Nowe przepisy UE dla bardziej ekologicznych i etycznych baterii

Nowe przepisy UE dla bardziej ekologicznych baterii Mikes Photography, Pixabay

Baterie stają się strategicznym rynkiem, dlatego Parlament Europejski pracuje nad nowymi przepisami, które mają rozwiązać związane z nimi kwestie środowiskowe, etyczne i społeczne.

  • Według przewidywań, do 2030 r. po drogach UE będzie jeździć co najmniej 30 milionów bezemisyjnych pojazdów elektrycznych;
  • Parlament Europejski pracuje nad aktualizacją unijnej dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów;
  • Powstanie nowa kategoria baterii do „lekkich środków transportu”;
  • Baterie będą musiały być opatrzone etykietą, która będzie informować o ich śladzie węglowym;
  • Projekt jest powiązany z unijnym planem działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz strategią przemysłową UE.

Według przewidywań, do 2030 r. po drogach UE będzie jeździć co najmniej 30 mln bezemisyjnych pojazdów elektrycznych. Chociaż oczekuje się, że samochody elektryczne znacznie zmniejszą emisję gazów cieplarnianych, mają też szkodliwy dla środowiska minus, czyli baterie.

Parlament Europejski pracuje nad aktualizacją unijnej dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów, aby zapewnić możliwość ponownego wykorzystania, regeneracji lub recyklingu baterii i akumulatorów po zakończeniu ich eksploatacji.

W sprawozdaniu przyjętym 10 marca Parlament stwierdził, że nowe przepisy powinny obejmować cały cykl życia produktu; od fazy projektowania, przez konsumpcję, po recykling w celu wytworzenia nowych produktów. Ten projekt jest powiązany z unijnym planem działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz strategią przemysłową UE.

9 grudnia Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie przeglądu przepisów dotyczących baterii uwzględniającego rozwój technologii i przyszłe wyzwania. Po formalnym zatwierdzeniu przez obie instytucje, nowe przepisy wejdą bezpośrednio w życie. Dzięki temu baterie mają stać się bardziej zrównoważone, wydajne i trwałe.

Nowa kategoria baterii

Europosłowie wezwali do wprowadzenia nowej kategorii baterii – do „lekkich środków transportu”, takich jak e-rowery czy e-skutery, ze względu na ich coraz większe użytkowanie i rozwój technologiczny. Nowa kategoria zostanie wprowadzona w dodatku do istniejących już kategorii baterii: przenośnych, samochodowych i przemysłowych.

Baterie_dostepne_w_Polsce
Cztery kategorie baterii w UE: akumulatory samochodowe, baterie do lekkich środków transportu, przemysłowe i przenośne. Źródło: Parlament Europejski

Baterie: strategiczny rynek dla UE

Do 2030 r. światowe zapotrzebowanie na baterie ma wzrosnąć 14-krotnie, a UE może odpowiadać za 17% tego zapotrzebowania. Wynika to głównie z rozwoju gospodarki cyfrowej, energii odnawialnej i mobilności niskoemisyjnej. Wzrost liczby pojazdów elektrycznych korzystających z baterii sprawi, że rynek ten stanie się strategiczny w skali globalnej.

Ograniczanie śladu węglowego baterii

Baterie będą musiały być opatrzone etykietą, która będzie informować o ich śladzie węglowym, tak aby ich wpływ na środowisko był bardziej przejrzysty. Będzie to obowiązkowe dla: baterii do pojazdów elektrycznych, baterii do lekkich środków transportu oraz akumulatorów przemysłowych o pojemności powyżej 2kWh. Dodatkowo obejmie cały okres eksploatacji akumulatorów oraz baterii i zagwarantuje, że nowe będą zawierały minimalne poziomy niektórych surowców.

Recykling_baterii_w_UE_infografika
Poziom recyklingu baterii i akumulatorów przenośnych w UE (51%) oraz w poszczególnych państwach członkowskich. Źródło: Parlament Europejski

Zwiększenie recyklingu baterii

W 2019 r. 51% baterii przenośnych sprzedanych w UE zostało zebranych w celu recyklingu. Dla każdego typu baterii istnieją określone procesy recyklingu ze względu na różne metale i związki chemiczne wykorzystywane do ich produkcji.

Bardziej rygorystyczne cele dotyczące zbierania zostaną zawarte w nowych przepisach dotyczących baterii przenośnych (45% do 2023 r., 63% do 2027 r. i 73% do 2030 r.) oraz baterii do lekkich środków transportu (51% do 2028 r., 61% do 2031 r.).

Ponadto wszystkie odpady z baterii do lekkich środków transportu, akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i do pojazdów elektrycznych należy zbierać bez opłat dla użytkowników końcowych, niezależnie od ich charakteru, składu chemicznego, stanu, marki lub pochodzenia.

Zgodnie z nowymi przepisami minimalne poziomy odzyskanego kobaltu (16%), ołowiu (85%), litu (6%) i niklu (6%) z odpadów produkcyjnych i konsumenckich muszą być ponownie wykorzystane w nowych bateriach.

Popyt_na_elektryki_w_UE_rosnie
Wzrost popytu na baterie i samochody elektryczne. Źródło: Parlament Europejski

Problemy w kwestii surowców do produkcji baterii

Produkcja baterii jest w dużym stopniu uzależniona od importu kluczowych surowców, zwłaszcza kobaltu, litu, niklu i manganu, które mają znaczący wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Aby przeciwdziałać łamaniu praw człowieka i zapewnić bardziej etyczne pozyskiwanie baterii, europosłowie chcieli wprowadzenia obowiązku należytej staranności dla ich producentów. Będą oni musieli spełnić wymogi dotyczące społecznego i środowiskowego ryzyka związanego z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i handlem surowcami i surowcami wtórnymi. Wszystkie podmioty gospodarcze wprowadzające baterie na rynek UE, z wyjątkiem MŚP, będą zobowiązane do opracowania i wdrożenia tej polityki należytej staranności.

Uproszczenie wyjmowania i wymiany baterii

Nowe przepisy przewidują, że baterie będą łatwiejsze do wyjęcia i wymiany oraz zapewnią konsumentom lepsze informacje. Przenośne baterie w urządzeniach powinny być zaprojektowane tak, aby użytkownicy mogli je łatwo wyjąć i wymienić. Wymóg ten stanie się obowiązkowy 3,5 roku po wejściu przepisów w życie. Podane zostanie więcej informacji dotyczących pojemności, wydajności, trwałości, składu chemicznego, a także symbolu „selektywnej zbiórki” baterii.

Źródło: Parlament Europejski

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę