Grupa Auto Partner po trzech kwartałach 2017 roku

Auto Partner SA
20.11.2017
Reklama
Reklama

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim importerów i dystrybutorów części samochodowych, zwiększyła w trzecim kwartale sprzedaż o 26% do 235,7 mln zł. Sprzedaż rosła zarówno w Polsce (+18%) jak i za granicą (+53%). EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 23% i 21% r/r. Z kolei zysk netto Grupy w trzecim kwartale wzrósł o 14% do 10,2 mln zł. 

Bardzo dobre wyniki i dalszy dynamiczny rozwój grupy

Grupa narastająco, w okresie trzech kwartałów wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 675,1 mln zł, co oznacza wzrost o 30% r/r.  Sprzedaż w Polsce wzrosła w tym okresie o 21% a na rynkach eksportowych o 63%. Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 28% do 50,8 mln zł i o 27% do poziomu 46,0 mln zł. Rok do roku spółka odnotowała 13-proc. wzrost zysku netto, który wyniósł po dziewięciu miesiącach 2017 r. 30,2 mln zł.

Po trzech kwartałach 2017 r. Grupa odnotowała wzrost marży na sprzedaży o 1,2 pp. do 27% oraz niewielkie spadki rentowności, na które wpływ miały m.in. inwestycje spółki związane z dynamicznym rozwojem nowych rynków zbytu oraz nowych odbiorców. Na pozostałych poziomach. Marża EBITDA i EBIT wyniosły odpowiednio 7,5% (spadek o 0,1 pp. r/r) i 6,8% (spadek o 0,2 pp. r/r). Marża netto spadła o 0,6 pp. i wyniosła 4,5%.

Na zdecydowaną poprawę wyników finansowych w trzecim kwartale i okresie dziewięciu miesięcy 2017 r. wpływ miały przede wszystkim: rozbudowa sieci filii i powierzchni magazynowo-logistycznej, w tym także lepsze pokrycie geograficzne polskiego rynku, rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów oraz dobra sytuacja rynkowa.

Grupa w 2017 roku otworzyła 9 nowych filii i zwiększyła ich liczbę do 80 (na koniec września 2017 miała ich 79). W wyniku rozbudowy w tym roku infrastruktury logistycznej i magazynowej (rozwój centrum logistyczno-magazynowe w Bieruniu i nowe centrum w Pruszkowie) Grupa dysponuje obecnie łącznie 75,5 mkw. powierzchni magazynowo-logistycznej, co umożliwia zwiększenie częstotliwości dostaw do klientów.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe po trzech kwartałach 2017 roku

PLN’000

Reklama

1–3Q 2017

Powiązane firmy

Reklama

1–3Q 2016

1–3Q – zmiana%

3Q 2017

3Q 2016

3Q – zmiana %

Przychody ze sprzedaży

675 124

519 474

+29,96%

235 754

186 952

+26,10%

Polska

491 539

406 744

+20,85%

172 160

145 446

+18,37%

Eksport

183 585

112 730

+62,85%

63 594

41 506

+53,22%

Zysk brutto na sprzedaży

181 969

134 053

+35,74%

64 528

47 701

+35,28%

EBITDA

50 764

39 700

+27,87%

17 095

13 909

+22,91%

EBIT

45 959

36 157

+27,11%

15 299

12 677

+20,68%

Zysk brutto

37 880

33 843

+11,93%

12 744

11 410

+11,69%

Zysk netto

30 187

26 724

+12,96%

10 238

8 970

+14,14%

Wskaźniki rentowności: 1–3Q 2017

%

1–3Q 2017 rok

1–3Q 2016 rok

Zmiana pp.

Marża brutto na sprzedaży

27,0%

25,8%

+1,2 pp.

Marża EBITDA

7,5%

7,6%

-0,1 pp.

Marża EBIT

6,8%

7,0%

-0,2 pp.

Marża netto

4,5%

5,1%

-0,6 pp.

Grupa kontynuuje realizację dwucyfrowych wzrostów sprzedaży zarówno w Polsce jak i za granicą. Na eksport Grupa dostarcza swoje produkty do krajów takich jak: Czechy, Słowacja, Austria, Łotwa, Litwa, Ukraina, Austria, Niemcy, Węgry i inne. W Czechach - jednym z kluczowych rynków eksportowych - Grupa planuje uruchomić magazyn spółki zależnej, który ma na celu usprawnienie obsługi klientów na rynku czeskim jak i w krajach sąsiadujących. Grupa w październiku 2017 r. powołała także spółkę zależną w Rumunii.

Grupa w okresie trzech  kwartałów 2017 roku rozbudowała ofertę o kolejne produkty dla samochodów osobowych i dostawczych m.in.: marki Triscan, TRW, K&N Filters, Beru, Ferodo, Ate, Stabilus, Turbo Motor Inyección, Quaro, Mahle oraz dla motocykli: JT Sprockets. Głównym odbiorcą produktów Grupy są warsztaty samochodowe. Grupa rozwija asortyment i sprzedaż marek własnych.

Rynek części samochodowych w Polsce

Wraz z rosnącą siłą nabywczą Polaków oraz większymi zakupami firm widoczny jest wzrost liczby rejestrowanych samochodów. Rozwojowi branży części samochodowych  w Polsce sprzyja zmieniająca się struktura parku samochodowego. Z jednej strony rośnie stosunkowo stary park samochodowy, a z drugiej zwiększa się liczba rejestracji nowych aut.

Utrzymujemy wysoką, dwucyfrową dynamikę sprzedaży zarówno w Polsce jak i za granicą. Wypracowaliśmy dobre, satysfakcjonujące nas wyniki zarówno w 3 kw. jak i po dziewięciu miesiącach roku, w efekcie stałego rozwoju i wzmacniania potencjału Spółki. Chcemy zwiększać skalę działalności i jednocześnie utrzymywać dobre poziomy marżowości oraz coraz mocniej wykorzystywać potencjał rynków eksportowych. W tym celu powołaliśmy  spółkę w Czechach, którą  przygotowujemy do rozpoczęcia działalności operacyjnej i uruchomienia pierwszego zagranicznego magazynu. Stale rozwijamy ofertę, mamy już 80 filii w Polsce oraz sieć aż 100 niezależnych warsztatów. Rozbudowana w tym roku powierzchnia magazynowo-logistyczna pozwala realizować nam więcej dostaw w jeszcze krótszym niż dotychczas czasie – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Według GUS, korzystna ocena koniunktury utrzymuje się obecnie we wszystkich działach gospodarki i sprzyja także dobrej sytuacji na rynku samochodowym. Liczba rejestracji samochodów osobowych i dostawczych rośnie, co będzie miało pozytywny wpływ na rynek napraw i części samochodowych – dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

 Źródło: Auto Partner

Reklama

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama