Wrocław z największym w Polsce poparciem dla strefy czystego transportu [BADANIE]

Wrocław z największym w Polsce poparciem dla strefy czystego Adam Małycha z Pixabay

Aż 74 proc. wrocławian chce, by w ich mieście zaczęła działać strefa czystego transportu. To najwyższy wynik w Polsce – wynika z badania zrealizowanego dla Clean Air Fund. W mieście, gdzie większość mieszkańców deklaruje, że bardzo często doświadcza korków i odczuwa złą jakość powietrza nawet latem, gotowość na zmiany w polityce transportowej jest wysoka.

 

  • Według 38 proc. wrocławian głównym źródłem smogu są samochody, a zdaniem 33 proc. ogrzewanie budynków. To obok Warszawy jedyne miasto, gdzie badani wskazali na transport jako najważniejszy w walce o czyste powietrze.
  • Zdaniem 43 proc. jakość powietrza we Wrocławiu pogorszyła się w ciągu ostatnich dwóch lat. Tylko 8 proc. uważa przeciwnie.
  • Trzech na czterech wrocławian (74 proc.) popiera powstanie strefy czystego transportu w ich mieście. Nieco niższe poparcie jest w Warszawie i Łodzi (po 66 proc), a w skali kraju wynosi ono 58 proc.
  • 53 proc. osób z Wrocławia uznaje, że stan powietrza latem jest zły. Zimą to grono rośnie do 69 proc. W ogólnopolskiej próbie na złą jakość powietrza wskazywało odpowiednio 21 proc. i 40 proc.

Ubiegłej zimy Wrocław kilka razy trafiał do czołówki rankingu miast IQ Air z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem na świecie, wyprzedzając w tej niechlubnej konkurencji nawet metropolie południowej Azji. Badanie opinii „Strefy czystego transportu. Czy chcemy oddychać świeżym powietrzem w miastach?” przeprowadzone przez agencję Research Collective na ogólnopolskiej próbie 2200 osób pokazuje, że w okresie zimowym aż ⅔ mieszkańców Wrocławia uznało, że stan powietrza w mieście jest zły.

Wykres - ocena jakości powietrza
Źródło: Badanie Research Collective „Strefy czystego transportu. Czy chcemy oddychać świeżym powietrzem w miastach?" dla Clean Air Fund, lipiec 2022

Ponad połowa respondentów (53 proc.) ocenia jednak jakość powietrza we Wrocławiu negatywnie również latem, kiedy nie ma potrzeby ogrzewania domów i zdecydowana większość zanieczyszczeń pochodzi z ruchu drogowego. W dodatku 43 proc. badanych uważa, że we Wrocławiu oddycha się gorszym powietrzem niż dwa lata temu.

Wykres - jakość powietrza
Źródło: Badanie Research Collective „Strefy czystego transportu. Czy chcemy oddychać świeżym powietrzem w miastach?" dla Clean Air Fund, lipiec 2022

Wrocław gotowy na zmiany w transporcie

Według 38 proc. badanych wrocławian głównym źródłem smogu są samochody, a zdaniem 33 proc. najbardziej do zanieczyszczenia powietrza przyczynia się ogrzewanie budynków. To obok Warszawy jedyne miasto w Polsce, w którym badani wskazali na transport jako najważniejszy w walce o czyste powietrze.

55 proc. kierowców z Wrocławia stwierdza też, że bardzo często doświadcza korków, co jest najwyższym wynikiem spośród przebadanych dokładniej aglomeracji (poza Wrocławiem były to Warszawa, Kraków i Łódź) - wyższym od średniej dla dużych miast (38 proc.) i znacznie wyższym niż w próbie ogólnopolskiej (17 proc.). Z katalogu rozwiązań dla tego problemu poza utrzymującym ruch poza centrum budową obwodnic (59 proc. wskazań) i parkingów P&R (35 proc.) relatywnie popularne jest również obniżanie cen transportu publicznego (50 proc.) i inwestowanie w jego rozwój (39 proc.).

Jednocześnie aż 74 proc. mieszkańców Wrocławia chciałoby utworzenia w mieście strefy czystego transportu. Nieco niższe poparcie jest w Warszawie i Łodzi (po 66 proc). W skali kraju wynosi ono 58 proc.

Wykres - poparcie dla utworzenia w mieście strefy czystego transportu
Źródło: Badanie Research Collective „Strefy czystego transportu. Czy chcemy oddychać świeżym powietrzem w miastach?" dla Clean Air Fund, lipiec 2022

Strefa czystego transportu (w skrócie SCT) to stosowany w Europie od lat sposób na poprawę jakości powietrza w miastach oraz zadbania o zdrowie ich mieszkańców. Jej wprowadzenie oznacza ograniczenie wjazdu pojazdom emitującym najwięcej zanieczyszczeń do określonych obszarów miasta.

Metodyka badania
Badanie zrealizowała w lipcu 2022 r. agencja badawcza Research Collective na zlecenie agencji PR Profeina, w ramach projektu “Rozwój hubu informacyjnego nt. stref czystego transportu w Polsce”, finansowanego przez Clean Air Fund. Wywiady metodą CAWI przeprowadzono na grupie 2200 dorosłych Polaków reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania. Ponadto rozszerzono próbę o wywiady w 4 miastach: Warszawie, Krakowie, Łodzi oraz Wrocławiu (480 wywiadów = 4 x 120 osób).

Źródło: Informacja prasowa Profeina.pl

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę