Dla zrównoważonego rozwoju

Dla zrównoważonego rozwoju MEWA
10.8.2022

Przemysł 4.0 oferuje wiele opcji w zakresie technologicznych rozwiązań, także dla lepszej ochrony środowiska. Dotyczy to również Grupy Mewa, która zawsze opowiadała się za oszczędzaniem zasobów.  

Postępu nie da się zatrzymać, a w niektórych sektorach da się zauważyć wręcz robiące wrażenie przyspieszenie. Sztuczna inteligencja, nanotechnologia, robotyka, produkcja przyrostowa, Internet Rzeczy i pojazdy autonomiczne to tylko kilka kół zamachowych czwartej rewolucji przemysłowej, która zmieni strukturę wielu sektorów gospodarki. Ale te radykalne zmiany muszą być także zrównoważone, jeśli mają być zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030. Temat zrównoważonego rozwoju jest dla wielu firm czymś stosunkowo nowym. Nie dotyczy to jednak Grupy Mewa, która od 1908 roku oferuje system usług tekstylnych, oparty o zasadę, zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Mewa Textilsharing - niegdyś przełomowa idea, dzisiaj dokładnie trafia w ducha czasu.

Odpowiedzialne działanie: sharing is caring

System Mewa Textilsharing sam w sobie jest zrównoważony: wielokrotne wykorzystanie tekstyliów zmniejsza obciążenie środowiska. Jeśli stosowane są czyściwa wielokrotnego użytku zamiast czyściw jednorazowych, to powstaje także mniejsza ilość odpadów. Zrównoważenie i oszczędzanie zasobów charakterystyczne są dla wszystkich komponentów systemu usług firmy Mewa.

Procesy prania. W firmie Mewa w trakcie procesu prania i płukania woda jest filtrowana, poddawana uzdatnianiu i ponownie wykorzystywana na różnych poziomach procesu prania. Ten zamknięty obieg, tzw. technika kaskadowa, redukuje zużycie wody do 50% w porównaniu ze stosowanymi powszechnie technologiami. Poza tym, dzięki specjalnej zakładowej oczyszczalni ścieków, osiągana jest czystość wody wynosząca 99,8%. W instalacjach piorących wykorzystywane są biodegradowalne środki do prania, które są odpowiednio dozowane, zależnie od ilości przeznaczonych do prania tekstyliów. W porównaniu z powszechnie stosowanymi systemami oznacza to zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego o 85%. W zakresie ochrony wód Mewa przewyższa zatem znacznie wymagania określone w przepisach i standardach przemysłowych.

Specjalne urządzenia „kaskadowe” pozwalają zredukować zużycie wody o ok. 50 % w porównaniu z powszechnie stosowanymi technologiami.
Specjalne urządzenia „kaskadowe” pozwalają zredukować zużycie wody o ok. 50% w porównaniu z powszechnie stosowanymi technologiami. Źródło: MEWA

Wydajność instalacji. Wszystkie lokalizacje firmy Mewa wyposażone są w innowacyjne technologie. Dzięki termicznemu przetwarzaniu substancji zanieczyszczających z wypranych czyściw Mewa pokrywa do 80% zapotrzebowania na energię niezbędną dla instalacji piorących i suszących i tym samym oszczędza rocznie kilka milionów litrów oleju opalowego. Poza tym opracowana została specjalna kilkustopniowa instalacja do suszenia, która jest znacznie bardziej efektywna niż normalnie stosowane suszarki.

Mewa w niemal 80% pokrywa zapotrzebowanie na energię dla linii suszących i piorących w wyniku termicznego wykorzystania substancji zanieczyszczających wypranych z bawełnianych czyściw, przede wszystkim zużytych olejów.
Mewa w niemal 80% pokrywa zapotrzebowanie na energię dla linii suszących i piorących w wyniku termicznego wykorzystania substancji zanieczyszczających wypranych z bawełnianych czyściw, przede wszystkim zużytych olejów. Źródło: MEWA
Instalacje kotłów parowych, ze względu na ochronę środowiska, wyposażone są w wysokotemperaturowe komory spalania i oczyszczacze gazów spalinowych.
Instalacje kotłów parowych, ze względu na ochronę środowiska, wyposażone są w wysokotemperaturowe komory spalania i oczyszczacze gazów spalinowych. Źródło: MEWA

Procesy produkcyjne. Również tutaj obowiązuje zasada wielokrotnego wykorzystania a podstawę stanowi zrównoważony rozwój. Niedawno wprowadzona została na rynek w niektórych krajach kolekcja odzieży roboczej MEWA PEAK. Przędze poliestrowe, z których jest ona wykonana, pochodzą częściowo z plastikowych butelek po wodzie przetworzonych w ramach recyklingu.  Natomiast odpady w postaci kłaczków, powstające podczas produkcji czyściw, są gromadzone i ponownie wykorzystywane jako materiał izolacyjny w przemyśle motoryzacyjnym.

Transport i logistyka.  Aby w jak najmniejszym stopniu obciążać środowisko naturalne, Mewa korzysta z floty najnowszych i najbardziej ekologicznych pojazdów oraz starannie planuje trasy dostaw do klientów, by zoptymalizować zużycie i emisję. W Szwajcarii w ubiegłym roku firma Mewa wprowadziła do eksploatacji pierwszą w branży ciężarówkę z napędem wodorowym, w Berlinie, a potem także w Hamburgu, dostawy do klientów realizowane będą w oparciu o pojazdy z napędem elektrycznym, m.in. rowery towarowe Cargo-eBike.

Opakowanie. Zasada wielokrotnego wykorzystania dotyczy również opakowań. Do transportu i składowania odzieży roboczej służą także poddawane praniu worki tekstylne, które zapewniają higienę zgromadzonej w nich odzieży. Do transportu i przechowywania czyściw stosowany jest bezpieczny, szczelny pojemnik SaCon wielokrotnego użytku, który zgodny jest z wymogami międzynarodowej umowy ADR w zakresie drogowego transportu substancji niebezpiecznych.

Międzynarodowe wyróżnienia. Dzięki intensywnemu zorientowaniu na ochronę środowiska Mewa jest w stanie zagwarantować ekologiczny system usług oraz wykorzystanie zasady zrównoważonego rozwoju, z czego pośrednio korzyści ma także klient, ponieważ nie musi się już zajmować ekologicznymi aspektami zarządzania tekstyliami przemysłowymi, z których korzysta.

Mewa ma na swoim koncie liczne międzynarodowe wyróżnienia za swoje zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju. Do najnowszych należy tytuł „Firma najlepiej stosująca zasadę gospodarki obiegu zamkniętego”, uzyskany w konkursie organizowanym we Włoszech w 2021 roku przez Stowarzyszenie Przemysłowe Confindustria oraz wynik uzyskany w 2022 roku w badaniach przeprowadzonych wśród niemieckich konsumentów przez agencję ServiceValue z Kolonii w związku z akcją DEUTSCHLAND TEST. Również i w tym przypadku Mewa została wyróżniona za swoje ekologiczne zaangażowanie.  

Mewa działa obecnie w 21 krajach Europy, zatrudnia 5700 pracowników i obsługuje ponad 190 000 firm. Będąc usługodawcą, działającym w systemie B2B, firma opowiada się za zrównoważonymi rozwiązaniami w zakresie tekstyliów przemysłowych dla przemysłu i rzemiosła i jest jednym z liderów branży w obszarze zarządzania tekstyliami. Ponad milion osób zatrudnionych w zakładach w Europie nosi odzież roboczą, ochronną i biznesową pochodzącą od firmy Mewa, prawie 3 miliony osób sięga codziennie po czyściwa firmy Mewa, by utrzymywać w czystości maszyny w halach produkcyjnych i warsztatach. Każdy, kto korzysta z usług firmy Mewa, może oczekiwać niezawodności, bezpieczeństwa i przejrzystości.

***

Mewa od 1908 roku oferuje tekstylia przemysłowe w systemie pełnej obsługi i tym samym jest pionierem zasady „Textilsharing” (wynajem tekstyliów). Obecnie firma Mewa w oparciu 46 lokalizacji w całej Europie zaopatruje odbiorców w odzież roboczą i ochronną, czyściwa bawełniane, maty olejowe i wycieraczki wejściowe wraz z ich praniem, czyszczeniem, naprawą, składowaniem i logistyką. W uzupełnieniu użytkownicy mogą zamówić także artykuły bhp. Około 5700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów z przemysłu, handlu, rzemiosła i gastronomii. W 2021 roku firma Mewa osiągnęła obrót w wysokości 770,4 mln euro i tym samym stała się wiodącą firmą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego działania, jak też za sposób, w jaki kształtuje swoja markę, firma była wielokrotnie wyróżniania.

Więcej informacji:

www.mewa-service.pl
www.mewa-service.pl/prasa

twitter.com/mewa_pl
www.facebook.com/MEWADienstleistung
instagram.com/mewatextilsharing    
linkedin.com/company/mewa-textil-management

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę