazało, że rok 2022 w zakresie sprzedaży samochodów używanych miałby zostać zamknięty ze spadkiem.

Nieco gorzej wyglądają wyniki badania dotyczące rentowności roku 2022 w zakresie serwisu. Liczba poszczególnych odpowiedzi pozostała na wyrównanym poziomie, dzieląc się na relatywnie zbliżone do siebie trzy części. Niecałe 37% ankietowanych stwierdziło, że ich rentowność wzrasta, 33,6% stwierdziło, że pozostaje bez zmian, a 28,6% miało zakończyć rok spadkiem. Odpowiedzi wskazujące brak szacunków dotyczących rentowności serwisu w roku 2022 stanowiły mniej niż 1%.

Prognozy na rok 2023

Respondenci odpowiadający na pytania dotyczące rentowności swoich przedsiębiorstw w nadchodzących dwunastu miesiącach wykazali się raczej sceptycyzmem. Znamienne jest pytanie dotyczące sprzedaży pojazdów nowych, które jest niejako odwróceniem wyników za 2022 roku. W tym pytaniu zdecydowana większość, bo aż 79% ankietowanych stwierdziła, że ich rentowność spadnie. Jedynie 7,6% uznało, że ich rentowność wzrośnie, a 11,8% uznało, że w tym zakresie nie nastąpią żadne zmiany. Mniej niż 2% nie określiło stanowiska.

Nieco lepiej wyglądają prognozy w zakresie rentowności działów sprzedaży samochodów używanych i serwisu. W obydwu przypadkach mniej niż połowa respondentów udzieliła odpowiedzi negatywnej. Odpowiednio 47% i 49,6% respondentów spodziewa się spadków w działach „używanych” oraz serwisu. Samochody używane zauważalnie skupiają coraz większą uwagę autoryzowanych dealerów, można to dostrzec porównując powyższe wyniki prognozy z tymi dla pojazdów nowych.

W przypadku rentowności działu używanych trzy razy więcej respondentów spodziewa się poprawy wyniku (23,5%) niż ma to miejsce w przypadku działu sprzedaży pojazdów nowych (7,6%). Z kolei 26,9% uznało, że nie nastąpią żadne zmiany opłacalności w dziale używanych. W zakresie rentowności działów serwisu nastroje na rok 2023 są podobne, 18,5% respondentów spodziewa się wzrostu, a 28,6% nie spodziewa się zmian. Ponad 3% ankietowanych nie było w stanie określić tego jak w ich mniemaniu rok 2023 będzie w tej kwestii wyglądał.

Planowane inwestycje

Pomimo wcześniej wspominanego zdawkowego optymizmu obserwowanego w zakresie określania rentowności przedsiębiorstw na kolejne dwanaście miesięcy, widać o wiele lepiej prezentujące się plany inwestycyjne dealerów. Zaczynając od pytania dotyczącego samych autoryzacji, (gdzie można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi) 32,8 punkty procentowe uzyskała odpowiedź „Planuję pozyskanie nowych autoryzacji sprzedażowych”, a analogiczna dotycząca autoryzacji serwisowych uzyskała 26,9%. 16% respondentów oznajmiło, że planuje wyjść z dotychczas posiadanej sieci sprzedażowej, a 7,6% z serwisowej. Wariantem, za którym opowiedziało się 51,3% przedsiębiorców było zachowanie statusu quo, zaś 3,4% ankietowanych wyraziło chęć zakończenia działalności dealerskiej.

Równie interesująco wyglądają odpowiedzi na pytanie dotyczące ewentualnych zmian infrastruktury obiektowej. Tutaj blisko połowa wszystkich respondentów bo aż 42% oznajmiło, że planuje przebudowę przynajmniej jednego z dotychczas posiadanych obiektów. Zakup lub najem nowego obiektu interesuje jedynie 7,6% przedsiębiorców, nieco większym zainteresowaniem cieszy się możliwość budowy w nowej lokalizacji - tą opcją jest zainteresowanych 11,8% przedsiębiorców. O likwidacji posiadanego obiektu drogą sprzedaży, zamknięcia lub wynajęcia danej lokalizacji myśli 10,9%, a żadnych zmian nie planuje 42,9%.

Prezentowane wyniki pozwalają spodziewać się, że rok 2023 będzie kolejnym rokiem zmian i transformacji w branży. Obserwujemy już powrót do wcześniej znanych tendencji konsolidacyjnych, które w naturalnych warunkach rynkowych są zjawiskiem dosyć powszechnym i spodziewanym, jednak w obecnym czasie zaczynają być one dyktowane koniecznością. Mijający rok w liczbach pokazał, że sumaryczny wynik sprzedaży nowych pojazdów na polskim rynku jest relatywnie stabilny, utrzymując wynik zbliżony do poprzednich lat okresu pandemii. Mając na uwadze historyczne dane oraz porównanie z okresem spowolnienia gospodarczego przypadającym na końcówkę pierwszej dekady XXI wieku, możemy się spodziewać w najbliższym czasie utrzymania dotychczasowego stanu. Rok 2023 w prognozach dotychczas określany „rokiem wyjścia z kryzysu” prawdopodobnie taki właśnie będzie, jednak nie powinniśmy spodziewać się dynamiki sprzedażowej znanej z okresu prepandemicznego. Będzie to raczej powolne odbudowywanie dawnych sukcesów. – komentuje Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów.

Zagrożenia dla biznesu dealerskiego

Ostatnim segmentem pierwszej części zapowiedzianej serii raportów jest tematyka wyzwań jakie najsilniej mogą wpłynąć na branżę sprzedaży samochodów nowych. Kolejno respondenci zaznaczali następujące odpowiedzi 96,6% – rosnące koszty działalności; 77,3% - Zmniejszenie popytu ze strony klientów; 54,6% – Problemy z produkcją i podażą pojazdów; 32,8% – Zmiana modelu dystrybucji pojazdów na model agencyjny; 12,6% – Problemy z podażą pracowników; 10,9% Większa rola platform i zmiany w zwyczajach zakupowych klientów (kupno aut w Internecie). Powyższe wyniki wskazują, że głównymi problemami, których spodziewają się dealerzy w 2023 roku, będą te dotychczas już znane, wywołane nadal obecnymi konsekwencjami pandemii, czy procesów geopolitycznych.

Podsumowanie

Rok 2023 w oczach branży nie wydaje się być wielkim zaskoczeniem pełnym bicia rekordów sprzedażowych, jednak patrząc na realne wyniki z roku 2022, możemy mieć nadzieję na przynajmniej utrzymanie dotychczas znanego wolumenu sprzedaży. Prawdopodobnym jest, że spora część z planowanych inwestycji oraz działań restrukturyzacyjnych dojdzie do skutku, czego wynikiem może być zmniejszenie ogólnej liczby wszystkich przedsiębiorstw dealerskich na rynku, ale przy jednoczesnym utrzymaniu, lub nawet zwiększeniu sprzedaży. Dealerzy nadal z dużym dystansem podchodzą do kwestii zmiany modelu sprzedaży z dealerskiego na agencyjny, ale co przy tym interesujące, nie obawiają się aż tak mocno zmiany zachowań samych klientów oraz przeniesienia się ich przyzwyczajeń zakupowych do Internetu. Rok 2023 z pewnością będzie okresem zmian, których doświadczy cała branża motoryzacyjna.

Źródło prasowe: Związek Dealerów Samochodów
 

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę