Co zachęca Polaków do zakupu auta elektrycznego?

Co zachęca Polaków do zakupu auta elektrycznego? InsightOutLab

Możliwość ładowania „elektryka” w miejscu nocnego parkowania sprawia, że wyraźnie więcej osób rozważa zakup takiego pojazdu. Innym udogodnieniem, które daje ten sam efekt, jest posiadanie fotowoltaiki. W tym kierunku zmierza legislacja Unii Europejskiej.

  • Z 17 do 29% zwiększył się odsetek osób, które rozważają zakup auta elektrycznego, jeśli mieliby możliwość ładowania go w nocy;
  • Z 12 w 2020 do 19% w 2023 r. wzrósł odsetek Polaków, deklarujących, że w budynkach, gdzie mieszkają, są zainstalowane panele fotowoltaiczne;
  • Co trzeci badany, który mieszka w budynku, gdzie są zainstalowane panele fotowoltaiczne, rozważa zakup auta elektrycznego;
  • 37% ankietowanych, którzy rozważają zakup „elektryka” ma już panele fotowoltaiczne.

Ładowanie auta elektrycznego to, obok ceny pojazdu, kluczowy czynnik wpływający na decyzję o rozważaniu zakupu takiego samochodu. Gdy pod koniec 2021 r. InsightOut Lab i Volkswagen pytali Polaków o plany zakupowe na kolejny rok te wspomniane dwa obszary były wskazywane przez badanych jako najważniejsze powody, dla których nie biorą oni pod uwagę auta elektrycznego.

Można więc powiedzieć, że to właśnie kwestia ładowania i ceny aut będą kluczowe dla rozwoju elektromobilności w nadchodzących latach. Dlatego InsightOut Lab i marka Volkswagen sprawdzają, czy łatwiejszy dostęp do infrastruktury ładowania może zwiększyć zainteresowanie autami elektrycznymi w Polsce?

Są co najmniej dwa powody, które sprawiają, że nie są to tylko rozważania teoretyczne. Po pierwsze, w Unii Europejskiej trwa procedowanie zmian w Dyrektywie o Efektywności Energetycznej Budynków (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Kładzie ona nacisk m.in. na rozbudowę infrastruktury do ładowania aut elektrycznych oraz tej, związanej z mikromobilnością w nowych i starszych budynkach oraz inwestycje w panele fotowoltaiczne (PV). W praktyce oznacza to ułatwienia dla posiadaczy aut elektrycznych. Po drugie, prywatne panele słoneczne przeżywają prawdziwy boom w Polsce, a dla właścicieli „elektryków” stanowią one źródło darmowego „paliwa”.

Udogodnienia, które zwiększają zainteresowanie elektrykami

Dostęp do prywatnej infrastruktury ładowania zwiększa zainteresowanie autami elektrycznymi. Różnica jest znacząca i wynosi 12 punktów procentowych. Odsetek osób, które rozważają zakup elektryka, rośnie z 17 do 29%, jeśli w miejscu parkowania auta w nocy byłaby możliwość ładowania pojazdu. Więcej jest także osób niezdecydowanych (+5 punktów procentowych) oraz mniej tych, którzy nie rozważają takiego zakupu (-17 p.p.). Te zmiany sugerują, że z punktu widzenia badanych dostęp do ładowarki stanowi argument wart zastanowienia, gdy mowa o rozważaniu zakupu auta elektrycznego.

dostep_do_prywatnej_infrastruktury Volkswagen

W badaniu pytanie o możliwość nocnego ładowania w miejscu parkowania auta nie było przypadkowe. Wspomniana Dyrektywa o Efektywności Energetycznej Budynków kładzie nacisk na rozbudowę infrastruktury do ładowania aut elektrycznych (a także mikromobilności) w nowych i starszych budynkach. Warto odnotować, że nawet jeśli obecna sytuacja w danej lokalizacji jest taka, że samych ładowarek nie da się zainstalować, to nowe (lub przebudowywane) miejsca parkingowe mają być okablowane (tzw. precabling).

Oznacza to, że takie miejsca będą przystosowane do zamontowania ładowarek w przyszłości. Nowe zapisy promują także system ładowania dwukierunkowy, czyli taki, w którym samochody mogą pełnić funkcję magazynowania oraz dystrybucji energii w ramach sieci. UE chce również likwidować utrudnienia administracyjne w montowaniu ładowarek w budynkach wielorodzinnych.

Panele fotowoltaiczne i auta elektryczne idą w parze?

Do fotowoltaiki Polaków przekonywać nie trzeba. Widać to chociażby w porównaniu wyników aktualnego badania InsightOut Labu i Volkswagena z ankietą przeprowadzoną we wrześniu 2020 r. W tym czasie odsetek respondentów, posiadających panele fotowoltaiczne wzrósł z 12 do 19%. Z najnowszego badania wynika również, że fotowoltaika oraz auta elektryczne idą w parze. Co trzeci badany, który mieszka w budynku, gdzie są zainstalowane panele fotowoltaiczne, rozważa zakup auta elektrycznego. Wśród badanych, którzy mieszkają w budynku, gdzie nie ma fotowoltaiki, ten odsetek wynosi tylko 13%. Jeżeli spojrzymy zaś na grupę osób rozważających zakup auta elektrycznego, to 37% z nich już teraz mieszka w budynku, w którym zainstalowano panele fotowoltaiczne.

panele_fotowoltaiczne Volkswagen

O tym, że do fotowoltaiki Polaków przekonywać nie trzeba, świadczą również dane Urzędu Regulacji Energetyki. W latach 2019-2022 dynamika przyrostu instalacji prosumenckich wynosiła od ok. 40 do 200%. Natomiast dynamika wzrostu ilości wytworzonej i wprowadzonej do sieci energii elektrycznej we wszystkich mikroinstalacjach w latach 2019- 2022 nie spadła poniżej 100%.

Źródło: Volkswagen

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę