Wpływ przyłącza samochodu elektrycznego na cenę mieszkań

Pixabay – paulbr75

Biorąc pod uwagę rozporządzenia Unii Europejskiej i rosnącą liczbę samochodów elektrycznych, w Polsce ma powstać znacznie więcej punktów ładowania aut. Jednym z obowiązujących przepisów od 2025 roku ma być konieczność wybudowania tego typu przyłącza w każdej inwestycji mieszkaniowej, w której znajdzie się powyżej 10 miejsc parkingowych.

 

 

  • Od 2025 roku każdy blok mieszkalny z większą niż 10 liczbą miejsc garażowych będzie musiał mieć stację ładowania dla samochodów elektrycznych.
  • Nowe przepisy będą miały wpływ na cenę mieszkań.
  • Przy 100 mieszkaniach i 100 miejscach postojowych, koszt jednego mieszkania zwiększy się o 114 zł netto.

 

Zapotrzebowanie na stacje ładowania


Jak twierdzą eksperci, stacje ładowania najbardziej potrzebne są w centrach dużych miast. Tu bowiem chodzi o poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji szkodliwych gazów. Dlatego też należy wybudować odpowiednią infrastrukturę, umożliwiającą sprawne ładowanie pojazdów. Taką popularyzację samochodów elektrycznych wspiera Unia Europejska oraz nasz rząd, przyjmując ustawę o elektromobilności. Jednym z założeń dokumentu jest budowa na wielką skalę wielu stacji ładowania w miejscach użyteczności publicznej. Przykładami miast, które są przyjazne takim rozwiązaniom jest Szczecin i Zielona Góra, gdzie już takie stacje, charakteryzujące się wysoką jakością, sprawnie działają. Jednakże bardzo ważną kwestią pozostaje możliwość ładowania samochodu w miejscu zamieszkania. Wiele osób posługuje się przydomowym garażem, ale nie jest to rozwiązanie dla tych, którzy mieszkają w dużych osiedlach. Dlatego też postanowiono, że od 2025 roku, budowanie bloków z większą liczbą miejsc garażowych niż 10, będzie wiązało się z koniecznością zapewnienia stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. Jeśli zaś chodzi o budynki niemieszkalne (biura, urzędy, szkoły, miejsca kultu religijnego), co piąte będzie musiało spełniać ten warunek. Przepisy te będą miały realny wpływ na zmianę naszego otoczenia i zapewne sposobu funkcjonowania. Warto zwrócić uwagę na to, iż już w tej chwili istnieje wiele punktów ładowania w podziemnych garażach.

Wpływ ładowania na ceny mieszkań

Ważną kwestią jest to, iż nowe inwestycje mieszkaniowe powinny mieć na tyle dużą moc przyłączeniową prądu, aby można było zainstalować punkty do ładownia samochodów elektrycznych. Pod koniec lipca Polski Związek Firm Deweloperskich poinformował, że nowe przepisy dotyczące minimalnej mocy przyłączeniowej na potrzeby rozwoju elektromobilności będą mieć wpływ na ceny mieszkań. Związane to będzie z koniecznością zbudowania niezbędnej infrastruktury energetycznej. Dla budynków użyteczności publicznej, moc przyłączeń dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych ma stanowić iloczyn 20 procent liczby miejsc i wartości mocy 3,7 kW. Jeśli chodzi o budynki mieszkalne, wartość ta wzrośnie do 50 procent liczby miejsc postojowych. Związek PZFD chce, aby realizacja tych założeń zakładała oświadczenie właściwego operatora energii elektrycznej o możliwości zapewnienia odpowiedniej mocy przyłączeniowej. Domaga się również wyznaczenia minimalnej jednostki tejże mocy w przeciągu najbliższych lat, która byłaby adekwatna do obecnego i planowanego stanu elektromobilności w Polsce. Dla 200 miejsc postojowych, związek szacuje koszt dla przedsiębiorcy budowlanego w wysokości ok. 20 000 zł.  Ministerstwo Klimatu i Środowiska podaje ono, iż rozporządzenie jest wynikiem licznych konsultacji z przedstawicielami branży, które przedstawiły swoje stanowisko. Ostateczny jego kształt został uzgodniony z sektorem deweloperów. Według wyliczeń, elektromobilność nie powinna znacząco wpłynąć na ceny mieszkań. Przy 100 mieszkaniach i 100 miejscach postojowych, koszt jednego mieszkania zwiększy się o 114 zł netto. Nie jest to wysoka kwota w porównaniu z ceną za jeden metr kwadratowy, która przypomnijmy zaczyna się od kilku tysięcy złotych. Ministerstwo zapewniło również, iż jest otwarte na dokonywanie wszelkich zmian w rozporządzeniu, w celu popularyzacji elektromobilności, w taki sposób, aby nie zwiększała ona znacząco cen mieszkań.

 

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę