Czy elementy zawieszenia wymienia się parami?

Czy elementy zawieszenia wymienia się parami? Schaeffler

Układy zawieszenia pojazdu są kluczowym zespołem, który zapewnia bezpieczeństwo jazdy, minimalizację zużycia ogumienia oraz zachowanie komfortu jazdy na odpowiednim poziomie. Zawieszenie przejmuje i rozdziela wszystkie siły działające na karoserię, tłumi jej drgania oraz izoluje nadwozie od hałasów generowanych podczas toczenia kół po nawierzchni drogi.

W zależności od typu zawieszenia w jego skład wchodzi od kilku do kilkunastu komponentów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu. Wiąże się to z koniecznością regularnej weryfikacji stanu zużycia, a w razie konieczności – wymiany tych elementów, zakończonej kontrolą geometrii.

Powiązane firmy

Schaeffler Polska Sp. z o.o.

Najbardziej popularne typy zawieszenia to kolumna MacPhersona oraz zawieszenie wielowahaczowe. W przypadku tylnej osi spotykane są także belki sztywne lub skrętne.

W każdym przypadku istotne jest, aby nie dopuścić do nadmiernego zużycia poszczególnych komponentów. Grozi ono bowiem pogorszeniem się parametrów prowadzenia pojazdu, co ma szczególne znaczenie dla kontroli właściwego kierunku, a więc też zachowania bezpieczeństwa jazdy.

W skład układów zawieszenia wchodzą m.in. takie komponenty, jak: amortyzatory, sprężyny, wahacze, sworznie wahaczy, zwrotnice, drążki kierownicze i ich końcówki, stabilizatory i ich łączniki, a także akcesoria i inne elementy, np. łożyska kolumny MacPhersona, osłony i odboje amortyzatorów, tuleje metalowo-gumowe (silentbloki), poduszki stabilizatorów.

Elementy układów zawieszenia należy kontrolować regularnie, przynajmniej raz w roku lub co 20 000 km. Kontrola jest niezbędna także po każdej kolizji drogowej.
W praktyce często bywa tak, że stan nadmiernego zużycia elementów zawieszenia – a więc nadmiernych luzów – objawia się podczas eksploatacji pojazdu w postaci głośnej pracy (stuki, piski itp.). Ewentualnie może być to nieprawidłowe zachowanie się pojazdu podczas pokonywania zakrętów lub jazdy na wprost. Dochodzi wówczas np. do ściągania pojazdu w trakcie hamowania lub przyśpieszania, do drgań lub wzrostu oporów kierownicy przy jej skręcaniu.

To oznacza, że trzeba udać się do serwisu w celu weryfikacji i ewentualnej wymiany zużytych elementów w układzie zawieszenia. Ważne, żeby pamiętać o tym, że układ zawieszenia to zespół ściśle współpracujących ze sobą komponentów. Nadmierne luzy jednego z nich prowadzą bowiem do szybkiego zużycia kolejnych elementów układu.

Ważna jest wstępna ocena wszystkich komponentów zawieszenia, co już na tym etapie pozwala dość jednoznacznie wytypować elementy konieczne do wymiany. Już stan ogumienia (np. ewentualne nierównomierne zużycie bieżnika) może wskazywać na nieprawidłowości.

W celu precyzyjnej kontroli układu zawieszenia jego badanie przeprowadza się na urządzeniach wymuszających gwałtowne skręty i wychylenia kół (szarpaki), co doskonale symuluje warunki obciążenia podczas poruszania się pojazdu.

Niezbędną częścią kontroli układu zawieszenia jest badanie stanu pracy zespołu tłumiąco-resorującego (amortyzatory, sprężyny), który ma kluczowe znaczenie dla zachowania przyczepności kół z nawierzchnią. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu procedur i zaleceń producenta badanego pojazdu względem stosowanych elementów zawieszenia.

Po ustaleniu miejsc występowania nadmiernych luzów należy przystąpić do wymiany tych elementów. Panuje przekonanie, że wymiana elementów zawieszenia powinna być wykonywana parami po obu stronach pojazdu. Nie zawsze jest to wskazane, choć z pewnością nie byłoby błędne. Przy wymianie tulei lub sworznia wahacza, łącznika stabilizatora czy końcówki drążka kierowniczego nie jest to jednak konieczne. Natomiast wymiana amortyzatora wraz z pełnym osprzętem (osłony, odboje, łożysko górnego mocowania), sprężyn zawieszenia, a nawet łożysk piast kół powinna być przeprowadzana parami po obu stronach zawieszenia. To istotne z uwagi na zachowanie równej charakterystyki pracy tych elementów i poprawnego posadowienia nadwozia po takiej naprawie.

Ostatecznie, po wymianie któregokolwiek z elementów zawieszenia konieczna jest weryfikacja i ewentualna korekta ustawień jego geometrii. Ma to szczególne znaczenie ze względu na zachowanie prawidłowych zależności geometrycznych w zawieszeniu oraz zminimalizowanie zużycia ogumienia. Są to czynniki, od których bezpośrednio zależy bezpieczeństwo jazdy.

Koncern FAG z grupy Schaeffler oferuje na rynku wtórnym zarówno pojedyncze elementy, jak i kompletne zestawy komponentów zawieszenia, które spełniają najwyższe standardy i wymogi producentów pojazdów. Takie rozwiązania pozwalają w kompleksowy sposób wykonać pełną naprawę i wymianę wszystkich istotnych elementów zawieszenia – bez konieczności poszukiwania i zamawiania dodatkowych niezbędnych akcesoriów (jak śruby, nakrętki, osłony lub opaski zaciskowe). W przeprowadzeniu prawidłowej naprawy istotne jest zachowanie właściwej procedury, ze wskazaniem na zastosowanie odpowiednich momentów dokręceń śrub i nakrętek. Te informacje, a także inne dane i zalecenia, są dostępne nieodpłatnie w portalu warsztatowym REPXPERT.
 

Koncern FAG z grupy Schaeffler oferuje na rynku wtórnym zarówno pojedyncze elementy, jak i kompletne zestawy komponentów zawieszenia, które spełniają najwyższe standardy i wymogi producentów pojazdów. Takie rozwiązania pozwalają w kompleksowy sposób wykonać pełną naprawę i wymianę wszystkich istotnych elementów zawieszenia – bez konieczności poszukiwania i zamawiania dodatkowych niezbędnych akcesoriów (jak śruby, nakrętki, osłony lub opaski zaciskowe). W przeprowadzeniu prawidłowej naprawy istotne jest zachowanie właściwej procedury, ze wskazaniem na zastosowanie odpowiednich momentów dokręceń śrub i nakrętek. Te informacje, a także inne dane i zalecenia, są dostępne nieodpłatnie w portalu warsztatowym REPXPERT.

O Autorze

Marek Matejkowski

Manager technical services w firmie Schaeffler

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę