GDDKiA podsumowała rok 2022

GDDKiA podsumowała rok 2022 Pexels z Pixabay

Koniec roku to czas podsumowań. GDDKiA zaprasza do podsumowania ostatnich 12 miesięcy.

 • Udostępniono do ruchu 322 km nowych dróg.
 • Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4887,1 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1799,7 km autostrad i 3087,4 km dróg ekspresowych.
 • W realizacji są 103 zadania (PBDK, PB100 oraz dwa zadania spoza PBDK) o łącznej długości 1325,9 km.
 • W postępowaniach przetargowych jest obecnie 13 zadań o łącznej długości 168,8 km z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) oraz trzy obwodnice o długości 21,9 km z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100).

– Ważne decyzje i konkretne działania przyczyniły się do tego, że w wyjątkowej sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie inwestycje drogowe były realizowane zgodnie z planem. To kolejny rok, kiedy zdajemy test odpowiedzialności i skuteczności. Ten intensywny rok na budowach dróg krajowych przyniósł ponad 300 km nowych tras. Ponadto podpisaliśmy 24 umowy na realizację odcinków o łącznej długości ponad 330 km i wartości blisko 13 mld zł. Ta kwota to perspektywa i stabilność dla branży – podkreślał Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

– Jednak zanim rozpocznie się realizacja, musimy wybrać wykonawcę. I w tym momencie przychodzi czas na postępowania przetargowe. W tym roku zostało ogłoszonych 20 przetargów na realizację zadań o łącznej długości ok. 226 km – dodał Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA. 

Rok 2022 inny niż wszystkie

To nie był łatwy rok. Od lutego mierzymy się z wyjątkową sytuacją geopolityczną, która wpływa również na rynek zamówień publicznych w Polsce. Ma to miejsce w czasie, gdy rynek inwestycji drogowych jest rozgrzany, prace na budowach są zaawansowane i ogłaszane są kolejne przetargi na realizację. Głównym celem GDDKiA było utrzymanie płynności i stabilności rynku poprzez kontynuację rozpoczętych budów oraz umożliwienie składania odpowiednio skalkulowanych ofert. Mimo wymagających okoliczności GDDKiA zamyka ten rok, dopisując do licznika nowych dróg 322 km.  

W tym roku udostępniono kierowcom 322 km dróg:  

 • A1 Piotrków Trybunalski Południe–Kamieńsk 24,2 km 
 • A18 Żary Zachód–Iłowa 21,9 km 
 • S3 węzeł Kijewo 1,7 km 
 • S5 Ornowo–Wirwajdy 5 km 
 • S5 Nowe Marzy–Świecie Południe 23,3 km  
 • S5 Świecie Południe–Bydgoszcz Północ 22,4 km  
 • S6 Bożepole Wielkie–Luzino 10,4 km 
 • S6 Luzino–Szemud 10,3 km 
 • S6 Szemud–Gdynia Wielki Kack 20,2 km 
 • S7 Napierki–Mława 14 km 
 • S7 Pieńki–Płońsk 13,8 km 
 • S7 Warszawa Lotnisko–Lesznowola 6,5 km 
 • S7 Naprawa–Skomielna Biała 3,1 km 
 • S14 Łódź Lublinek–Aleksandrów Łódzki 12,2 km 
 • S17 Warszawa Wschód–Lubelska 2,5 km 
 • S19 Niedrzwica Duża–Kraśnik 20 km 
 • S19 Zdziary–Rudnik nad Sanem 8,2 km 
 • S61 Suwałki–Budzisko 24,2 km 
 • S61 Szczuczyn–Ełk Południe 23,3 km 
 • DK9 obwodnica Iłży 7,2 km 
 • DK15 obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego 17,73 km 
 • DK25 obwodnica Brzezia 8,5 km 
 • DK35 obwodnica Wałbrzycha 1,1 km - (inwestycja podzielona na dwa odcinki, miejski finansowany przez Prezydenta Wałbrzycha o dł. 5 km i pozamiejski finansowany przez GDDKiA o długości 1,1, km) 
 • DK40 obwodnica Kędzierzyna-Koźla (etap II)  14,3 km 
 • DK51 obwodnica Smolajn 1,8 km 
 • DK73 Kielce–Brzeziny/Morawica 4,2 km 

Wraz z oddaniem S5 Ornowo–Wirwajdy, oznakowano jako drogę ekspresową obwodnicę Ostródy, której kontynuacją jest ten odcinek. To łącznie ponad 12 km drogi klasy S. 

Dodatkowo trzeba pamiętać, że budowa fragmentu S61 na odcinku Łomża Południe–Łomża Zachód o długości 7,2 km również się zakończyła, jednak zostanie on dopuszczony do ruchu w przyszłym roku po wybudowaniu węzła Łomża Zachód. 

GDDKiA podsumowała rok 2022 zdjęcie w treści artykułu

 

Najważniejsze liczby 2022 roku 

Nowe odcinki dróg udostępnione dla kierowców to znaczące liczby: 26 odcinków o długości prawie 322 km.

Ponadto w 2022 roku GDDKiA ogłosiła przetargi dla 20 odcinków o łącznej długości ponad 226,8 km. Jest to jedenaście zadań z PBDK o łącznej długości 135,2 km, trzy obwodnice z PB100 o łącznej długości 21,9 km, pięć zadań powyżej 100 mln zł i łącznej długości 56 km oraz dobudowa II jezdni na odcinku S19 Sokołów Małopolski Północ–Jasionka. 

Obecnie wśród przetargów w toku jest 16 zadań. Tuż przed podpisaniem umowy jest jedno zadanie S10 Toruń Zachód–Toruń Południe, gdzie zakończyła się już standardowa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Z kolei w trakcie kontroli UZP jest obecnie postępowanie na S74 Kielce Zachód–Kielce (DK73). Jeszcze przed składaniem ofert jest sześć postępowań przetargowych ogłoszonych po 15 grudnia br. Są to dwa odcinki S16 Olsztyn Wschód–Barczewo i Barczewo–Biskupiec, S19 Lutcza–Domaradz oraz trzy odcinki S17 Piaski–Łopiennik, Krasnystaw Północ–Izbica, Izbica–Zamość Sitaniec. Pozostałe postępowania są już po otwarciu ofert i trwa ich ocena. 

Od 1 stycznia 2022 r. podpisano 24 umowy na drogi o łącznej długości 333,4 km i wartości ok. 12,8 mld zł. Z tego 22 umowy to zadania z PBDK o łącznej długości 313,7 km i wartości ponad 12,4 mld zł, jedna obwodnica z PB100 o długości 5,9 km i wartości blisko 76 mln zł oraz dobudowa II jezdni na S19 Sokołów Małopolski–Jasionka o długości 13,8 km i wartości 273 mln zł. 

W 2022 roku GDDKiA uzyskała decyzje ZRID dla 40 zadań. 27 odcinków dotyczy dużych zadań z PBDK, osiem dotyczy obwodnic z PB 100 oraz pięć odcinków zadań pow. 100 mln zł. 

Stan realizacji samego rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030 opisano szczegółowo w komunikacie z 27 grudnia br

Wydatki inwestycyjne GDDKiA na koniec listopada 2022 r. wyniosły ponad 12,5 mld zł. Jest to ok. 3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to też drugi, po rekordowym 2020 r., najwyższy wynik w ostatnich pięciu latach. Prognozowane wykonanie na koniec 2022 r. wyniesie około 15 mld zł.  

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. 

13 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Program zakłada ukończenie wszystkich planowanych obecnie dróg szybkiego ruchu i połączenie wszystkich polskich regionów i miast wojewódzkich siecią bezpiecznych i komfortowych dróg. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym Programie przeznaczona zostanie kwota ok. 294,4 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski. 

W Programie ujęte zostały takie drogi jak m.in. Zachodnia Obwodnica Szczecina, droga ekspresowa S11 z Pomorza Środkowego na Górny Śląsk, droga S10 od Szczecina do Warszawy i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. 

– Do budowy dróg podchodzimy kompleksowo, realizujemy pełną sieć dróg szybkiego ruchu. Ogłoszenie nowego Programu na całą rozpoczętą właśnie dekadę to dobra wiadomość dla branży budowlanej, która może planować swoje działania w długiej perspektywie. Inwestycje publiczne są tym czynnikiem, który napędza gospodarkę. Dlatego nasz nowy ambitny program zakłada ukończenie wszystkich planowanych obecnie dróg szybkiego ruchu i połączenie wszystkich polskich regionów i miast wojewódzkich siecią bezpiecznych i komfortowych dróg. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota ok. 294,4 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Więcej szczegółów przeczytać można na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Rok aneksów waloryzacyjnych – reakcja na sytuację na rynku

24 maja br. Rada Ministrów podjęła decyzję o zwiększeniu limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Programu budowy 100 obwodnic o 115 mln zł. Decyzja obejmuje też podniesienie do 10 proc. limitu waloryzacji dla kontraktów, dla których dotąd był on na niższym poziomie. 

Obecnie w umowach GDDKiA stosowany jest 10-procentowy limit waloryzacyjny. Obejmuje on umowy zawierane na wszystkich etapach prac nad inwestycją drogową, tj. od opracowania dokumentacji przygotowawczej, poprzez projekt, aż po roboty budowlane i nadzór nad realizacją kontraktu.

Od lipca br. podpisano aneksy waloryzacyjne łącznie dla 114 inwestycji realizowanych przez 26 wykonawców. Podpisywane aneksy dotyczą inwestycji realizowanych w ramach rządowych programów PBDK oraz PB100. Aneksy obejmują wynagrodzenie za prace wykonane po 24 lutego br., czyli po agresji Rosji na Ukrainę i związanych z tym skutków ekonomicznych.  

Rozpoczęto również proces polegający na podwyższeniu limitu waloryzacyjnego bądź wprowadzeniu klauzuli waloryzacyjnej do już zawartych umów na bieżące utrzymanie dróg oraz na mniejsze zadania inwestycyjne (poza PBDK oraz PB100). Do tej pory do GDDKiA wpłynęło 325 wniosków o waloryzację wynagrodzenia. Podpisano już 89 aneksów waloryzacyjnych i rozpatrywane są kolejne wnioski.   

GDDKiA największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

W związku z podpisaniem w 2022 roku kolejnych umów o dofinansowanie, GDDKiA stała się beneficjentem łącznie 80 projektów z dofinansowaniem unijnym dla inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Łączna wartość tych inwestycji wynosi ponad 86,7 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 48,3 mld zł (wkład UE to około 41,1 mld zł). W ramach ww. umów GDDKiA zakontraktowała już ponad 94,5 proc. przyznanych środków unijnych.

Żródło: GDDKiA

Tagi artykułu

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę