Farma fotowoltaiczna na terenie fabryki Volkswagena we Wrześni. Energii wystarczyłoby dla 4000 domów rocznie

Powstanie ogromna farma fotowoltaiczna. Volkswagen Poznań Volkswagen Samochody Dostawcze

Zakłady Volkswagen Poznań, które jako jedyne na świecie produkują modele VW Caddy i Crafter, podejmują szereg działań wpływających na znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla, by do 2050 roku stać się przedsiębiorstwem neutralnym z punktu widzenia bilansu CO2. By osiągnąć ten ambitny cel, Volkswagen Poznań regularnie wdraża projekty, których celem jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko zakładów produkcyjnych spółki w Poznaniu, Swarzędzu i Wrześni. Celowi temu służyć będzie również farma fotowoltaiczna – jej budowa właśnie się rozpoczęła w zakładzie we Wrześni.

  • Prawie 20 ha paneli fotowoltaicznych o mocy 15 MW;
  • Energia wytworzona bezpośrednio w zakładzie wpłynie pozytywnie na całkowity bilans energetyczny spółki;
  • Fabryki Volkswagen Poznań jedynymi na świecie zakładami produkującymi modele Caddy i Crafter.

Polskie zakłady produkujące Volkswagena Caddy i Volkswagena Crafter, zasilane są w 100% energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, dostarczaną dzisiaj przez zewnętrznych dostawców. Teraz poczyniono krok w kierunku samodzielnego wytwarzania energii elektrycznej, co pozytywnie wpłynie na bilans energetyczny spółki. Na terenie zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni powstanie farma fotowoltaiczna, która docelowo obejmie niemal 20 ha powierzchni i wytwarzać będzie w sumie 15 MW energii elektrycznej.

Naszym celem jest zwiększenie stabilności energetycznej i wzrost efektywności środowiskowej i finansowej. Farma fotowoltaiczna to tylko jeden z elementów tego złożonego procesu. Przypomnę, że oprócz tego odzyskujemy również energię cieplną pochodzącą z procesów produkcyjnych m.in. z naszej odlewni, którą przekazujemy do sieci miejskiej, ogrzewając tym samym 6500 mieszkań w Poznaniu.

Mówi Stefanie Hegels, dyrektorka zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni

Budowę podzielono na dwa etapy. W pierwszym panele ustawione zostaną na powierzchni ok. 3,8 ha. Stąd pozyskiwana będzie energia elektryczna o mocy 2 MW. Drugi etap to kolejnych 16 ha paneli, które ustawione będą w kolejnych miesiącach i mają dostarczą 13 MW energii. Łącznie instalacja obejmie teren odpowiadający powierzchni 28 boisk piłkarskich i dostarczy energię, która wystarczyłaby dla blisko 4000 domów jednorodzinnych przez rok.

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest na przełom stycznia i lutego 2023 r, a całość osiągnie pełne moce wytwarzania na początku roku 2024. W kolejnych latach firma planuje systematyczne zwiększanie udziału energii elektrycznej pochodzącej z instalacji OZE mieszczących się na terenie zakładów Volkswagen Poznań. Wśród analizowanych projektów znajduje się m.in. z turbinami wiatrowym.

Zaklad_Volkswagen_we_wrzesni Volkswagen Samochody Dostawcze

W zakładach Volkswagen Poznań produkowane są dostępne na polskim rynku modele marki Volkswagen Samochody Dostawcze: w fabryce w Poznaniu wytwarzany jest Volkswagen Caddy we wszystkich wersjach modelowych, a we Wrześni Volkswagen Crafter, również we wszystkich wariantach. Oba zakłady są jedynymi na świecie produkującymi te modele.

Źródło: Volkswagen Samochody Dostawcze

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę