Grupa Volkswagen opublikowała trzeci raport dot. odpowiedzialnej gospodarki surowcami

Volkswagen przedstawił kolejny raport gospodarki surowcami Volkswagen

Tegoroczny Raport Odpowiedzialnej Gospodarki Surowcami koncentruje się na dostosowaniu istniejących systemów i procesów zarządzania do aktu prawnego o należytej staranności w łańcuchu dostaw, która weszła w życie 1 stycznia 2023 r., oraz wprowadzeniu systemu odpowiedzialnego łańcucha dostaw (ReSC).

  • Raport roczny dotyczy m.in. postępów w zakresie przejrzystości i ograniczania ryzyka w łańcuchach dostaw surowców. 
  • Grupa Volkswagen chce się skupić na ryzyku związanym z prawami człowieka i w związku z tym powołuje specjalistę ds. praw człowieka. 
  • Najważniejsze wydarzenia w 2022 roku: dołączenie do „Inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego górnictwa” (IRMA), „Leather Working Group” (LWG) i rady „The Copper Mark”. 

Ważnym elementem przedstawionego raportu jest nowo wdrożony system, który skupia się na prawach człowieka (HRFS). Ma on na celu identyfikację szczególnie wysokiego ryzyka związanego z naruszeniami praw człowieka i środowiska, aby umożliwić szybkie i odpowiednie działania. Ponadto Grupa Volkswagen powołała specjalistę ds. praw człowieka, którego głównym zadaniem jest sprawdzanie zgodności z zasadami należytej staranności w zakresie praw człowieka. Została nim dr Kerstin Waltenberg. 

Raport Odpowiedzialnej Gospodarki Surowcami podkreśla nie tylko nasze postępy w zakresie przejrzystości i ograniczania ryzyka w łańcuchach dostaw surowców, lecz także nakreśla kolejne wyzwania. W ten sposób wykraczamy daleko poza to, do czego zobowiązują nas przepisy – powiedział Dirk Grosse-Loheide, członek zarządu marki Volkswagen odpowiedzialny za zakupy i członek rozszerzonego komitetu wykonawczego. – Bardzo poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za zrównoważone pozyskiwanie surowców i współpracujemy z dostawcami pośrednimi w łańcuchach dostaw – tam, gdzie wyzwania są największe. W tym miejscu pojawia się nasz system zarządzania surowcami: obejmuje on konkretne środki identyfikacji i ograniczania ryzyka w łańcuchach dostaw. Dzięki raportowi odpowiedzialnych surowców, jako Grupa wraz z markami Audi, Porsche, Scania i MAN dokumentujemy nasze wysiłki i pokazujemy, że zrównoważone zaopatrzenie jest możliwe. Raport ten może również zainspirować innych – dodał Dirk Grosse-Loheide. 

W 2022 r. nacisk położono na kontynuację ścisłej współpracy z dostawcami akumulatorów i firmami, które ich zaopatrują – od kopalni po ogniwa – w celu stopniowego zwiększania przejrzystości w coraz bardziej złożonym łańcuchu dostaw oraz przeprowadzania audytów, by sprawdzić, czy surowce są pozyskiwane w sposób odpowiedzialny.

Wraz z powołaniem nowej spółki produkującej akumulatory PowerCo i budową pierwszej fabryki ogniw akumulatorowych w Salzgitter, nastąpiła głębsza wymiana informacji z odpowiednimi interesariuszami w celu omówienia kwestii przestrzegania praw człowieka i zagrożeń dla środowiska, a także w celu uzyskania certyfikacji niektórych kopalń.

Ważnym krokiem w tym kierunku było dołączenie Volkswagena w marcu 2022 r. do „Inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego górnictwa” (IRMA). Tym samym koncern zobowiązał się do stopniowego wdrażania standardów IRMA we własnych łańcuchach dostaw akumulatorów. IRMA to sojusz organizacji pozarządowych, związków zawodowych, społeczności lokalnych, inwestorów, operatorów kopalni i ich klientów, którego celem jest osiągnięcie lepszych warunków w górnictwie przemysłowym.

Dołączenie do „Leather Working Group” (LWG), inicjatywy na rzecz zrównoważonego zaopatrzenia w skórę, oraz wybór MAN Bus & Truck do rady „The Copper Mark” (międzynarodowy system odpowiedzialnego wydobycia miedzi) to kolejne kamienie milowe w rozszerzaniu zaangażowania Grupy w zrównoważone łańcuchy dostaw.

Od 2021 r., jako pierwsza firma motoryzacyjna, Grupa Volkswagen we własnym raporcie publicznie i dobrowolnie informuje o środkach stosowanych w całej Grupie w celu łagodzenia zagrożeń dla praw człowieka i środowiska w szczególnie zagrożonych łańcuchach dostaw. Zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, raport jest ukierunkowany na pięć kroków „Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnego postępowania w biznesie” i wdraża wymogi „Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.”

W raporcie Volkswagen szczegółowo opisuje swoją metodologię i działania w odniesieniu do systemu zarządzania surowcami w celu odpowiedzialnego ich pozyskiwania. Raport obejmuje 16 surowców wysokiego ryzyka, w tym materiały do produkcji akumulatorów, takie jak lit i kobalt.

Od 2019 r. wszyscy bezpośredni partnerzy biznesowi Grupy Volkswagen muszą przejść obowiązkowy audyt zrównoważonego rozwoju, w którym standardy środowiskowe i społeczne są oceniane na równi z innymi kryteriami, takimi jak koszty lub jakość. Od 2020 r. Grupa Volkswagen wymaga pełnego ujawnienia łańcucha dostaw w ramach wszystkich nowych umów dotyczących surowców do produkcji akumulatorów.

Raport dostępny jest w języku angielskim pod poniższym linkiem: https://www.volkswagen-group.com/en/reporting-15808 

Źródło: Volkswagen

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę