Nowe prawo podatkowe w Polskim Ładzie

Nowe prawo podatkowe w Polskim Ładzie Frycyk01 Pixabay

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nas nowe prawo podatkowe. W ramach Polskiego Ładu zmieniają się przepisy dotyczące nie tylko rozliczeń firmowych, ale również te określające obrót instrumentami finansowymi, sprawozdania finansowe, prowadzenie handlu w niedziele oraz wiele innych. Przyjrzyjmy się wytycznym dotyczącym wysokości podatków.

Najwięcej zmian dotyczy prawa podatkowego. 29 października 2021 roku, uchwalono ustawę, która określa wysokość podatku od osób fizycznych oraz prawnych. Nastąpi podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Wcześniej, w zależności od dochodów, można było odliczyć od ok. 3,1 tys. zł do 8 tys. zł.

Wzrostowi ulegnie również pierwszy próg podatkowy, z obecnych 85 tys. do 120 tys. zł., po przekroczeniu którego, podatek będzie wynosił 32%. W ramach Polskiego Ładu, pracujący emeryci mają skorzystać z ulgi. Osoby, które osiągną wiek emerytalny, a nadal będą pracować i nie będą pobierać emerytury, mają dostać odliczenie w kwocie 85 tys. zł. To samo ma tyczyć się rodzin, w których jest co najmniej czworo dzieci.

Rozwiązaniem sprzyjającym inwestowaniu w robotyzację oraz modernizację ma być wprowadzenie ulgi, która pozwoli zmniejszyć obciążenia finansowe, związane z zakupem  fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz ich oprogramowania. Dotyczy to również wszystkich rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów. Ulgi na badania i rozwój, jak również na innowacyjnych pracowników, można będzie rozliczać przez 6 lat.

Zachęceniem do inwestycji ma być tzw. estoński CIT. Polega on na tym, że zysk firm nie jest opodatkowany dopóki w niej pozostaje. Równocześnie ogłoszono walkę z szarą strefą, poprzez możliwość uznania za polskiego rezydenta podatkowego, podmiotu zarejestrowanego w innym kraju, jeżeli jest on faktycznie zarządzany w Polsce.

Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej

Rewolucja ta dotknie wszystkich bez wyjątku, pracowników, osoby prowadzące działalność gospodarczą, a nawet emerytów. Od początku bieżącego roku nie można odliczać składki zdrowotnej wynoszącej 9%, aż 7,75% poniesionych na ten cel wydatków od podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że pracownicy będą nadal płacić 9% od podstawy, a przedsiębiorcy, którzy są objęci płaceniem podatku liniowego, wynoszącego 19%, zapłacą składkę wynoszącą 4,9% od swojego dochodu.

Ryczałt od przychodów

Jeśli chodzi o stawki ryczałtowe, nastąpi obniżka dla wielu zawodów. W ich skład będą wchodzili lekarze, dentyści, pielęgniarki, położne, inżynierowie, którzy zamiast 17% będą płacić 14%. W branży informatycznej, dla informatyków, programistów oraz osób związanych ze światem IT, składka spada z 15% do 12%.
Świadczenie zdrowotne będzie wynosiło 9% podstawy wymiaru, która ma ma się kształtować w następujący sposób:

  • 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł,
  • 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach w przedziale w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł,
  • 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

Nowa forma JPK – Jednolitego Pliku Kontrolnego

Dokument w nowej strukturze, można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów, która to forma będzie wymagana nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku, aby zapewnić czas na aktualizację oprogramowania. W dokumencie zostały dodane nowe stawki.

Elektroniczna faktura, czyli e-faktura

Od początku roku, używanie e-faktur jest dobrowolne. Warto jednakże skorzystać z nowych rozwiązań, gdyż termin zwrotu podatku VAT skróci się o 20 dni, z wcześniejszych 60 do 40 dni. Elektroniczne rozliczenia dla wszystkich będą obowiązywały od początku 2023 roku. Więcej informacji można uzyskać na na stronie rządowej, dotyczącej e-faktury.

Zmiany dla leasingobiorców

Po zakończeniu leasingu, zmieniają się zasady wykupywania pojazdów. Przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy oraz VAT po sprzedaży samochodu. Wcześniej, można było wykupić auto, po wygaśnięciu umowy leasingu, a następnie po pół roku użytkowania odsprzedać je innej osobie, bez konieczności płacenia podatku dochodowego. Obecnie czas ten został wydłużony do 6 lat. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał sprzedać pojazd przed tym czasem, zapłaci podatek, wyliczony od wartości samochodu.

Ograniczona czasowo korekta dokumentów

Od początku bieżącego roku płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne będą mieli 5 lat na korektę deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych. Po tym okresie korygowanie dokumentów nie będzie już możliwe, jak to było do tej pory.

Zwiększenie uprawnień ZUS

Weszły przepisy nowelizujące ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Będą one umożliwiały ZUS-owi egzekucję należności świadczeń. W celu usprawnienia systemu wypłacania świadczeń zdrowotnych zakład będzie uprawniony do pozyskiwania danych i informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek. Nadużycia w kwestii pobierania nieuprawnionych świadczeń były bowiem wykazywane w ponad 30% badanych przypadków.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę