Auto Partner publikuje wyniki po trzech kwartałach 2019

Auto Partner
26.11.2019

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, po trzech kwartałach 2019 roku po raz kolejny wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży: wyniosły one 1,1 mld zł (+29% r/r). To efekt wzrostu sprzedaży zagranicznej o 52% r/r (do 425 mln) zł oraz 18% wzrostu przychodów w kraju (do 686,1 mln zł). Poziom sprzedaży w samym III kwartale 2019 r. również był rekordowy w historii Spółki i wyniósł 391,5 mln zł.

Grupa, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odnotowała w trzecim kwartale 2019 poprawę rentowności na wszystkich poziomach w porównaniu do przejściowo słabszego II kwartału bieżącego roku. W efekcie narastająco po trzech kwartałach 2019 Grupa zanotowała solidne poziomy rentowności. Zysk netto Grupy po 9 miesiącach 2019 roku wyniósł blisko 44,6 mln zł i był zbliżony do ubiegłorocznego poziomu. W samym III kwartale zysk netto wyniósł 15,6 mln zł wobec 15,9 mln zł rok wcześniej. Uwzględniając zdarzenie jednorazowe powiększające przychody w roku 2018 daje to znaczącą poprawę wyników również w ujęciu rocznym.

Rozwijamy się szybko, dostosowując tempo do potrzeb rynkowych - co kwartał notujemy dwucyfrowe wzrosty sprzedaży zarówno w kraju jak i za granicą. Sprzyja nam otoczenie rynkowe, ale rośniemy szybciej niż rynek. Zdobywamy nowe rynki europejskie i eksportujemy części do ponad 20 krajów. Po trzech kwartałach zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe i lepszą rentowność kwartał do kwartału, co jest dużym osiągnięciem biorąc pod uwagę stale rosnącą skalę Grupy i nasze tempo rozwoju, które wiąże się z wyższymi kosztami. Naszym celem jest dalsza praca nad wskaźnikami rentowności – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Mimo wysokiej ubiegłorocznej bazy Grupa zanotowała rekordowy poziom sprzedaży w III kwartale 2019 roku i narastająco po I-III kw. 2019. Blisko 62% przychodów Grupa wypracowała w Polsce, z kolei 38% na rynkach zagranicznych.

Grupa kontynuuje dynamiczny rozwój organiczny poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, rozbudowę sieci dystrybucji, w tym otwarcia nowych filii. W okresie 9 miesięcy 2019 roku spółka uruchomiła 8 nowych filii. Auto Partner stale rozszerza także ofertę produktową.

Niższa marża brutto (25,7% wobec 26,4% rok wcześniej) po trzech kwartałach 2019 r. ma swoje źródło w niższej przejściowo marży w drugim kwartale br. Wpływ na to miały głównie działania związane z dynamicznym rozwojem: pozyskiwaniem nowych rynków zbytu i odbiorców oraz istotnym wzrostem sprzedaży eksportowej (charakteryzującej się niższą marżą brutto, ale jednocześnie niższymi kosztami operacyjnymi).

W ciągu okresu krótszego niż cztery lata podwoiliśmy nasze przychody ze sprzedaży, co pokazuje naszą efektywność. Dzięki reinwestycjom zysków i stałemu rozwojowi dziś możemy pochwalić się taką skalą. Nowe filie oraz nowe rynki zbytu stopniowo będą pozytywnie przekładały się na nasze wyniki. Dalsza automatyzacja i informatyzacja procesów w Grupie dodatkowo przyśpiesza wiele naszych działań i jest silną przewagą, co dodatkowo wspiera nasz cel bycia jednym z największych beneficjentów rosnącego rynku części samochodowych w Polsce i Europie. Podsumowując mamy przed sobą dobre perspektywy dalszego rozwoju – dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Wyniki finansowe Grupy po trzech kwartałach 2019

PLN’000

1-3Q 2019

1-3Q 2018

Zmiana%

3Q 2019

3Q 2018

Zmiana%

Przychody ze sprzedaży

1 111 093

861 047

+29%

391 519

303 697

+29%

Sprzedaż w Polsce

686 096

580 793

+18%

239 648

202 458

+118%

Sprzedaż zagraniczna

424 997

280 254

+52%

151 871

101 239

+150%

Zysk brutto ze sprzedaży

285 063

227 642

+25%

101 922

81 525

+25%

Marża brutto na sprzedaży

25,66%

26,44%

-0,78 pp.

26,03%

26,84%

-0,81 pp.

EBITDA

76 725

68 719

+12%

27 180

23 793

114%

Marża EBITDA

6,91%

7,98%

-1,08 pp.

6,94%

7,83%

-0,89 pp.

EBIT

62 837

62 371

101%

22 190

21 643

103%

Marża EBIT

5,66%

7,24%

-1,59%

5,67%

7,13%

-1,46%

Zysk brutto

55 627

57 259

-3%

19 498

20 180

-3%

Zysk netto

44 591

45 472

-2%

15 637

15 903

-2%

Marża netto

4,01%

5,28%

-1,27 pp.

3,99%

5,24%

1,24 pp.

Kwartalna rentowność Grupy – 2019

PLN’000

3Q 2019

2Q 2019

1Q 2019

Marża brutto na sprzedaży

26,03%

24,51%

26,59%

Marża EBITDA

6,94%

6,09%

7,84%

Marża EBIT

5,66%

4,89%

6,57%

Marża netto

4,01%

3,43%

4,74%

Rynek części samochodowych w Polsce i Europie

W Polsce branża automotive napędzana jest zarówno przez import aut używanych jak i rejestrację nowych pojazdów. W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. liczba rejestracji nowych aut osobowych i dostawczych do 3,5t (według PZPM) wzrosła o 2,2% r/r.

Rosnąca siła nabywcza oraz rekordowo niskie bezrobocie w Polsce i Europie przekłada się na wysoką liczbę rejestrowanych samochodów zarówno używanych jak i nowych. W III kwartale 2019 roku PKB Polski wzrósł o 3,9% r/r. Mimo lekkiego spowolnienia gospodarki w Polsce i Europie liczba rejestracji samochodów osobowych jest nadal wysoka, a rynek części samochodowych rozwija się dynamicznie. Sprzyja temu także duży udział stosunkowo starych samochodów w parku samochodowym (przeciętny wiek samochodu w Polsce wg IBRM SAMAR ok. 13 lat; w Europie wg ACEA 11 lat).

Źródło: Auto Partner

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę