Brembo: Wysoki wzrost w I półroczu 2023

Brembo osiągnęło wysoki wzrost w I półroczu 2023 Brembo

Przychody wyniosły 1 949,9 mln euro, +11,6% w porónaniu z półroczem 2022 r., EBITDA na poziomie 344,0 mln euro (+12,7%), zysk netto osiągnął 167,8 mln euro (+12,7%).

Pierwsza połowa 2023:

  • Przychody wyniosły 1 949,9 mln euro, +11,6% w porównaniu z I półroczem 2022 r. (+12,3% w ujęciu like-for-like) 
  • EBITDA na poziomie 344,0 mln euro (marża EBITDA: 17,6%); EBIT na poziomie 217,9 mln euro (marża EBIT: 11,2%) 
  • Inwestycje netto i wzrost wartości aktywów w leasingu osiągnęły 165,2 mln euro 
  • Zadłużenie finansowe netto w wysokości 562,3 mln euro (388,5 mln euro przed zastosowaniem MSSF 16), spadek o 32,8 mln euro w porównaniu z 30 czerwca 2022 r.

Zakończyliśmy pierwszą połowę roku z bardzo pozytywnymi wynikami, zatwierdzonymi przez Radę Dyrektorów. Przychody zbliżyły się do dwóch miliardów euro, co oznacza wzrost o 11,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Marże również wykazały dwucyfrowy wzrost. Wyniki te, wypracowane przez wszystkie segmenty działalności Brembo i na wszystkich naszych rynkach, potwierdzają stabilną pozycję firmy w trudnej sytuacji geopolitycznej oraz pozwalają nam patrzeć z nadzieją i optymizmem na drugą połowę roku. W pierwszej połowie roku rozpoczęło działalność również Brembo Solutions, nowa jednostka zajmująca się opracowywaniem rozwiązań software’owych dla klientów biznesowych w celu poprawy ich wydajności i konkurencyjności w kilku sektorach. Brembo Solutions otwiera przed nami nowe możliwości, przyspieszając zdolność do wprowadzania innowacji w dziedzinie cyfryzacji – skomentował Matteo Tiraboschi, Executive Chairman w Brembo

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę