Auto Partner publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2019 roku

Auto Partner
17.9.2019

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, po I półroczu 2019 roku utrzymała dwucyfrową dynamikę sprzedaży i wypracowała rekordową wielkość przychodów: wyniosły one 719,6 mln zł, czyli były wyższe o 29% r/r. Wpłynęła na to głównie sprzedaż zagraniczna, która wzrosła o 53% r/r (do 273,1 mln zł), a także 18-proc. wzrost sprzedaży w kraju (do 446,5 mln zł). Poziom sprzedaży w II kwartale 2019 r. również był rekordowy w historii Spółki i wyniósł 392,9 mln zł.

Grupa odnotowała w I półroczu 2019 wzrost zysku brutto ze sprzedaży (+25% r/r). Wskaźniki rentowności Grupy były niższe na wszystkich poziomach r/r, na co wpływ miały przede wszystkim przejściowo wyższe koszty związane z dynamicznym rozwojem Grupy (rozbudowa sieci sprzedaży, pozyskiwanie nowych rynków) oraz presja płacowa i wzrost zatrudnienia w II kwartale 2019. Pomimo spadku rentowności Grupa wypracowała solidne wyniki finansowe. Zysk netto Grupy po 6 miesiącach 2019 roku wyniósł blisko 29,0 mln zł i był zbliżony do ubiegłorocznego poziomu (29,6 mln zł.). W samym II kwartale zysk wyniósł 13,5 mln zł.

Grupa inwestuje w rozwój w odpowiedzi na rosnący popyt zarówno na rodzimym rynku jak i za granicą. W I półroczu spółka uruchomiła 5 nowych filii oraz rozpoczęła dystrybucję części na nowych rynkach zbytu. Grupa realizuje obecnie sprzedaż w większości krajów europejskich.

Auto Partner kontynuuje dynamiczny rozwój organiczny. Stale rozbudowuje ofertę produktową oraz rozszerza sieć dystrybucji otwierając nowe filie i zdobywając nowe kierunki eksportowe. Wraz z rozwojem sieci dystrybucji Grupa ma coraz gęstsze pokrycie wszystkich regionów Polski, co pozwala stale ulepszać dostawy, w tym skracać ich czas. Mimo wysokiej ubiegłorocznej bazy Grupa zanotowała rekordowy poziom sprzedaży zarówno w I półroczu jak i II kwartale 2019 roku. 62% przychodów Grupa wypracowała w Polsce, z kolei 38% na rynkach zagranicznych.

W I półroczu 2019 roku wzrósł udział (o 5 pp.) sprzedaży eksportowej w łącznych przychodach Grupy charakteryzującej się niższą marżą brutto, ale jednocześnie niższymi kosztami stałymi. Dynamiczny rozwój, działania związane z pozyskiwaniem nowych rynków zbytu i odbiorców, w połączeniu z widocznymi już wcześniej czynnikami rynkowymi (presja płacowa, rosnące stawki w transporcie) skutkowały niższą rentownością w II kwartale i I półroczu br.

Utrzymujemy szybkie, dwucyfrowe tempo rozwoju dostosowując się do popytu rynkowego. Liczba rejestracji aut utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie zarówno w kraju jak i w Europie. Silna dywersyfikacja produktowa i geograficzna pozwala nam na wzrost skali działania i większą elastyczność na stale zmieniającym się rynku. II kwartał obarczony czynnikami związanymi z rozwojem jak i rynkowymi był słabszy rok do roku pod względem rentowności, niemniej jednak wypracowaliśmy solidny zysk netto w wysokości 13,5 mln zł. Pracujemy nie tylko nad skalą, ale także dobrą rentownością. Chcemy ją poprawić w kolejnych okresach. Nowe filie oraz nowe rynki zbytu stopniowo będą pozytywnie przekładały się na nasze wyniki. Inwestujemy w dalszą informatyzację procesów, co jest naszą silną przewagą – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Zdobywamy wiele nowych rynków zbytu, pozyskujemy kolejnych klientów. Mamy dobre perspektywy rozwoju. Sprzyja nam rosnąca siła nabywcza zarówno w Polsce jak i Europie oraz stale rosnący park samochodowy. Właściciele aut, niezależnie od koniunktury, będą sięgać po nowe części samochodowe, a my chcemy być jednym z największych beneficjentów rosnącego rynku części samochodowych w Polsce i Europie – dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Reklama

Wyniki finansowe grupy po I półroczu 2019

PLN’000

1H 2019

1H 2018

Zmiana%

2Q 2019

2Q 2018

Zmiana%

Przychody ze sprzedaży

719 574

557 350

+29%

392 893

303 420

+29%

Sprzedaż w Polsce

446 448

378 335

+18%

242 395

200 305

+21%

Sprzedaż zagraniczna

273 126

179 015

+53%

150 498

103 115

+46%

Zysk brutto ze sprzedaży

183 141

146 117

+25%

96 290

78 761

+22%

Marża brutto na sprzedaży

25,45%

26,22%

-0,77 pp.

24,51%

25,96%

-1,45 pp.

EBITDA

49 545

44 926

+10%

23 921

23 868

0%

Marża EBITDA

6,89%

8,06%

-1,18 pp.

6,09%

7,87%

-1,78 pp.

EBIT

40 647

40 728

0%

19 199

21 740

-12%

Marża EBIT

5,65%

7,31%

-1,66 pp.

4,89%

7,16%

-2,28 pp.

Zysk brutto

36 129

37 079

-3%

16 833

20 707

-19%

Zysk netto

28 954

29 569

-2%

13 466

16 674

-19%

Marża netto

4,02%

5,31%

-1,28 pp.

3,43%

5,50%

2,07 pp.

 

Powiązane firmy

Reklama

Rynek części samochodowych w Polsce

Rynek automotive w Europie regularnie rośnie, co sprzyja branży części samochodowych. W Polsce branża ta napędzana jest zarówno przez import aut używanych jak i rejestrację nowych pojazdów. W I półroczu 2019. liczba rejestracji nowych aut (według PZPM) wzrosła o 3% r/r.

Rosnąca siła nabywcza oraz rekordowo niskie bezrobocie w Polsce i Europie przekłada się na wysoką liczbę rejestrowanych samochodów zarówno używanych jak i nowych. W II kwartale 2019 roku PKB Polski wzrósł o 4,4% r/r. Polska gospodarka - według prognoz NBP - w najbliższych latach będzie rozwijać się szybciej niż europejska: w 2019 roku na poziomie +4,0%, w 2020 r. +3,7%, a w 2021 r. na poziomie +3,5%.

Źródło: Auto Partner

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę