Jaki będzie 2020 r. dla branży motoryzacyjnej?

Raport - jak w 2020 będzie wyglądała branża motoryzacyjna Pilkington Automotive Poland
2.1.2020

Jak wynika z badania KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego pt. „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych”, ponad 70% przedstawicieli producentów i dystrybutorów spodziewa się pogorszenia sytuacji w branży motoryzacyjnej.

Przedstawiciele firm motoryzacyjnych, które są obecne na polskim rynku, coraz gorzej oceniają sytuację panującą w branży. Wskaźnik nastrojów menedżerów oceniających bieżącą sytuację sektora wynosi 66/100, co oznacza spadek o 4 punkty w porównaniu z poprzednią edycją badania KPMG i PZPM. Gorsze nastroje niż pół roku temu panują wśród menedżerów branży motoryzacyjnej odnośnie przyszłości sektora i przyszłej sytuacji gospodarczej. Mimo to w ciągu najbliższych 6 miesięcy ponad połowa respondentów przewiduje, że poziom zatrudnienia poprawi się lub utrzyma na dotychczasowym poziomie.

Wyniki najnowszego badania KPMG i PZPM wskazują, że 33% przedstawicieli producentów oraz 50% przedstawicieli dystrybutorów obecnych na polskim rynku motoryzacyjnym pozytywnie ocenia aktualną sytuację w branży. Porównując wyniki do poprzedniej edycji badania, przeprowadzonej w czerwcu 2019 r., wskaźnik nastrojów wśród dystrybutorów obniżył się o 11 punktów osiągając wartość 68/100, a wśród firm zajmujących się produkcją pojazdów, przyczep, naczep, części i akcesoriów wzrósł o 8 punktów do poziomu 61/100.

 

© KPMG

 

 

Menedżerowie firm motoryzacyjnych obawiają się pogorszenia sytuacji branży

W przeciwieństwie do badania przeprowadzonego w połowie 2019 r., przyszłość branży zdecydowanie gorzej oceniają przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych, wśród których aż 83% spodziewa się pogorszenia lub zdecydowanego pogorszenia sytuacji branży motoryzacyjnej w Polsce. W przypadku przedstawicieli firm dystrybucyjnych podobne zdanie wyraża 74% respondentów, a jedynie 3% ankietowanych z tej grupy prognozuje poprawę sytuacji.

Podobnie negatywne nastroje widać w przypadku prognozowanej sytuacji gospodarczej Polski w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zdecydowana większość ankietowanych producentów spodziewa się jej pogorszenia (78%) lub zdecydowanego pogorszenia (6%), a tylko 17% badanych uważa, że sytuacja gospodarcza pozostanie bez zmian. Nieco większy optymizm jest widoczny wśród dystrybutorów, z których 20% spodziewa się poprawy, a 27% uważa, że gospodarka będzie stabilna.

Niestety, prognozy z ostatnich kilkunastu miesięcy, które mówiły o pogorszeniu się koniunktury gospodarczej pomału stają się faktem. Obawy producentów motoryzacyjnych w Polsce są wynikiem spowolnienia gospodarczego w Europie, co nie dziwi, bo krajowa branża motoryzacyjna jest bardzo ściśle powiązana z motoryzacją i gospodarką europejską. Niepokój menedżerów firm motoryzacyjnych zlokalizowanych w Polsce może również pogłębiać fakt, że w najbliższych latach współczesna motoryzacja stanie w obliczu wielu istotnych zmian. Niepewność, czy w wystarczającym stopniu będą mogli sprostać wyzwaniom jakie stawia przed nimi nowa rzeczywistość motoryzacyjna na pewno ma wpływ na spadek nastrojów zarówno wśród producentów, jak i dystrybutorów – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Producenci z branży motoryzacyjnej planują zwiększyć poziom sprzedaży i nakłady inwestycyjne

Blisko 30% producentów motoryzacyjnych, prognozuje zwiększenie poziomu sprzedaży w najbliższych 6 miesiącach, a prawie 1/4 z tej grupy w ciągu najbliższego półrocza planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne. Z jednej strony 27% dystrybutorów planuje zwiększyć liczbę salonów, a z drugiej aż 37% z nich przyznało, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy zmniejszy się lub zdecydowanie się zmniejszy poziom sprzedaży w ich sieci.

Większość producentów i dystrybutorów spodziewa się utrzymania poziomu zatrudnienia na obecnym poziomie w ciągu najbliższych 6 miesięcy (odpowiednio 56% i 70%). Wzrost zatrudnienia przewiduje 11% przedstawicieli firm produkcyjnych oraz 10% dystrybutorów.

W dalszym ciągu obserwujemy pogarszanie się nastrojów wśród przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce. Na tak negatywną ocenę przyszłości branży motoryzacyjnej (sytuacja pogorszy się według 83% producentów oraz 74% dystrybutorów) wpływ mogą mieć m.in. możliwe spowolnienie gospodarcze, nowe regulacje prawne oraz rosnące koszty pracy. Tym bardziej cieszy fakt, że wciąż blisko dwie trzecie producentów i dystrybutorów przewiduje, że sprzedaż zwiększy się lub utrzyma na obecnym poziomie – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Koszty pracy, nowe regulacje prawne i sytuacja polityczno-gospodarcza kluczowymi wyzwaniami dla branży

Największymi wyzwaniami, którym muszą stawić czoła firmy z branży motoryzacyjnej są nowe regulacje prawne, sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce oraz koszty pracy. Najwięcej problemów producentom przysparza sytuacja polityczno-gospodarcza (72%) i nowe regulacje prawne (72%) oraz koszty pracy (67%). Z kolei ankietowani przez KPMG i PZPM dystrybutorzy wśród najczęściej wskazywanych wyzwań wymieniali koszty pracy (67%), nowe regulacje prawne (67%) oraz dostęp do pracowników technicznych i sytuację polityczno-gospodarczą (odpowiednio 57%).

Źródło: KPMG

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę