Przeznaczą 40 mln zł na zwiększenie bezpieczeństwa drogowego

CC/Wikimedia
28.8.2015
Reklama
Reklama

Blisko 40 mln zł otrzyma 15 konsorcjów naukowych na projekty służące rozwojowi technologii budowy oraz remontu dróg i poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Program „Rozwój Innowacji Drogowych” prowadzą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wsparciem otrzymają m.in. prace nad nowymi znakami drogowymi przy wykorzystaniu wiedzy psychologicznej; poszukiwania nowoczesnych metod badawczych właściwości podłoża gruntowego czy badania reaktywności alkalicznej kruszyw wykorzystywanych w nawierzchniach. Naukowcy zbadają także wpływ treści, umiejscowienia i sposobu prezentacji reklam na bezpieczeństwo kierowców.

- Prawdziwa innowacja to taka, która znajduje zastosowanie w praktyce i przyczynia się do rozwoju danego sektora gospodarczego. Wyłonione w tym konkursie projekty badawczo-rozwojowe mają szczególny wymiar, bowiem wypracowane technologie mogą nie tylko przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu drogowego na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim są w stanie znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach - mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

Jak podkreśla Łukasz Lendner - zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - innowacyjne rozwiązania mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego całego kraju. - Rzadsze remonty nawierzchni to oszczędność dla skarbu państwa. Lepsze oznakowanie i możliwości utrzymania dróg na wyższym poziomie oraz, co ważne, efektywniejsze zarządzanie ruchem wspierają zarówno płynność ruchu, jak i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi Lendner.

Przedsięwzięcie „Rozwój Innowacji Drogowych” jest efektem umowy podpisanej w 2014 roku, w której NCBR i GDDKiA zobowiązały się do wspólnego finansowania projektów B+R, przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, efektywności systemu zarządzania ruchem, a także opracowania optymalnych norm i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg w Polsce. Dzięki dofinansowanym projektom możliwe będzie wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, które posłużą zarządcom dróg, przedsiębiorcom oraz biurom projektowym w unowocześnieniu infrastruktury drogowej w Polsce.

Reklama

Źródło: PAP Nauka

Reklama
Reklama

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama