Pojazdy elektryczne pojadą jeszcze dalej. Pierwszy etap tworzenia ogólnopolskiej sieci ładowania w Polsce zakończony

Audi
4.4.2019

Podróżowanie samochodami elektrycznymi w Polsce nie jest jeszcze standardem, jednak stan i dostępność infrastruktury stale ulega poprawie. Projekt NCEFastEVNet doprowadził do stworzenia pierwszej ogólnokrajowej sieci szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, a przedstawiciele Komisji Europejskiej ostatnio spotkali się w Brukseli, żeby oficjalnie go podsumować i podzielić się wynikami i doświadczeniami zebranymi podczas jego wdrażania.

Dzięki projektowi powstało 75 szybkich stacji ładowania w Polsce i 10 w Słowacji. Stacje producenta GreenWay znajdują się w największych miastach i przy głównych trasach. Dostęp do nich mają nie tylko klienci zarejestrowani w sieci GreenWay, ale również osoby zarejestrowane w innych europejskich sieciach, co umożliwia elektryczne podróżowanie także kierowcom z zagranicy. Trzy lokalizacje stacji ładowania w Słowacji: Bratysławie, Trencinie i Ruzomberoku – zostały wyposażone w magazyn energii. Takie rozwiązanie łączy baterie do magazynowania energii z system zarządzania energią i dwiema szybkimi stacjami ładowania. Pozwala ono na instalowanie szybkich stacji ładowania, które mają wysokie zapotrzebowanie na moc nawet w lokalizacjach, gdzie występują problemy w dostępie do dużej mocy z sieci elektroenergetycznej.

Projekt realizowany przez GreenWay był współfinansowany przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) Komisji Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. W 2018 r. projekt, jako pierwszy z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, otrzymał także pożyczkę z programu InnovFin Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W ramach projektu producent, poza budową sieci stacji ładowania, analizował czynniki ekonomiczne związane z tworzeniem i funkcjonowaniem infrastruktury ładowania, a także oczekiwania ponad dwóch tysięcy obecnych i potencjalnych kierowców pojazdów elektrycznych. Dzięki temu można było określić, w jaki sposób należy zapewnić wysokiej jakości usługi ładowania samochodów elektrycznych, przez co zwiększyć zainteresowanie i przyczynić się do upowszechniania i popularyzacji elektromobilności.

Zorganizowana w listopadzie 2017 roku konferencja poświęcona roli, jaką odgrywają samorządy we wdrażaniu elektromobilności oraz infrastruktury ładowania była uzupełnieniem tych działań.

Efektem podsumowania projektu stały się zdefiniowane wskazówki dla regulatorów, samorządów lokalnych oraz firm tworzących i zarządzających infrastrukturą ładowania, których wdrożenie może wspierać upowszechnianie elektromobilności i rozwój tego sektora rynku.

Regulatorzy i administracja publiczna powinna pamiętać, że:

    1. Wsparcie dla elektromobilności musi być zauważalne i realizowane w długim okresie, aby zainteresowane podmioty mogły z odpowiednim wyprzedzeniem planować swoje działania
w tym obszarze.
    2. Wśród ogółu społeczeństwa istnieje znacząca luka informacyjna na temat pojazdów elektrycznych i tematów z tym związanych. Edukacja i dostarczanie ważnych i wiarygodnych informacji powinny być traktowane priorytetowo.
    3. Obniżenie opłat za podłączenie do sieci energetycznej i za usługi operatorów systemów dystrybucyjnych, szczególnie w przypadku szybkiej i ultraszybkiej stacji ładowania, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia opłacalności inwestycji związanych z budową i eksploatacją tej infrastruktury.
    4. Niedawno przyjęte nowe unijne normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych powinny być bezwzględnie egzekwowane i przestrzegane. Dzięki temu więcej pojazdów elektrycznych zostanie wprowadzonych na rynek i będą one dostępne w bardziej przystępnych cenach.
    5. Bezpośrednie zachęty finansowe i dotacje do kosztu zakupu samochodu elektrycznego są obecnie niezbędne, aby zwiększyć popyt na te pojazdy.

Samorządy lokalne powinny:

    1. Pełnić rolę wiodącą we wdrażaniu elektromobilności, dawać przykład innym podmiotom np. poprzez zakup pojazdów elektrycznych dla flot miejskich.
    2. Aktualizować i dostosowywać lokalne przepisy, tak by wspierać wdrażanie infrastruktury ładowania na terenach miejskich oraz w budynkach.
    3. Jednoznacznie delegować odpowiedzialność za rozwój elektromobilności w ramach administracji samorządowej (np. poprzez powołanie stanowiska lub wydziału zajmującego się tymi zagadnieniami). Ułatwi to koordynowanie działań, od edukacji po planowanie i rozbudowę infrastruktury. Powinno to służyć także jako punkt kontaktowy dla osób zainteresowanych dostępem i rozwojem publicznej infrastruktury ładowania.
    4. Wspierać mieszkańców, lokalne przedsiębiorstwa i turystów w korzystaniu z pojazdów elektrycznych poprzez wsparcie finansowe dla budowy infrastruktury ładowania, odpowiednie oznakowanie miejsc ładowanie, zapewnienie bezpłatnych parkingów, możliwości korzystania
z buspasów, ustanowienie stref niskiej lub zerowej emisji, itp.

Firmy tworzące infrastrukturę ładowania i świadczące usługi ładowania powinny skupiać się na kilku ważnych elementach. Należą do nich:

    1. Łatwość dostępu, fizyczne otoczenie i udogodnienia w pobliżu miejsca ładowania. Należy dołożyć wszelkich starań, aby miejsca instalacji stacji ładowania zapewniały jak najwyższy komfort użytkownikom samochodów elektrycznych.
    2. Lokalizacje, zwłaszcza te najbardziej popularne, powinny być wyposażone w więcej niż jedną ładowarkę, aby zapobiec oczekiwaniu i kolejkom.
    3. Niezbędne są działania informacyjne w zakresie opłat i kosztów związanych z usługami ładowania, tak aby użytkownicy samochodów elektrycznych rozumieli ekonomiczne uwarunkowania świadczonej usługi. Szczególną uwagę należy przykładać do wyjaśnień różnic między ładowaniem w domu / miejscu pracy na ładowarkach wolnych i półszybkich,
a ładowaniem z ładowarek szybkich.
    4. Wykorzystanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dla świadczenia usług ładowania jest szczególnie istotne w krajach o wysokiej emisji CO2 przy produkcji energii, takich jak Polska.

Źródło: GreenWay

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę