Auto Partner publikuje wyniki za 1H 2021

Auto Partner publikuje wyniki za 1H 2021 wykres_wzrosty PublicDomainPictures Pixabay
16.9.2021

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, w I półroczu 2021 roku wypracowała skokowy wzrost skali działania i zysku netto w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Przy ponad 38-procentowym wzroście przychodów ze sprzedaży (do blisko 1,1 mld zł) zysk netto Grupy wzrósł o 106% do 93,4 mln zł. Rentowność wzrosła na wszystkich poziomach.

Skokowy wzrost skali działalnosci i wysoka rentowność w i półroczu 2021 roku

W samym II kwartale 2021 Grupa przy 48-proc. wzroście sprzedaży (do 587,2 mln zł) wypracowała zysk netto na poziomie 55,6 mln zł, co oznacza wzrost o 71% r/r. Rentowność Grupy w II kwartale 2021, w ujęciu wartościowym, wzrosła na wszystkich poziomach.

W ujęciu procentowym Grupa również zanotowała wzrosty, poza niewielkim spadkiem marży brutto. Tak dobre wyniki finansowe to przede wszystkim efekt dalszej ekspansji zagranicznej, rozwijania sieci dystrybucji oraz wykorzystania dobrej koniunktury na rynku dystrybucji części samochodowych. Grupa istotnie poprawiła także wyniki w porównaniu do okresu sprzed pandemii (2019 rok).

Grupa utrzymuje dyscyplinę kosztową i wysoką rentowność. Spółka rozszerza sprzedaż w krajach, w których już była obecna jak i stopniowo wchodzi na nowe rynki. Auto Partner realizuje sprzedaż łącznie na blisko 30 rynkach. Największe dynamiki sprzedaży  notuje za granicą. W I półroczu sprzedaż eksportowa Grupy wzrosła o 50% r/r do poziomu 482,0 mln zł. Głównym rynkiem zbytu Grupy nadal pozostaje Polska, która na koniec czerwca 2021 odpowiadała za blisko 55% łącznej sprzedaży.

Pozytywny wpływ na poprawę rentowności w I półroczu miały również m.in. ścisła kontrola kosztów operacyjnych i niższe koszty finansowe będące efektem obniżenia zadłużenia i niższych kosztów odsetkowych  oraz dodatnich różnic kursowych na działalności finansowej.

Sieć dystrybucji

W I półroczu Grupa otworzyła łącznie 9 nowych filii w Polsce (według stanu na 16 września Grupa posiada 101 filii). Grupa stale rozbudowuje ofertę, wzmacnia  sprzedaż wysokomarżowych produktów (marki własne i na wyłączność) i rozwija sieć zrzeszonych warsztatów niezależnych pod marką MaXserwis.

Wzrost na wszystkich poziomach, I półrocze 2021 pokazuje boom na rynku automotive

i dystrybucji części samochodowych. Wykorzystaliśmy te możliwości w pełni, ale dlatego, że byliśmy na to przygotowani. W pierwszym półroczu wzmocniliśmy rozbudowę sieci dystrybucji odpowiadając na zapotrzebowanie rynku. Korzystamy dziś z efektu dźwigni operacyjnej, po ustaniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, co pozytywnie przekłada się na zysk EBIT. Przy skokowym wzroście sprzedaży utrzymujemy wysoką rentowność. Zwiększamy zatrudnienie, widzimy dobre perspektywy rynkowe. Silny popyt w Europie na części samochodowe utrzymuje się i w naszej opinii ta tendencja będzie widoczna w kolejnych okresach – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.


WYBRANE DANE FINANSOWE PO 2Q 2021 ROKU

PLN’0001H 20211H 2020Zmiana%2Q 20212Q 2020Zmiana%
Przychody ze sprzedaży1 062 912767 77338,4%587 223396 67048,0%
Sprzedaż w Polsce580 954446 20930,2%319 247228 62039,6%
Sprzedaż zagraniczna481 958321 56449,9%267 976168 05059,5%
Zysk brutto ze sprzedaży303 726217 40339,7%172 301120 10743,5%
Marża brutto na sprzedaży28,57%28,32%0,26 pp.29,34%30,28%-0,94 pp.
EBITDA130 49173 21078%75 78648 55456%
Marża EBITDA12,28%9,54%3 pp.12,91%12,24%1 pp.
EBIT117 95661 87991%69 39342 87862%
Marża EBIT11,10%8,06%3 pp.11,82%10,81%1 pp.
Zysk brutto115 62456 168106%68 89840 47270%
Zysk netto93 36545 284106%55 61032 60671%
Marża netto8,78%5,90%2,89 pp.9,47%8,22%1,25 pp.

 

 

 

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę