7-biegowe DSG cz. 2.

7-biegowe DSG cz. 2. Volkswagen

Sterowanie pracą 7-biegowej dwusprzęgłowej skrzyni DQ200 odbywa się za pośrednictwem zespołu mechatronicznego – jednostki zawierającej sterowniki: elektroniczny i hydrauliczny. Sterownik hydrauliczny generuje ciśnienie oleju niezbędne do regulacji sprzęgieł oraz obsługi procesu włączania poszczególnych biegów. Sterownik elektroniczny realizuje program analizy danych z czujników, na podstawie której wysterowuje elementy wykonawcze i przeprowadza procedury adaptacyjne przekładni.

Kompaktowy charakter modułu mechatronicznego przekładni dwusprzęgłowej pozwolił na jego zabudowę we wnętrzu skrzyni. Sterownik elektroniczny składa się z jedenastu czujników rozmieszczonych przestrzennie we wnętrzu modułu mechatronicznego (ilustracja 1). Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano zastosowanie połączeń poszczególnych sensorów ze sterownikiem elektronicznym za pomocą długich przewodów wiązki elektrycznej, minimalizując ryzyko awarii związanej z zakłóceniami w przesyle sygnałów na większe odległości.
Jedynie czujnik G182 (oznaczenie 4 na ilustracji 1) rejestrujący wartość wejściowej prędkości obrotowej umieszczony jest w obudowie skrzyni dwusprzęgłowej poza obszarem modułu mechatronicznego.

© Audi

Opis poszczególnych funkcji danego czujnika obejmuje zestawienie poniżej:
(1) Sterownik elektroniczny (indeksy w nawiasach () odnoszą się do ilustracji 1).
Czujniki przesuwu widełek sterujących zmianą biegów określają precyzyjnie ich ruch oraz położenie dzięki magnesom trwałym zespolonym z widełkami. W sytuacji gdy sygnał z któregoś z czujników przesuwu widełek pozostanie zakłócony, sterownik zrealizuje program awaryjny, wyłączając z pracy dane sprzęgło wraz z rozgałęzieniem przekładni A lub B.
(2) Czujnik nr 2 przesunięcia widełek G488 obsługujący biegi 1/3.
(3) Czujnik nr 1 przesunięcia widełek G487 obsługujący biegi 4/2.
(7) Czujnik nr 4 przesunięcia widełek G490 obsługujący biegi 6/R.
(8) Czujnik nr 3 przesunięcia widełek G489 obsługujący biegi 5/7.
(5) Czujnik temperatury sterownika elektronicznego G510 monitoruje wartość temperatury obwodów scalonych sterownika elektronicznego. Przekroczenie pułapu 139°C spowoduje ograniczenie momentu obrotowego jednostki napędowej.
(4) Czujnik wejściowej prędkości obrotowej skrzyni G182 połączony jest przewodami wiązki elektrycznej z modułem mechatronicznym zamocowanym w obudowie skrzyni biegów. G182 rejestruje prędkość obrotową silnika, czyli prędkość na wejściu do skrzyni dwusprzęgłowej, gdyż odbiera on sygnały z koła impulsowego wieńca rozrusznika. Dane z sensora G182 są porównywane z danymi z G612 oraz G632 i uwzględniane przy sterowaniu sprzęgłami oraz obliczaniu ich poślizgu. W przypadku awarii G182, sterownik elektroniczny odniesie się do sygnału z czujnika prędkości obrotowej silnika, stosując go jako wartość zastępczą.
(6) Czujnik nr 2 wejściowej prędkości obrotowej skrzyni G612 rejestruje prędkość obrotową wałka wejściowego nr 2 (koło impulsowe dla G612 znajduje się na wałku wejściowym nr 2). Sensor G612 jest sensorem hallotronowym i dostarcza sterownikowi elektronicznemu parametrów niezbędnych do obliczenia poślizgu i regulacji sprzęgieł. Awaria czujnika G612 lub zakłócenie jego sygnału powodują awaryjne wyłączenie z pracy przekładni B, czyli zespołu sprzęgła K2 wraz z wałkami: wejściowym nr 2, wyjściowym nr 2 i nr 3. Dalszą jazdę można kontynuować tylko z wykorzystaniem biegów przekładni A, czyli biegów nieparzystych 1, 3, 5 i 7.
(9) Czujnik nr 1 wejściowej prędkości obrotowej skrzyni G632 (czujnik hallotronowy) mierzy wartość prędkości obrotowej wałka wejściowego nr 1. Uszkodzenie G632 spowoduje awaryjne wyłączenie przekładni A, czyli zespołu sprzęgła K1 z wałkami: wejściowym nr 1 i wyjściowym nr 1. W tym trybie możliwa jest dalsza jazda z wykorzystaniem biegów parzystych (2, 4, 6) oraz jazda na biegu wstecznym.
(10) złącze elektryczne modułu mechatronicznego z instalacją elektryczną pojazdu

© Audi

Na ilustracji 2 przedstawiono rozmieszczenie czujników zewnętrznych (indeksy w nawiasach [] odnoszą się do ilustracji 2):
[1] Przeponowy czujnik ciśnienia hydraulicznego skrzyni biegów G270 analizujący wartość ciśnienia oleju w hydraulicznym układzie sterowania przekładni. Sygnał z sensora G270 jest potrzebny do sterowania pracą silnika pompy hydraulicznej V401, aktywując V401 przy ciśnieniu około 40 barów i dezaktywując przy ciśnieniu 60 barów. W przypadku uszkodzenia czujnika G270, silnik pompy hydraulicznej V401 pracuje w trybie ciągłym.
[2] Czujnik nr 1 skoku sprzęgła G617 to bezstykowy sensor określający położenie sprzęgła K1. Parametr skoku określany przez sensor G617 to priorytetowy sygnał do sterowania sprzęgłem K1. W razie uszkodzenia G617, sterownik rozłącza awaryjnie przekładnię A. Dalsza jazda możliwa jest z wykorzystaniem biegów parzystych (2, 4, 6) oraz biegu wstecznego.
[3] Czujnik nr 2 skoku sprzęgła G618 to bezstykowy sensor określający położenie sprzęgła K2. W razie awarii G618, sterownik rozłącza awaryjnie przekładnię B, jazdę można kontynuować tylko z wykorzystaniem biegów przekładni A, czyli biegów nieparzystych 1, 3, 5 i 7.

O Autorze

Mariusz Leśniewski

Inżynier mechanik, autor materiałów szkoleniowych dla branży motoryzacyjnej, audytor branży motoryzacyjnej

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę