AutoExpert
Reklama
Reklama

Auto Partner publikuje wyniki za 1H 2021

Preview
wykres_wzrosty PublicDomainPictures Pixabay
16.9.2021
Reklama
Reklama

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, w I półroczu 2021 roku wypracowała skokowy wzrost skali działania i zysku netto w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Przy ponad 38-procentowym wzroście przychodów ze sprzedaży (do blisko 1,1 mld zł) zysk netto Grupy wzrósł o 106% do 93,4 mln zł. Rentowność wzrosła na wszystkich poziomach.

Skokowy wzrost skali działalnosci i wysoka rentowność w i półroczu 2021 roku

Reklama

W samym II kwartale 2021 Grupa przy 48-proc. wzroście sprzedaży (do 587,2 mln zł) wypracowała zysk netto na poziomie 55,6 mln zł, co oznacza wzrost o 71% r/r. Rentowność Grupy w II kwartale 2021, w ujęciu wartościowym, wzrosła na wszystkich poziomach.

W ujęciu procentowym Grupa również zanotowała wzrosty, poza niewielkim spadkiem marży brutto. Tak dobre wyniki finansowe to przede wszystkim efekt dalszej ekspansji zagranicznej, rozwijania sieci dystrybucji oraz wykorzystania dobrej koniunktury na rynku dystrybucji części samochodowych. Grupa istotnie poprawiła także wyniki w porównaniu do okresu sprzed pandemii (2019 rok).

Grupa utrzymuje dyscyplinę kosztową i wysoką rentowność. Spółka rozszerza sprzedaż w krajach, w których już była obecna jak i stopniowo wchodzi na nowe rynki. Auto Partner realizuje sprzedaż łącznie na blisko 30 rynkach. Największe dynamiki sprzedaży  notuje za granicą. W I półroczu sprzedaż eksportowa Grupy wzrosła o 50% r/r do poziomu 482,0 mln zł. Głównym rynkiem zbytu Grupy nadal pozostaje Polska, która na koniec czerwca 2021 odpowiadała za blisko 55% łącznej sprzedaży.

Pozytywny wpływ na poprawę rentowności w I półroczu miały również m.in. ścisła kontrola kosztów operacyjnych i niższe koszty finansowe będące efektem obniżenia zadłużenia i niższych kosztów odsetkowych  oraz dodatnich różnic kursowych na działalności finansowej.

Sieć dystrybucji

Powiązane firmy

Reklama

W I półroczu Grupa otworzyła łącznie 9 nowych filii w Polsce (według stanu na 16 września Grupa posiada 101 filii). Grupa stale rozbudowuje ofertę, wzmacnia  sprzedaż wysokomarżowych produktów (marki własne i na wyłączność) i rozwija sieć zrzeszonych warsztatów niezależnych pod marką MaXserwis.

Wzrost na wszystkich poziomach, I półrocze 2021 pokazuje boom na rynku automotive

i dystrybucji części samochodowych. Wykorzystaliśmy te możliwości w pełni, ale dlatego, że byliśmy na to przygotowani. W pierwszym półroczu wzmocniliśmy rozbudowę sieci dystrybucji odpowiadając na zapotrzebowanie rynku. Korzystamy dziś z efektu dźwigni operacyjnej, po ustaniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, co pozytywnie przekłada się na zysk EBIT. Przy skokowym wzroście sprzedaży utrzymujemy wysoką rentowność. Zwiększamy zatrudnienie, widzimy dobre perspektywy rynkowe. Silny popyt w Europie na części samochodowe utrzymuje się i w naszej opinii ta tendencja będzie widoczna w kolejnych okresach – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.


WYBRANE DANE FINANSOWE PO 2Q 2021 ROKU

PLN’000 1H 2021 1H 2020 Zmiana% 2Q 2021 2Q 2020 Zmiana%
Przychody ze sprzedaży 1 062 912 767 773 38,4% 587 223 396 670 48,0%
Sprzedaż w Polsce 580 954 446 209 30,2% 319 247 228 620 39,6%
Sprzedaż zagraniczna 481 958 321 564 49,9% 267 976 168 050 59,5%
Zysk brutto ze sprzedaży 303 726 217 403 39,7% 172 301 120 107 43,5%
Marża brutto na sprzedaży 28,57% 28,32% 0,26 pp. 29,34% 30,28% -0,94 pp.
EBITDA 130 491 73 210 78% 75 786 48 554 56%
Marża EBITDA 12,28% 9,54% 3 pp. 12,91% 12,24% 1 pp.
EBIT 117 956 61 879 91% 69 393 42 878 62%
Marża EBIT 11,10% 8,06% 3 pp. 11,82% 10,81% 1 pp.
Zysk brutto 115 624 56 168 106% 68 898 40 472 70%
Zysk netto 93 365 45 284 106% 55 610 32 606 71%
Marża netto 8,78% 5,90% 2,89 pp. 9,47% 8,22% 1,25 pp.

 

 

 

Reklama

O Autorze

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama