Które warsztaty w czasie pandemii radzą sobie lepiej?

Badanie Moto Data na temat stanu polskich warsztatów
7.5.2020

Firma Moto Data specjalizująca się w badaniach rynku motoryzacyjnego w Polsce i innych krajach Europy Centralnej i Wschodniej przeprowadziła w kwietniu 2020 roku badanie warsztatów samochodowych dotkniętych wpływem pandemii COVID-19. Badania w postaci bezpośrednich wywiadów przeprowadzone zostały z osobami decyzyjnymi w warsztatach samochodowych, od 14 do 22 kwietnia 2020. Próba warsztatów uwzględniała park samochodowy w regionach GUS oraz rozkład próby według przynależności warsztatu do sieci.  

To, że koronawirus ma wpływ na działanie większości przedsiębiorców jest oczywiste. Z naszych badań wynika, że średnia kwota strat poniesionych przez warsztaty do połowy kwietnia wynosi 23 800 zł. Natomiast ważne było dla nas, aby wyraźnie pokazać, co może mieć wpływ na lepsze radzenie sobie warsztatów z pandemią – powiedział Tadeusz Kuncy Prezes Zarządu Moto Data. 

Przynależność warsztatu do sieci

Z przeprowadzonego badania wyłania się wyraźny podział i inny wpływ pandemii na dwie grupy warsztatów: warsztaty zrzeszone w sieciach warsztatowych i warsztaty działające niezależnie. 

Choć w obu grupach spadek był znaczący, to jednak warsztaty sieciowe odczuły mniejszy spadek aktywności (-37%) niż warsztaty nie należące do sieci (-42%)

 

Spadek aktywności naturalnie przekłada się na notowane obroty w tych dwóch grupach warsztatów. Jak pokazuje badanie, straty finansowe wynikające z mniejszej aktywności są również znaczące. Przy średniej notowanej stracie na poziomie 23.800 PLN (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), warsztaty niezrzeszone w sieci poniosły większe straty bo w wysokości 25.100 PLN, podczas gdy te zrzeszone miały stratę „tylko „w wysokości 18.700 PLN. 

 

W kwietniu, a więc jeszcze na początku pandemii w naszym kraju i wynikających z niej ograniczeń „lockdown” najpoważniejszym wyzwaniem z jakim mierzyły się warsztaty, był brak klientów. Choć jest to można powiedzieć jeszcze relatywnie krótki okres zmniejszonej aktywności gospodarczej, to jednak płynność finansowa zajmuje już drugie miejsce. Z badań wynika, że zarówno zaopatrzenie w części jak i pracownicy nie stanowiły dla właścicieli warsztatów znaczącego czynnika negatywnie wpływającego na ich działalność 

 

Proaktywne działania warsztatów – nowe usługi 

Wyzwania związane z koronawirusem w wielu gałęziach gospodarki, a w szczególności usług nie rzadko oznaczają tworzenie nowych modeli biznesowych lub nowych usług. Tam gdzie to możliwe wiele firm przeszło na pracę zdalną, a tam gdzie nie było to możliwe, wprowadzono szereg kroków zapewniających pracownikom i klientom większe bezpieczeństwo. Również w naszej branży najlepiej radzą sobie warsztaty, które po krótkim okresie przestoju wybrały drogę aktywnego zmierzenia się z kryzysem. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie do oferty dodatkowej usługi odbierania samochodu od klienta przez pracownika serwisu. W okresie badania  aż 46% warsztatów zrzeszonych w sieciach oferowało usługę door to door (wzrost o 8 punktów procentowych), w przypadku warsztatów niezrzeszonych było to odpowiednio 37% (przy wzroście o 5 punktów procentowych). 

Otwartość na zmiany i szybkość dostosowania do nowych realiów wydają się jednymi z kluczowych czynników decydującymi o tym, na ile boleśnie warsztat odczuje skutki spowolnienia gospodarki, niezależnie czy jest on sieciowy czy niezrzeszony – podsumował Prezes Moto Data. 

Źródło: Moto Data

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę