Brembo prezentuje działania i wyniki osiągnięte w 2023 roku

Brembo korzysta w 75% z energii odnawialnej Brembo

Brembo, lider w dziedzinie układów hamulcowych, opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023, w którym podsumowuje osiągnięte przez siebie ambitne cele. W 2023 r. emisja CO2 na jednostkę produktu została zmniejszona o 9,5%. Wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wzrosło, osiągając bezprecedensowy poziom 75%, a w trzech krajach – we Włoszech, Meksyku i Brazylii - wykorzystanie źródeł odnawialnych wyniosło 100%

– Położenie nacisku na zrównoważony rozwój i kontynuowanie wzrostu przy jednoczesnym utrzymaniu zysków to złożone wyzwanie dla takiej globalnej grupy przemysłowej jak Brembo – stwierdziła Cristina Bombassei, Chief CSR Officer Brembo. – Nie zmniejsza to naszej determinacji do działania, a nasze dotychczasowe osiągnięcia motywują nas do jeszcze lepszych wyników. Jesteśmy przekonani, że nasza działalność może i musi mieć wpływ na sytuację w regionach, w których jesteśmy obecni. Przechodzimy okres rosnącej świadomości środowiskowej i społecznej, a to wymaga od wszystkich firm podejmowania coraz bardziej wpływowych, konkretnych i przejrzystych zrównoważonych działań.
 
W Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2023 zostało również uwzględnione zaangażowanie Brembo w zarządzanie zasobami naturalnymi w celu promowania zamkniętego obiegu procesów i produktów. Firma skupia się szczególnie na rozwiązaniach w zakresie odzyskiwania wody i wykorzystywania surowców wtórnych, takich jak pozostałości przetworzonych materiałów i złom żelazny. Ponadto Grupa zwraca uwagę na przetwarzanie odpadów powstających podczas produkcji. W 2023 r. Brembo zdołało odzyskać ponad 440 000 t. wyprodukowanych odpadów, co stanowi około 88% całości.

W promocję zrównoważonego rozwoju Grupy, Brembo angażuje cały swój międzynarodowy zespół składający się z ponad 15 600 pracowników w 15 krajach, zachęcając ich do składania innowacyjnych projektów. Najlepsze z nich zdobywają Brembo Sustainability Awards, których piąta edycja odbyła się w 2023 r. i zgłoszono do niej 57 propozycji.

Ponadto Brembo aktywnie kształtuje swój łańcuch dostaw. W 2023 r. Grupa zorganizowała Net Zero Supply Chain Workshop dla swoich 300 głównych dostawców, poświęcony przyspieszeniu procesu dekarbonizacji łańcucha dostaw.

Dzięki swoim zobowiązaniom dotyczącym ochrony środowiska, w 2023 r. firma Brembo została uznana przez CDP (dawniej Carbon Disclosure Project) za globalnego lidera w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i zarządzania zasobami wodnymi, uzyskując ocenę A- w obu kategoriach.

W Brembo zrównoważony rozwój wiąże się również z projektami wspierającymi edukację, szkolenia i badania, sport, sztukę i kulturę, opiekę społeczną i ochronę dzieci, szczególnie w regionach, gdzie Grupa prowadzi działalność.

Dzięki owocnej współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, Brembo zainicjowało na przestrzeni lat kilka programów społecznych na całym świecie. Jednym z najdłużej działających jest „House of Smile” w Indiach. Od momentu powstania w 2017 r., jedno centrum i trzy ośrodki wielofunkcyjne z przestrzeniami przeznaczonymi na edukację, wsparcie psychologiczne, opiekę medyczną i szkolenia zawodowe, przyjęły ponad 5000 osób, w tym kobiety i dzieci żyjące w trudnych warunkach na obrzeżach miasta Pune.

Brembo od dawna podąża opracowaną ścieżką zrównoważonego rozwoju, z konkretnymi działaniami i wynikami, sformalizowaną w 1999 r. wraz z wydaniem pierwszego Raportu Kapitału Niematerialnego. Poprzedza on publikacje Raportu Zrównoważonego Rozwoju, który ma obecnie swoją dziewiątą edycję. W 2018 r. firma Brembo dołączyła do Agendy ONZ 2030 i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Pełny Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023 w języku angielskim jest dostępny pod tym adresem: Brembo Sustainability Report 2023

Źródło: Brembo

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę