Regulamin Konkursu Produkt Roku 2021

Regulamin Konkursu Produkt Roku 2021 Gerd Altmann Pixabay
1.6.2021

Regulamin Konkursu „Produkt Roku czasopisma autoEXPERT”

 

Regulamin Konkursu

I. Cel i charakter Konkursu

§ 1.

Celem Konkursu „Produkt Roku czasopisma autoEXPERT” jest zaprezentowanie ciekawych produktów dla branży motoryzacyjnej, charakteryzujących się innowacyjnością, nowoczesnością, konkurencyjnością oraz wysoką jakością i estetyką.

§ 2.

Na liście nominowanych do nagrody produktów znajdą się te, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • w ciągu ostatniego roku opisane były na łamach „autoEXPERTA”,
  • zostaną zgłoszone przez firmy zainteresowane prezentacją swojej nowej oferty.

§ 3.

Nominowane produkty zostaną pogrupowane w trzech kategoriach:

  • wyposażenie warsztatowe i oprogramowanie,
  • części i akcesoria motoryzacyjne,
  • chemia motoryzacyjna.

W każdej z nich zostanie wybrany zwycięzca oraz trzy produkty wyróżnione.

§ 4.

Zgłoszenia do Konkursu są bezpłatne. Wszystkie nominacje zostaną zaprezentowane w czasopiśmie „autoEXPERT” w formie zestawienia, zawierającego podstawowe informacje o produktach.

§ 5.

Istnieje możliwość szerszego zaprezentowania produktu poprzez wykupienie odpłatnej prezentacji, która umieszczona będzie w wydzielonej sekcji czasopisma „autoEXPERT”.

§ 6.

Laureaci otrzymają statuetki oraz prawo do posługiwania się tytułem „Produkt Roku 2021 czasopisma autoEXPERT”.

II. Kapituła Konkursu oraz wybór laureatów

§ 7.

Wyboru laureatów oraz wyróżnień Konkursu „Produkt Roku czasopisma autoEXPERT” dokonuje kapituła Konkursu, powoływana przez redakcję „autoEXPERTA”.

§ 8.

W skład kapituły wchodzą przedstawiciele świata nauki, wybitni praktycy w branży motoryzacyjnej oraz przedstawiciele redakcji czasopisma „autoEXPERT”.

§ 9.

1. Kapituła wybiera spośród swego grona przewodniczącego kapituły oraz sekretarza Konkursu.

2. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach zwykłą większością głosów. Aby decyzja kapituły była ważna, wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków. Dla ważności uchwał kapituły wymagana jest obecność, co najmniej 50% +1 jej członków. W przypadku wystąpienia równej liczby głosów oddanych przez członków we wszystkich głosowaniach głos decydujący ma przewodniczący kapituły.

§ 10.

Decyzje kapituły Konkursu dotyczące ustalenia prawidłowości zgłoszeń i listy laureatów w poszczególnych kategoriach są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu w żadnym trybie.

§ 11.

Kapituła może przyznać specjalne wyróżnienia produktom, osobom lub podmiotom prawnym, na podstawie dodatkowych, szczególnych kryteriów oceny.

§ 12.

Informacje o laureatach i wyróżnionych produktach zostaną opublikowane w numerze 10/2021 czasopisma „autoEXPERT” (termin wydawniczy: październik 2021 r.).

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę