Przyszłość elektromobilności w Polsce

Pixabay
4.9.2019

Zgodnie z 20. edycją raportu KPMG Global Automotive Executive Survey, w ramach którego badane są opinie zarządzających firmami z branży motoryzacyjnej z całego świata, elektromobilność należy do kluczowych trendów dla branży motoryzacyjnej.

Elektromobilność ma zdecydowany wpływ na firmy z sektora rafineryjnego, producentów i dystrybutorów energii oraz na wiele innych firm, które muszą zredefiniować swój model biznesowy, a w szczególności swoje źródła przychodów. Kiedy samochody elektryczne staną się połączone (connected), autonomiczne i współdzielone (shared), styl życia każdego z nas ulegnie istotnej zmianie.

Chociaż elektromobilność w Polsce jest wciąż w początkowej fazie rozwoju, to niewątpliwie nasz kraj stara się podążać za ogólnoświatowymi trendami w tym zakresie. Świadczy o tym m.in. stopniowy rozwój infrastruktury ładowania, czy projektowany system dopłat bezpośrednich do zakupu pojazdów elektrycznych. Jednocześnie można już zauważyć pewną specyfikę polskiego rynku i związane z nią szanse oraz wyzwania. Taką szansą z pewnością jest specjalizacja w zakresie produkcji autobusów elektrycznych, gdzie Polska wyrasta na europejskiego lidera, a autobusy elektryczne z Polski są widoczne w coraz większej liczbie europejskich miast. Wyzwań wciąż pozostaje więcej, a jednym z nich jest skala indywidualnego importu używanych samochodów o napędzie konwencjonalnym, które nie spełniają aktualnych norm emisji. Chcąc doprowadzić do istotnej redukcji smogu w miastach, należy podjąć działania, dzięki którym wzrośnie zainteresowanie samochodami elektrycznymi nie tylko wśród klientów instytucjonalnych, ale również wśród indywidualnych użytkowników.

W celu rozwijania elektromobilności w Polsce powinniśmy czerpać z najlepszych praktyk stosowanych w innych państwach oraz koncentrować się na tym, jak dostosować je do polskich realiów. Przykładem takiej inicjatywy, jest planowane objęcie zakupu pojazdów elektrycznych systemem dopłat bezpośrednich. W badaniu przeprowadzonym przez KPMG oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych ankietowani sygnalizowali, że krąg beneficjentów dopłat powinien zostać rozszerzony przede wszystkim o osoby fizyczne. Pozytywnie należy zatem ocenić opublikowanie nowego projektu rozporządzenia uwzględniającego ten postulat – mówi Przemysław Szywacz, dyrektor w zespole doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Wyzwania dotyczą praktycznie całej branży motoryzacyjnej w Polsce – w szczególności producenci komponentów wykorzystywanych do produkcji samochodów muszą dostosować swoją działalność w odpowiedzi na potrzeby elektromobilności. Wynika to z faktu, że przy produkcji samochodów elektrycznych wykorzystuje się ok. 50% mniej części niż przy produkcji samochodów o napędzie konwencjonalnym, a części nadal wykorzystywane muszą spełniać określone parametry. Krąg dotkniętych przez zmiany jest jednak znacznie szerszy i obejmuje także firmy z sektora energetycznego i rafineryjnego. Mogłoby się wydawać, że w przypadku energetyki rozwój elektromobilności jest przede wszystkim szansą na nowe źródło przychodów. Jednocześnie inwestycje w infrastrukturę ładowania oznaczają duże zaangażowanie kapitałowe oraz organizacyjne przy wciąż niepewnym okresie zwrotu. W przypadku branży rafineryjnej inwestycje w infrastrukturę ładowania mogą okazać się koniecznością wobec rosnącego udziału samochodów elektrycznych w rynku, a w konsekwencji – malejących przychodów ze sprzedaży paliw konwencjonalnych.

Rozwój elektromobilności na świecie jest faktem i powinniśmy w Polsce podejmować działania pozwalające na wykorzystanie szans z tym związanych. System dopłat bezpośrednich, odpowiadający na realne potrzeby rynku, powinien zostać niezwłocznie uruchomiony. Oprócz objęcia nim osób fizycznych warto umożliwić korzystanie z niego firmom w taki sposób, aby użytkowanie samochodu elektrycznego stanowiło realną – zwłaszcza w aspekcie ekonomicznym – alternatywę dla użytkowania samochodu spalinowego. W tym celu limit wartości samochodu objętego dopłatą nie może być zbyt niski, a dopłaty powinny mieć zastosowanie także dla firm korzystających z samochodów poprzez leasing lub wynajem – mówi Przemysław Szywacz, dyrektor w zespole doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Źródło: KPMG

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę