Program Drogowskaz – Fundacja Inter Cars edukuje i przyznaje granty

Program grantowy Drogowskaz Inter Cars

Fundacja Inter Cars uruchamia nabór do drugiej edycji ogólnopolskiego programu grantowego Drogowskaz, której celem jest edukacja dzieci i młodzieży, w szczególności promowanie odpowiedzialnego zachowania na drodze oraz tworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej. Łączna pula grantów w drugiej edycji programu wynosi aż 1 400 000 zł!

Od początku istnienia Fundacji Inter Cars poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest jednym z jej najważniejszych celów. Pierwsza edycja programu pokazała, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ten obszar, jednocześnie ukazując wielką potrzebę edukacji społeczeństwa, a przede wszystkim dzieci w tym zakresie.

Dlatego w drugiej edycji programu Drogowskaz zdecydowaliśmy się jeszcze mocniej wesprzeć społeczności lokalne, znacząco zwiększając pulę grantów, by poprawić sytuację najmłodszych użytkowników ruchu na drogach w Polsce.

Do kogo kierujemy program?

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń oraz instytucji kultury i publicznych, np. przedszkoli, szkół, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej czy urzędów gmin. W ramach drugiej edycji programu Drogowskaz, Fundacja planuje przekazanie lokalnym organizacjom grantów w trzech kategoriach:

30 małych grantów do 20 tys. zł,
10 średnich grantów w wysokości do 50 tys. zł
i 3 duże granty w wysokości do 100 tysięcy złotych.

Jak można się zgłosić? Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz na stronie internetowej dostępnej pod adresem fundacji, opisać problem, z którym mierzy się lokalna społeczność z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowskaz oraz zaproponować Projekt, który pomoże skutecznie go rozwiązać.

Na wnioski czekamy do 24 marca. Projekt musi zostać zrealizowany do 31 grudnia 2024 r. Jakie projekty można zrealizować w ramach grantu? W 2024 r. będziemy nadal premiować projekty edukacyjne, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Fundacja dofinansuje projekty dotyczące np. wzrostu świadomości o tym, jak odpowiedzialnie zachowywać się na drodze, poprawy infrastruktury drogowej oraz działań profilaktycznych i informacyjnych. Szczególną uwagą w tegorocznej edycji otaczamy najmłodszych uczestników ruchu – dzieci i młodzież.

Wyniki naboru do programu

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną ocenione przez komisję, której skład będzie reprezentował zespół ekspertów zewnętrznych specjalizujących się w tematach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przedstawicieli organizacji Inter Cars. Rozstrzygnięcie konkursu grantowego zostanie opublikowane w terminie zgodnym z Harmonogramem Programu dostępnym na stronie internetowej fundacji.

Fundacja Inter Cars zaprasza organizacje z całej Polski, które chcą razem z nią działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę