Co przyniosą najbliższe miesiące w branży lakierniczej – barometr firmy NOVOL

Wyniki badania „Barometr Nastrojów Lakierniczych 2023” NOVOL

Czy w lakiernictwie samochodowym mamy rzeczywiście do czynienia z kryzysem odmienianym przez wszystkie przypadki w przestrzeni medialnej? Jak obecna sytuacja przekłada się na inwestycje i rozwój biznesów lakierniczych? Co to oznacza dla zatrudniania ludzi i budowania zespołów w najbliższych miesiącach?

„Barometr Nastrojów Lakierniczych 2023” z inicjatywy NOVOL za nami. Znamy wyniki badania ankietowego, które przeprowadzono w styczniu z ogółem 300 przedstawicielami branży lakierniczej. To skala porównywalna z największymi ogólnopolskimi projektami sondującymi opinie wobec obecnej i nadchodzącej sytuacji rynkowej wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Mimo że przeważają nastroje negatywne, to bardzo znaczący odsetek wskazań określających, że sytuacja nie ulegnie znaczącej zmianie w połączeniu pulą optymistycznych wynosi łącznie 58% w grupie lakierników, szefów oraz menadżerów serwisów. Oznacza to mniejsze obawy o kryzys i większą odporność na zawieruchę rynkową w porównaniu z szerokim gronem małych firm czy nawet konsumentów indywidualnych. Można to podsumować cytatami rodzaju: „Bardzo dobrze. Kryzys wykosi naszą nieudolną konkurencję”; „Gorzej już nie będzie”; „Sięgnęliśmy dna pod względem spadku liczby zleceń”. Dodatkowo część serwisów traktuje obecną sytuację jako okazję dla długo odwlekanego podniesienia cen, a co za tym idzie zwiększenia rentowności napraw („Wszystko drożeje, w końcu jest okazja, żeby zacząć się cenić”). 

wykres NOVOL - Barometr Nastrojów Lakierniczych 2023 NOVOL

Obserwowany jest także znaczący wzrost zainteresowania sposobami na optymalizację procesów oraz kosztów w lakierni. Wielu lakierników chce się bardziej skupić, np. na obsłudze aut używanych, czy poszukać okazji do skorzystania z nisz rynkowych, m.in. związanych z youngtimerami z lat ’80–‘90 i klasykami („Będzie praca, nawet na wiele miesięcy do przodu”).

Ze strony pesymistów padają z kolei głosy o odbijaniu się na biznesie m.in. podwyżek cen energii, a także inflacji, która drenuje nie tylko budżety serwisów, ale i indywidualnych konsumentów, którzy mogą ograniczyć wydatki na usługi renowacji aut. Negatywne nastroje są często determinowane także obawami o dalsze zwiększanie obciążeń podatkowych, biurokratycznych i generalnie „coraz większych problemów w prowadzeniu biznesu”.

Inwestycje

Nieco ponad połowa badanych lakierników, szefów serwisów oraz menadżerów wskazuje na podtrzymanie planowanych inwestycji w najbliższym czasie (a 13% badanych nawet podjęcie znaczących inwestycji). Jest to kolejny dowód na to, że ogólne postrzeganie obecnej sytuacji rynkowej w branży lakierniczej (poza pewnymi przypadkami) odbiega od sformułowania „kryzys”. Około połowa  warsztatów stara się aktywnie adaptować do zmian, podając przykłady oszczędności pozwalających optymalizować koszty (np. modernizacja ogrzewania, wymiany oświetlenia, zakup bardziej wydajnego sprzętu) oraz działania o charakterze prorozwojowym. Mowa tu o zwiększaniu skali działalności oraz otwieraniu się na nowe możliwości obsługi (m.in. nowe budynki, stanowiska, strefy, nowe szkolenia dla lakierników).

wykres NOVOL - Barometr Nastrojów Lakierniczych 2023 NOVOL

Polityki zatrudniania i wynagradzania

Gotowość czy otwartość do powiększania zespołów sięga prawie ¼ serwisów. Aż 70% badanych deklaruje, że w ich serwisach czy zespołach będzie utrzymany skład osobowy. Co istotne w kontekście przewidywanej sytuacji rynkowej, tylko w niewielkiej części serwisów planowane są redukcje zatrudnienia. Jednocześnie odczuwany jest silny deficyt odpowiednio wykwalifikowanych fachowców. Wiele serwisów zgłasza problem z pozyskaniem nowych, jak i coraz częściej także z utrzymaniem najbardziej doświadczonych i wartościowych lakierników. Stąd aż 48% badanych zadeklarowało podwyżki wynagrodzeń w najbliższych miesiącach (względem 49% wstrzymujących się z jakimikolwiek zmianami).

wykres NOVOL - Barometr Nastrojów Lakierniczych 2023 NOVOL

Co wybrane wyniki prognozy pogody dla branży oznaczają w praktyce?

Wyraźnie widoczne staje się powstanie dużego rozdźwięku między ocenami rozwoju sytuacji rynkowej w najbliższych miesiącach. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że sposób myślenia w gronie lakierników i szefów oraz menedżerów serwisów się spolaryzował.

O ile zdecydowanie negatywne nastroje i przekonania nie zaczną się lawinowo rozpowszechniać w jeszcze większej skali niż dotychczas, o tyle istnieje duża szansa na utrzymanie się dominującego podejścia w branży opartego o rozważny dystans lub wręcz optymizm. I to pomimo spadku liczby kolizji drogowych czy spadku liczby sprowadzanych do kraju aut używanych.

Wskaźniki mocno wpływające na zasób możliwych napraw

Zauważalne w ostatnim czasie w trakcie rozmów z przedstawicielami branży zjawisko wpisuje się w zwyczajowe narzekanie na temat sytuacji rynkowej i niekoniecznie przekłada się na rzeczywistą skalę tego rodzaju aż tak negatywnych opinii. Nie zawsze także idą za tym konkretne działania w obszarze zarzadzania firmą czy zespołem lakierniczym. Jest to pewnego rodzaju paradoks, ale za to wpływający na stabilizację rynku i zwiększający szanse na szybsze przezwyciężenie trudności w skali całej branży.

Nie ma jednej, ani prostej odpowiedzi na to pytanie, jak możemy wesprzeć naszych klientów jako NOVOL. Pamiętamy o tym, że występujemy w roli producenta, staramy się być możliwie blisko potrzeb serwisów i lakierników. Oferowane przez nas nowe, jak i ciągle ulepszane produkty i technologie lakiernicze pomagają serwisom i lakiernikom zarabiać więcej oraz pracować wydajniej. Słuchamy głosów z rynku, trzymamy rękę na pulsie. Mamy nadzieję, że w branżowej, dla wielu firm obiektywnie trudnej sytuacji – znajdziemy jednak powody do optymizmu i zmian, które pomogą wejść biznesom lakierniczym na jeszcze wyższy poziom.

Opracowanie na podstawie wybranych wyników badania „Barometr Nastrojów Lakierniczych 2023”

Źródło: NOVOL / SPECTRAL

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę